Atlan 642 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 642
Název:PŘERUŠOVAČ
(Ticker)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 641 • chronologicky • AT 643 »
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3808
Atlan a Orel - dva proti Arzenálu

Společenství všech zvířat a rostlin planety ví, že se Prezzar odmlčel a že se objevilo nebezpečí, které ohrožuje jejich svět. Aby tomu čelili, je zrozen Přerušovač a připravován na svou úlohu. Po určité době je poslán do akce.

Atlan se mezitím snaží nestát se částí Arzenálu jako někteří jeho spolupracovníci. Arkonidan nepodlehne blábolům Penetranze, který je odnoží negativní superinteligence Anti-ID. Zatímco se nachází mimo ARSENALJYK - a přitom spatří mocného orla - část zůstává v lodi členů Arzenálu a rozhoduje, kdo má zabít Atlana.

Nakonec oznámí nositeli buněčného aktivátoru, že na něho bude pořádán hon. Atlan dostane tři hodiny náskok. Potom ho začnou honit všichni členové Arzenálu. Ale jen Tyari ho smí zabít. Atlan okamžitě prchne do divočiny a připadá mu, že se v jeho blízkosti neustále nachází obrovský orel. Přitom má dojem, že se zvíře může stát neviditelným nebo dokonce teleportovat. Když uplynou tři hodiny, je Arkonidanovi jasné, že Kerness Mylotta a Mjailam jsou jeho štvaví pronásledovatelé.

Nicméně je nositel aktivátoru relativně rychle dohnán Tyari. Atlan nemůže na ženu, svojí současnou přítelkyni, zaútočit - a Tyari na něj nevystřelí. Krátce na to je poselkyně Tyara vystřídána a Mylotta pokračuje v honbě za Atlanem. I on se rychle dostane Atlanovi na stopu, něco mu ale překvapivě zabrání uskutečnit rozkaz k zabití. Také Atlan je překvapen, když se vynoří obrovský orel a strhne ho do vzduchu. S rozpětím křídel čtyři metry může zvíře, které působí velice inteligentně, Atlana nést a dostat do bezpečí. Domluva není možná a proto zůstane zjevení létajícího pomocníka zpočátku záhadou. Atlan mu dá jméno Přerušovač.

Ve myšlenkové hře se svým extrasmyslem přijde Arkonidan k výsledku, že planeta sama, která je pravděpodobně oduševnělá jako galaxie Farynt nebo Prezzar, mu pravděpodobně poslala Přerušovače. Orel ho následně zásobuje stravou a výstrojí, která musí pocházet z bývalého BANANE.

Ve stejné době mluví Anti-ID přes Penetranze k členům Arzenálu a dodává jim odvahu, třebaže se zřejmě proti nim postavila celá planeta. Kromě toho ohlašuje superinteligence brzký přílet větší lodi ARSENALJYK II.

Atlan chce být o krok před svými protivníky. Rozhodne se, protože má k dispozici dostatečnou výstroj, proniknout do korvety a osvobodit Tyari, která je podle ně v ohrožení. Možná by jí také mohl osvobodit od vlivu Penetranze. Jeho pokusy proniknout do lodě ale zpočátku ztroskotají. Potom mu přijde na pomoc přerušovač a jedna rostlina, která se zvnějšku tak změní, že z dálky vypadá jako Atlan. Arkonidan začne v této souvislosti mluvit o planetární iniciativní květeně, v protikladu k vegetativní flóře třeba na Zemi.

Zatímco si rostlina z členů Arzenálu dělá blázny (a kteří jí pak dezintegrují), pronikne Atlan a Přerušovač do ARSENALJYKU a osvobodí Tyari. Mezitím je 10. března, když opustí loď a uniknou do divočiny. Dostanou se více než 300 kilometrů od lodi a teprve potom se Tyari začne pomalu osvobozovat z neodolatelné moci Penetranze. Potvrdí Atlanovu domněnku, že arzenálová planeta je svět typu Pupek, ze kterého se dá dostat do Bezejmenné zóny.

Planeta je mezitím spokojena s pomocnými opatřeními pro toho, kdo se postavil nebezpečí. Možná s ním jednoho dne dokonce naváže kontakt.

Anti-ID naproti tomu slibuje Penetranzovi další pomoc. Má se připravit na to, že přiletí Pazoura, Pěst a Všemozek.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A642« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál