Atlan 646 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 646
Název:Deset otázek
(Die zehn Fragen)
Autor:Hubert Haensel
Cyklus:Dobrodružství SOL / Anti-ID
« AT 645 • chronologicky • AT 647 »
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3808
Wöbbekingovo vyprávění o minulosti

Po nějaké době se Atlanovi, který právě leží v náručí Tyari, ohlásí opět Wöbbeking. Arkonidan může položit deset otázek (zřejmě jednu za každého osvobozeného Měřiče), které mu mají pomoci obstát proti Anti-ID. První otázka se vztahuje na Tyari, protože Atlan chce vědět, co se jí stane, pokud se Bars a Farynt opět oddělí. Na to podrobí Wöbbeking nositele buněčného aktivátoru zase jednou temporálnímu reinkarnačnímu efektu:

Uvnitř Asgardu utíká Atlan před Anti-ID a Anti-Homunkem. Uvnitř Bezejmenné zóny objeví bytost vzešlá z buněčné plazmy Gardianů slunce, kolem kterého krouží jedna planeta. Přistání se změní v pád, svět je zřejmě pastí negativní superinteligence. Zatímco se Asgard musí zregenerovat, jde Atlan na průzkum a musí si chránit svou kůži, protože ho napadají zvířata a kosmické lodě. Arkonidanovi pomáhá muž, který se představí jako Tyar a prohlašuje, že byl vládcem galaxie. Kromě toho se ukáže, že Tyar může měnit tvar, a je rovněž na útěku před Anti-ID. Atlanův extrasmysl to potvrdí a vypravuje o Barsu jakož i o Faryntu (který má pod kontrolou Instinkt). Oba hvězdné ostrovy kolidovaly, čímž vzniklo několik přechodů do Bezejmenné zóny. Následně prchnou oba s Asgardem z planety. Objeví se ale Anti-ID a zmocní se nejdříve Tyara. Asgard a Atlan uniknou - tím reinkarnační efekt končí.

Je tedy jasné, jak Tyar mohl stvořit Tyari, aby představovala ženský protějšek k Atlanovi. Její existence zajisté neskončí s oddělením Barsu od Faryntu. Druhá otázka, kterou chce Atlan zodpovědět, se týká událostí v Bezejmenné zóně, na které nositel aktivátoru zapomněl:

Atlan se opět nachází na cestě s Asgardem a živoucí kosmická loď je náhle čímsi na způsob fiktivního transmiteru přesunuta na jednu planetu. Čtyřoké, dva metry vysoké obyvatele se zakrnělým druhým párem rukou nazývá Atlan zpočátku jako Dvojmluvčí, protože se domlouvají zároveň telepaticky i akusticky. Oddělí ho od Asgardu a chtějí ho zřejmě pitvat. Přitom jsou Dvojmluvčí nasazovány jako pomocné síly od jako pěst velkých koulí, ve kterých pulzuje život. O něco později to potvrdí Kik, který se překvapivě objeví. Nazve koule Khyrr-Bay-Yah, kteří ovládají dar telepatické reflexe. Sám o sobě Kik tvrdí, že má mnoho životů a že ho vysoké mocnosti poslali do Atlanovy blízkosti. Společně osvobodí Asgard a utečou z planety. Kromě toho se ukáže, že Nymo-Tay, kterou Atlan má, je zmutovaný Khyrr-Bhay-Yah.

Dále chce Atlan od Wöbbekinga vědět, kde se nachází akutní hrozba. Arkonidan znovu zažije kousek minulosti:

S Asgardem a v doprovodu Kika se Atlan blíží k pochmurnému, červeně žhnoucímu fenoménu. Naváže kontakt s Gyranty, spatří Spinar a seznámí se s modrým humanoidem, který se jmenuje Egen. Dodatečně se ukáže, že je to sluha Anti-ID.

Egen by mohl být identický s Beneterlogem EGENEM. Ale proč ještě nezasáhl ve prospěch negativní superinteligence? Atlan dá Breckcrownu Hayesovi příkaz provést určité přípravy.

Potom Wöbbeking vypravuje, jak Anti-ID rektrutuje Arzenál a že Penetranz je quasibiologický robot. Pokládá ARSENALJYK II za nadmíru hrozivý, aniž by to mohl konkretizovat. Především ale Wöbbeking zná souřadnice arzenálové planety. Leží 32‘667 světelných let od Anterfu a patřila původně do Barsu. Kromě toho se prý Twoxl-7 osvobodil a už dávno pátrá SOL.

Atlan položí ještě další otázky: ohledně vymazání paměti a jak to, že získal zpět jen útržky vzpomínek na Bezejmennou zónu, ohledně kosmokratů a nezvěstného FARTULOONA. Wöbeking na ně ale nedokáže odpovědět. Jen na desátou otázku získá Atlan uspokojivou odpověď: jestli byl někdy od Anti-ID poražen. Triumf superinteligence se ale vyvinul v porážku, protože se objevil Atlanův věrný obraz. Oba splynuli - a dostali se za materiální zdroje ke kosmokratům.

Také Kikovi a Asgardovi se později podařilo utéct z Bezejmenné zóny. Wöbbeking je přenesl do Xiinx-Markantu, kde zachránil Sanny a společně je přesunul do Bars-2-Bars. S těmito slovy se Wöbbeking stáhne do svého slunečního úkrytu, kde SZ-2 bude čekat, dokud nebude opravena.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A646« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál