Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1215
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1215
Název:Volání Ocelového pána
(Der Ruf des Stahlherrn)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Kde je Lethos-Terakdšan? - Atlanovo pátrání ve Starsenské zdi
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan následuje volání Ocelového pána

Wöleböl a Chulch - Atlanovi společníci

Glaatin a Mosker - misionáři Ocelového pána

Ar'Gentov - nepoučitelný

Jen Salik - člověk v proudu vitální energie

Lethos-Terakdšan - Ocelový pán se nechává spatřit

V periférii Starsenu, kde bylo statutární zařízení nahrazeno recyklačním systémem, se Atlan, Wöleböl a Chulch1), kteří chtěli proniknout k Lethos-Terakdšanovi, dostanou do zajetí vazalů čtyřrukého Kyrliera Ghaatina, jednoho misionáře Ocelového pána. Když mají být na Ghaatinův rozkaz potrestáni jako statutární zločinci a Atlan vyšle mentální volání o pomoc, vytvoří tvář insektoidního Ocelového žoldnéře tiše mluvící posmrtnou masku Ocelového pána. Odezírač Groelle, Meykatender, z nich vyčte poselství Lethos-Terakdšana: »Buď vítán, Atlane! Potřebuji tvou pomoc proti Šedoživotu. Přijď ke mně - očekávám tě v Dómu Kesdšan« Pomocí svého extrasmyslu Atlan pozná, že je tím myšlena Starsenská zeď, ve které se manifestovalo dvojvědomí Tengri Lethose a Teraka Terakdšana, který v projektovaném těle dorazil do Hlubiny. Společně se skupinou tvořenou Kyrliery, malými Melukky, člověku podobnými Troteery a reptiloidními Hegety uprchne Atlan, Wöleböl a Chulch s VRTÁKEM, 30 metrů dlouhým a 10 metrů širokým kuželem, který s pomocí rotujícího energetického pole na špičce může proniknout ocelí. Dříve, než se z nich stanou zajatci, kteří mají být odvezeni ke Slepým poustevníkům2), se jim podaří dostat do podzemí Starsenu. Tam dočasně následují Jenem Salikem1) řízený proud vitální energie.

Salik, který bez těla vstoupil do vitální energie, ale pod ochranou buněčného aktivátoru si zanechal vědomí, dorazí k Lethos-Terakdšanovi a dozvídá se, že je nucen udržovat pozici v portálovém transmiteru Starsenské zdi, aby transmiter nepadl do rukou Šedých lordů. Ocelový pán vysvětluje, že Starsen bude nejpozději do tří Hlubinolet ztracen, protože Šedí lordi každou dávku vitální energie zvenku vysají. Rytíř Hlubiny se rozhodne mobilizovat rezervoáry vitální energie Starsenu, aby prolomil blokádu Šedých lordů. Kvůli Salikovým aktivitám začínají selhávat zařízení statutárního systému. Nejstarší Geriokratů3) a představení Fraternitátu4) se proto rozhodnout přivolat pomoc z Šedooblasti.

8. prosince 427 NGL dorazí Atlan ke Starsenské zdi. Zatímco stoupá do výšky, bere vzrůstající psychotlak Hlubinokonstanty jako nárůst gravitace a nakonec uvěří, že se nachází v Dómu Kesdšan5).