Perry Rhodan 1217 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1217
Název:Dobrodružství v Šedozemi
(Abenteuer im Grauland)
Autor:Peter Terrid
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427/ 428 NGL = 4014 / 4015
Transmise do Mhuthanu - do říše Hrůzolordů
Hlavní postavy románu:

Atlan, Jen Salik a Lethos-Terakdšan - Rytíři Hlubiny proniknou do Šedozemě

Nonsin - mladý mutant

Frobo a Borla - Bonsinovi rodiče

Lord Mhuthan - ctižádostivější Šedý Lord

Dovhan - genový technik dělá pokusy

Nejstarší Geriokratů a Představitel Fraternitátu se zachrání v zemi Mhuthan, která se před jedním Hlubinorokem stala Šedooblastí1). Ze svého mocenského centra, Hlubinogondoly, zmanipuluje Lord Mhuthan Starsenský transmiter, a Atlan, Jen Salik a Lethos-Terakdšan se materializují v jedné transmiterové stanici jeho říše. Aby příchozí ukolébal, pošle jim Šedý Lord zpočátku vstříc jen neškodné roboty. Zatímco se Lethos-Terakdšan zneviditelní, naváže Atlan a Salik kontakt s Abakery, kteří kvůli Šedovlivu ztratili svou bývalou úsměvnou a bezstarostnou podstatu. Abakerové pocházejí z drobných parazitů, jejichž inteligenci Tizidové, genotechnici Hlubiny, před dávnými časy urychlili, aby odstranili škodu, kterou vyvolali jejich páni. Časem se z nich staly dva metry vysoké, žlutou srstí pokryté bytosti s osmi údy, ze kterých dva slouží k pohybu a čtyři slouží jako ruce. Zadní, čtvrtý pár je zakrnělý. Vrásčité tváře a svislé uši Abakerů připomínají buldoky. Abakrové dovedou Atlana a Salika, kteří se svými TIRUNy vyvolají dojem, že jsou Šedoživotem, ke stanici mistra Dovhana. Hubení, křídově bílí Tizidové jsou skoro 3 metry vysocí a mají osm končetin, z nichž jsou dvě horní a dvě na dolním konci těla, zatímco dva druhé páry jsou uprostřed těla nad a pod místem, na kterém je uvnitř reliéfní tváře genových techniků, obklopeno pohyblivými řasami, umístěno plazovité oko a štěrbinovitý mluvící orgán. Jako u Tizidů obvyklé, je i tělo Dovhana na mnoha místech změněno genetickými pokusy.

Lethos-Terakdšan objeví, že Abaker Bonsin, který je pro svůj věcný a střízlivý postoj považován za churavého, je proti Hlubinovlivu imunní, a vstoupí proto s mladým mutantem do telepatického kontaktu. Mezitím Dovhan pozná, že Bonsinova imunita je následkem genetického experimentu, který kdysi prováděl na jeho otci. Bezprostředně poté podlehne Tizide vědomé výměně se svým dvojčetem, pro kterého vyrobil nové tělo. Osvobozen z Šedovlivu musí Dovhan bezmocně pozorovat, jak jeho dvojče začne Abakera lovit. Ve smrtelné úzkosti přivede Bonsin se svými nově objevenými psionickými silami reaktor stanice k výbuchu. Lethos-Terakdšan ale zasáhne a Bonsina zachrání. Dříve než stanice exploduje, stačí Dovhanovo dvojče varovat Lorda Mhuthana před mutantem.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál