Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1270
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1270
Název:Záchranný plán
(Der Rettungsplan)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Nekonečná Armada u cíle - konec Hlubinozemě se blíží
Hlavní postavy románu:

Atlan a Jen Salik - Rytíři Hlubiny jako Lordi soudci

Gnarrader Blek - pán Neutrumu

Myzelhinn - jeden z posledních pěti Časoprostorových inženýrů

Krart - Lord soudce je nedůvěřivý vůči novým kolegům

Clio, Chulch a Sokrat - bývalí přátelé Rytířů Hlubiny

Společně dorazí Myzelhinn, Gurdengan, Boornhall, Joiliin, Neusenyon, Lethos-Terakdšan a Tabernákl z Holtu1) do Neutrumu2). Jen Kindchenský syndrom, tajuplný fenomén, který Časoprostorové inženýry chrání před všemi útoky, zadrží Gnarradera Bleka2), aby nenáviděného zločince a zdánlivého zrádce nezabil. Osamělý hlubiny se ale brzy nechá přesvědčit o upřímnosti pěti posledních RZI a podpoří jejich plán na záchranu Hlubinozemě, s jejímž zničení kosmokraté při opravách morálního kódu zřejmě počítají. Aby navodili rozklad Hlubinozemě na 150‘000 záchranných ostrůvků, odebere se Jascheme s Časoprostorovými inženýry na měsíc do ireálního světa dimenzionálního dárce, fantastického, pro existenci Hlubinozemě odpovědného stroje Neutrumu. Mezitím návazují Lethos-Terakdšan a Tabernákl z Holtu opakovaně telepatické spojení s Atlanem a Jenem Salikem1), jejichž buněčné aktivátory jsou schopni zatlačit v nich šedovliv. Když pokus Šedých lordů dobýt Neutrum ztroskotá, tvrdí oba noví Lord soudci, že stvoření záchranných ostrůvků by mohlo posílit vládu Šedovlivu. Obyvatelé hlubiny se shromáždí kolem transmiterových dómů, které vytvoří centra 300‘000 kilometrů velkých ostrůvků. Části Hlubinozemě zmizí a materializují se v oblasti Jámy v normálním universu. Kromě toho je stvořeno obrovské slunce, kolem které by později záchranné ostrůvky mohli kroužit.

Clio z Purpurových vod3) může krátkodobě pohlédnout do normálního vesmíru a spatří tam SOL. Také objevení se cizorodých mrtvých v Schatzenu4) 25. května 429 NGL ukáže, že odstínění mezi dimenzemi je prodyšné. Aby kosmokratům zabránili přístup k Hlubinozemi přes Jámu, jsou Atlan a Salik posláni Šedou komorou do Starsenu. Oba Rytíři Hlubiny tam narazí na Wöleböla5) a na Chulcha6), kteří Starsen po skončení statutárního systému7) přiměli k novému, ale krátkému rozkvětu a pod Lordem Gershwinem se stali nejvyššími apoštoly Šedoživota, když město padlo opět za oběť Šedovlivu. Starsen je evakuován. Energii uvolněnou při zničení Starsenské zdi jsou 1. června město a celý jižní pól Hlubinozemě zničeny. Bezprostředně poté se v oblasti Jámy objeví psionické erupce. Po posledním kontaktu s Lethos-Terakdšanem a Holtem podlehnou 15. září Atlan a Jen Salik definitivně Šedovlivu. Hora stvoření, která se stále více vzdaluje od Hlubinozemě, se uklidní. Nad ní se v normálním vesmíru stabilizuje Jáma, která po zničení Starsenu a Hlubinovýtahu opustila své místo.

Když se 30. září TRIICLE-9 přiblíží k Jámě, shromáždí se Lord soudci s Twirlem, Domo Sokratem, Caglamasem Vlotem, Fordergrinem Caltem, Exterminátory3), Clio, Chulchem a Wölebölem v Technotoriu, centru z říše Jaschemů8) vzniklého Kyberostrova. Trpaslík Pirx, špión Šedých lordů odhalí dvojí hru Atlana a Jena Salika, ale Gnarrader Blek a pět Časoprostorových inženýrů obklopí 150‘000 záchranných ostrovů, které jsou zahaleny ve štítech na způsob bývalé STĚNY Kyberlandu9), s v neutronu uloženou vitální energií a obyvatelé Hlubiny jsou osvobozeni od Šedoživota.

Ve stejné době se materializují první jednotky Nekonečné Armady9), mezi nimi i Loolandre, v oblasti Jámy.