Perry Rhodan 1039 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1039
Název:Hlas Bratrstva
(Die Stimme der Bruderschaft)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Černý den pro Kran - Triumvirát se rozpadá
Hlavní postavy románu:

Gu a Carnuum - oba vévodové nechávají zastavit pátrání

Nikkam - organizátor velké slavnosti na Kranu

Vorneš - podezřelý Tart

Surfo Mallagan - Betšide se strašlivě změní

Brether Faddon a Scoutie - Mallaganovi kamarádi naváží kontakt se SENEKOU

V SOL1) zjistí Douc Langur, že ze skladů, jejich kontrolní počítače může ovlivňovat jen SENECA, zmizela nádržka se Spoodii. Brether Faddon a Scoutie se spojí s biopozitronikou a žádají spatřit Surfo Mallagana. Robot poté odvedené oba nové nositele čtyř Spoodiů do prostoru v prostřední části SOL. Najdou zde bezvědomého Mallagana, jehož hlava je připojena průhlednými hadičkami k volně se vznášející kouli se stovkami Spoodiů. SENECA se vychloubá, že vytvořil nesrovnatelnou bytost, která je spolu s ním nejsilnějším a nejmoudřejším stvořením vesmíru.

Na Kranu, kde se mezitím prohlubuje spor mezi oběma Vévody, zaranžuje Bratrstvo, které chce konečně zlomit vládu Věštce, že vévoda Carnuun vezme do svých služeb Tarta Vorneše.

Zároveň dá »Hlas Bratrstva« Prodheimer-Fenkenovi Irgillynovi, spolupracovníku Krana Nikkama, který byl pověřen organizací novoročního slavnostního průvodu, příkaz, aby dohlédl na to, že se průvod s katafalkem Zapelrowa a oba další vévodové dostanou na určité místo, přesně v okamžik, kdy bude střílena salva. Peníze, kterými Prodheimer-Fenke náhle disponuje, upozorní Nikkama na Irgillyna. Následuje ho do paláce her, zaslechne, jak hlas Prodheimer-Fenkenovi vyčítá, že zneužil svěřené peníze, a najde ho krátce na to mrtvého. Nikkam rozkáže pátrat po Irgillynovi a je přitom podporován agentkou vévody Gua Arzyriou, která rovněž vyšetřuje, jak Vorneš a Klaque, další Tart v Carnuumových službách, získává tajné spolupracovníky. Jejich pátrání ale zpočátku zůstane bezvýsledné. Teprve když se slavnost v první den nového roku dá do pohybu, pozná Nikkam plán Bratrstva. Jeho zákrok zabrání atentátníkovi zastřelit vévody. Atentátníci poté umístí bomby, jejichž exploze těžce zraní Gua, zatímco Carnuum se zděšením vyvázne. Přesto je si Arzyria jistá, že oba Tartové jednali bez vědomí vévody. Když průvod dorazí k hrobce Zapelrowa, ukáže se nad Kranem Spoodijská loď.

Aktuální data:
17.10.2021
1566 před NGL
29. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459504.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!