Perry Rhodan 779 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 779
Název:Gucky a Šedý otec
(Gucky und der Grauvater)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3582
Generační změny na planetě Feyerdalů - má se narodit nový regent
Hlavní postavy románu:

Gucky - myšob se stává otcem

Perry Rhodan - Terranec zažije chladné přijetí na planetě Feyerdalů

Danjsher - poslední Discor najde v Guckym oddaného přítele

Coopter - policejní šéf zKursobilthu

Šedý otec - neznámý si bere duše nenarozených

V SOL1) potvrdí Feyerdalové Hammersolth a Kordahl, že jejich národ v mocenské oblasti Císařovny z Thermu hraje podobnou roli jako Terranci v oblasti ID. Pojem BARDIOC ale neznají. Nemohou poskytnout ani žádné informace o tom, odkud pochází obrázek systému Medaillon vyslaný MODULem.

Oba Feyerdalové ukáží SOL cestu k hlavnímu světu jejich národa, planetě Kursobilth, který jako čtvrtá planeta obíhá kolem bíložlutého slunce Sh-Dhanat ležícího v okrajové zóně Dh'morvonu. Kopím podobné lodě, které jsou podobné jako ty Tbahrgů, ale větší a technicky vyzrálejší, uvítají generační loď, jejíž prostřední část smí přistát na kosmodromu u hlavního města Arp'arongh. Tam se má Zharyox, regent pro následující generaci, právě z Sh'majino v srdci Shma'ingo zrodit. Dvacet tisíc vybraných Feyerdalů má zaúkol ještě před narozením ve společném transu vysílat na nenarozeného své dobré vlastnosti. Zločinecká organizace má ale mezi dvaceti tisíci »otci« negativního mutanta, Šedého otce, který má ze Zharyoxe udělat parapsychicky poškozené dítě.

Discor Danjsher dostane od Harreratha, úřadujícího regenta, příkaz odhalit mezi dvaceti tisíci otci Šedého otce. Aby ho nikdo nepoznal, zamaskuje se Discor, který se podobá Iltovi, má ale širší ocas, charakterističtější zuby a skvrnitou kožešinu, za zimní dítě, jak se nazývají synové a dcery Feyerdalinek, které se během své gravidity zprotivili zákonům a své dítě museli jako trest odnést do oblasti věčného ledu. Danjsher pracoval sice jako špeh pro feyerdalskou policii a měl velké úspěchy v objevování poškozených dětí, ale mezitím ztratil svou paraschopnost »danshj«.

Když se Perry Rhodan od šéfpyshoterapeutky Sahlmory dozví o problémech Feyerdalů, nabídne nasazení sboru mutantů k vypátrání Šedého otce, ale Harrerath dva dny zdržuje své rozhodnutí. Nakonec se teleportuje Gucky, který se přes Cooptera, šéfa policie GALANSCH, dozvěděl o Danjsherovi, k Discorovi a podporuje ho v jeho úkolu. Přitom oba zjistí, že Agmenstorth je Šedý otec, velitel regeneračního centra, ve kterém se starají o poškozené děti. Feyerdal, kterému se již před třiceti lety podařilo získat vliv na nyní úřadujícího regenta, chce vybudovat vládu poškozených dětí. Gucky zabrání, aby zoufalý Agmenstorth střelil do »údolí života« se Shma'ingoem, a zachrání nenarozeného regenta, když se s pomocí mentálního bloku spojí se zbývajícími 19‘999 otci. Vyjde najevo, že Harrerath sloužil zločinecké organizaci, aby zabránil Zharyoxovu regentství a svoje vlastní tak prodloužil o dalších třicet let. Když Gucky vyzve regenta k rozhovoru, tak ten v panice uteče.

Aby Feyerdaly odvedli od Guckyho aktivit, navštíví Perry Rhodan mezitím s Atlanem, Fellmerem Lloydem, Hammersolthem a Kordahlem cirkusovému stanu podobný Jaglyvohn, aby si vyslechli SLOVO, skupinu sedmi Feyerdalů, kteří v mýtické, nesrozumitelné řeči recitují lákavé věštby, které na jejich posluchače působí nadpřirozeným způsobem. Vystoupení se ale nakonec nekoná, protože SLOVO kvůli pozvánce na planetu Pröhndome, nevýznamnější svět Feyerdalů, muselo náhle odjet2).

Z vděčnosti za Guckyho zásluhy dostanou Terranci povolení navštívit Pröhndome.

Aktuální data:
6.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459766.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál