Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1239
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1239
Název:Osamělý Hlubiny
(Der Einsame der Tiefe)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Žije v Neutrumu - a řídí zánik
Hlavní postavy románu:

Gnarrader Blek - Osamělý Hlubiny

Hurgenos Rarg a Korvenbrak Nald - dva Jaschemové zasaženi Šedovlivem

Jen Salik a Twirl - Terranec a Abaker sledují psionickou stopu

Atlan, Lethos-Terakdšan, Clio a Domo Sokrat - zajatci Technotorů

V Neutrumu, jehož dimenzionální dávkovač se stará o zachování Hlubinozemí, si Gnarrader Blek, Osamělý Hlubiny, vzpomene na minulé týdny:

Zatímco se Gnarrader Blekovo tělo, jako u jeho předchůdců, pozvolna přeměňuje na červený kov, reaguje cizorodé prostředí Neutrumu s jeho podvědomím a dochází tak v pravidelných intervalech k materializaci. Po sféroidu s miniaturizovaným Jaschemem se objeví zmenšené vyobrazení Starsenu, země Schatzen a Šedoživotem ovládnutého Kyberlandu. Když se nakonec ukáže sama část Hlubiny, pozná Osamělý Hlubiny, že se díky materializaci vědomí šestatřiceti vdechnutých Hlubinou podařilo Šedým Lordům proniknout do Neutrumu. Vetřelci, kteří zamýšlejí, získat pod svou kontrolu Zemi Ni, dobýt Planinu světla a pak ovládnout Hlubinozemi, převezmou tělo Jaschema a přinutí ho učinit STĚNU propustnou. Aby ohrožení Neutrumu skrze další materializace zabránili, zbaví Bleka jeho osudového daru a uzavřou tak trvale cestu z Hlubiny do Neutrumu. Když Hurgenos Rarg a Korvenbrak Nald Osamělého Hlubiny navštíví, přinutí ho Šedí Lordi ke lži, a Nejstarší Geriokratů1) a Představeny Fraternitátu2), kteří kvůli selhání ve Starsenu byli odsouzeni k bloudění Hlubinou, se zmocní těl obou Technotorů.

Po dosažení zásobníku vitální energie prozradí Tabernákl z Holtu Jenu Salikovi, že nový trest pro neschopné Šedé Lordy tkví v tom, že budou muset být vdechnuti Hlubinou, informuje Terrance o dění v Neutrumu a odvede ho zpět do transmiterového dómu. Tam ale ani přímluva Caglamase Vlota a Fordergrina Calta nemůže zabránit odsouzení Rytířů Hlubiny k smrti. Zatímco se Lethos-Terakdšan pomocí svých zvláštních schopností může ukrýt, odvedou Hurgenos Rarg a Korvenbrak Nald Atlana a Salika k Osamělému Hlubiny, který se ukáže na horní straně transmiterového dómu. Gaveaux, Hlubinou vdechnutý Šedý Lord převezme Atlanovo tělo. Když Osamělý Hlubiny aktivuje transmiter, aby nového nosiče Šedého Lorda přenesl do Neutrumu, objeví se Twirl, Domo Sokrat a Tabernákl z Holtu. Vědomí Šedých Lordů bude vyhnáno s pomocí vitální energií nabitého abakského mutanta z jejich hostitelských těla a definitivně vrženo do Hlubiny. Zatímco Gnarrader Blek navštíví Neutrum, aby stabilizoval STĚNU3), vrátí se Rytíři Hlubiny s Rargem a Naldem a svými Orbitery zpět k ostatním Jaschemům.