Hedropoon

Astronomická data:
Další označení:NGC 3031, M 81
Vzdálenost k Mléčné dráze:asi 10 mil. LY
Typ:Sb
Průměr:36 000 LY
Používané jazyky:Akosha, dříve Bernal
Důležité národy:
Sawpanové, Phygové, Gerjokové, Jaukové a Cruunové
Hedropoon
Hedropoon
© NASA

Hedropoon je jednou z několika málo galaxií v mocenské oblasti superinteligence Seth-Apophis a je sídlem mnoha jejich pomocných národů. Její sídlo, galaxie Sethdepot leží v jejím bezprostřední blízkosti, jen 110 000 světelných let daleko. S průměrem jen asi 36 000 světelných let je Hedropoon relativně malý, je tu ale vysoká hustota hvězd.

Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!