Menu

TIRUN je kosmický oděv speciálně konstruovaný pro použití v Hlubině. Slovo TIRUN vytvořil Lethos-Terakdšan ze spojení Tiefen-SERUN (HlubinoSERUN).

Terakdšan přinesl TIRUNY do hlubiny jako namemorované konstrukční plány a s pomocí formovací energie Starsenské zdi vytvořil dva TIRUNY, jeden pro Atlana a jeden pro Jena Salika. Konstrukční plány pochází z katakomb pod Dómem Kesdšan, původně se jednalo o porleytskou techniku.

Funkce

Forma a barva

Základní barva TIRUNU, který existuje z elastické, pórovitě působící látce a který těsně přiléhá k tětu, je matně šedomodrá. Má ale schopnost se chameleónsky přizpůsobovat svému okolí. Lze tak oklamat i komplikované elektronické testovací aparatury.

Recyklační systém

TIRUN řídí tělesnou výměně svého nositele, proměňuje tělesný odpad v téměř dokonalém recyklačním systému a zásobuje nositele všemi nutnými látkami a stopovými prvky, takže přijímání potravy v tradičním smyslu není nutné.

Přenos pocitů

Nositelům TIRUNu zprostředkovává oděv pocitové vibrace jiných nositelů TIRUNU ve formě empatického spojení, pokud nejsou v příliš velké vzdálenosti.

Pasy

V pěti zavalitých zesíleních, v takzvaných pasech, které se nacházejí kolem pasu a loketních a patních kloubů, jsou umístěny technické prostředky všeho druhu. Mohou být aktivovány a ovládány myšlenkovými příkazy.

Kolem pasu je umístěn projektor individuálního štítu. Tento bezbarvě se třpytící štít chrání svého nositele jak před paprskovými zbraněmi, tak i před sugestivním vlivem.

V zápěstních pasech se nachází zbraňový arzenál TIRUNU, který obsahuje jak smrtelně působící zbraňové paprsky (impulzní, dezintegrátorové, intervalové a termopaprsky) jakož i paralyzátory a sugestivní zbraně. Mentálním rozkazem vznikne na těchto místech příslušná zbraň, která vypadá jako hrot šípu. Mají formu dvou do sebe zasunutých trojúhelníků, jejich plochy jsou k sobě kolmé a přizpůsobují se jednotné barvě obleku. Nosiči TIRUNŮ mohou mentálním dálkovým ovládáním vyslat až šest těchto zbraní a vytvořit z nich deset metrů širokou rojnici.

V nožních pasech se nacházejí tíhové projektory.