Perry Rhodan 780 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 780
Název:Testovací svět
(Die Testwelt)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Aphilie (Bezcitnost)
Vydáno poprvé:1976
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3582
Je Strážcem předpisů - setkání s cizinci pro něj skončí smrtí
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec ve smrtelné zkoušce

Galto Quohlfahrt - přítel Posbiů přijde o ruku

Anny Pingiune - rázné děvče

Joftblahn - vrchní Jemný mluvčí testovací planety Caljoohl

Maltsaan - Joftblahnův ambiciózní zástupce

Jorkdahl- barbar bojuje o status Jemného mluvčího

Když SOL 11. října 3582 dorazí do systému tmavě rudého obřího slunce Truhterflieng, jehož čtvrtou planetou je Pröhndome, vysvětlí Hammersolth a Kordahl Perry Rhodanovi, že jen Jemněmluvící, který ovládá komplikovaný, ze slov, gest, kroků a pachových signálů se skládající feyerdalský ceremoniál, smí vstoupit na kontaktní svět Císařovny z Thermu. Feyerdalové vyzvou proto Rhodana, aby odletěl na šestou planetu systému, na Marsu podobný pouštní svět Cljoohl, na kterém má být ověřeno, jestli Terranec splňuje minimální požadavky. Jako kandidáty zvolí Kordahl Galto Quohlfahrt, hydroponického biologa Asuaha Gemrotha, astronoma Garo Mullina a biologa Gorga Pinguineho, kterého už předtím viděl živě v boji s robotikem, který se domáhal vpuštění k Pinguinově dceři Anny.

Prostřední část SOL přistane na kosmodromu u komunikačního centra Thar'marlon, kde bude Perry Rhodan uvítán Strážcem obyčejů Joftblahnem, nejvyšším Jemněmluvícím Caljoohlu. Vyzve Terrance, aby vyjmenoval dalších třicet dva testovaných osob, které se mají rozdělit do celkem pět skupin. Žádný z kandidátů, ke kterým patří také Reginald Bull a Perry Rhodan, se ve zkušební situaci, ve které jsou konfrontování s lákavým klamem, neosvědčí.

Joftblahn je ale unesen feyerdalským barbarem Jorkdahlem, který se za použití násilí snaží stát Jemněmluvícím. Joftblahnův ctižádostivý zástupce Maltsaan, který podporuje Jorkdahla, protože chce převzít úřad Strážce předpisů, naláká Rhodana a Quohlfahrta do subcaljoolské, energetickým štítem zahalené sopečno-džunglovité krajiny EMMERET, ze které se stane životu nebezpečná hrozba, protože Feyerdaler vypnul kontrolní mechanismy. Gucky přenese Joftblahna nakonec na SOL. Tam naléhá Anny Pinguine a myšob na Feyerdalera, aby Quohlfahrtovi a Rhodanovi pomohl. Joftblahn se nejdříve zdráhá dopustit se takového porušení pravidel, pak ale pod vlivem terranského pocitu sounáležitosti nechá v energetickém štítu vytvořit strukturální trhlinu, přes kterou teleportéři Gucky a Ras Čubaj přinesou Rhodana a Quohlfahrta do bezpečí.

Protože porušením pravidel ztratil svůj smysl života, vybere si Strážce předpisů smrt. Jeho následovník Maltsaan vysvětluje Perry Rhodanovi nejdříve, že nikdo zkouškou neprošel, krátce na to mu ale překvapivě sdělí, že osm osob smí vstoupit na Pröhndome. Kromě Rhodana vyjmenuje Maltsaan sedm zcela nezkušených členů posádky SOL.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál