Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1214
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1214
Název:Vesmírný obr se probouzí
(Ein Raumriese erwacht)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Dva kosmokraté bojují - a prohrají
Hlavní postavy románu:

Taurec, Višna, Ras Čubaj, Ernst Ellert a Irmina Kotčistovová - kosmokrati a jejich průvodci v nesnázích

1-1-Helm - pán LÍHNĚ bude potrestán

Stalion Dove - Oxtorňan

Kaliko - Element ducha

Giffi Marauder - astrální rybář

S tvrzením, že ho odvede k Centrální plazmě1), vyláká Tjan Staliona Doveho 10. února 428 NGL k časoprostorovému záhybu.

Giffi Marauder se ocitne ve snu Vesmírného obra, v jehož NASEF-konstantě se nachází SKLAD, a zažije z pohledu Nauvoaca milion let staré události:

Nauvoac a Shivauc šíří jako členové Cataracu, předcházející organizace před spolkem Sedmi Mocných2), z pověření kosmokratů on a noon-kvanta3). Když selžou hypertrony, které ve spórových lodích vytvářejí lokálně omezený hyperprostor k uložení biofóry, obětují Nauvoac a Shivauc své životy, aby pomocí časoprostorové dislokace on a noon-kvanta rozdělili současně na tři sousední protogalaxie a tak zachránili inteligentní život vesmíru. Jejich vědomí vstoupili do mračen hmoty, které se náhle staly inteligentními.

Taurec, Višna, Ras Čubaj, Irmina Kotčistovová a Ernst Ellert4) dorazí 12. března do LÍHNĚ. Čubaj musí své kamarády tak často teleportací zachraňovat před protohmotou, že se zhroutí. Ve svém bezvědomí se dozví o Nauvoacovi a Shivaucovi a o přítomnosti Okrillů v LÍHNI. Taurec a jeho společníci potkají Alberta Einsteina a nakonec osvobodí Doveho. Aby mohl zjistit, jak jsou v LÍHNI z protohmoty vyráběné Gruuthe a válečnické elementy vybavovány syntetickými vědomími, rozhodne se Taurec, navštívit se svými druhy SKLAD, samotné centrum Dekalogu, ve kterém Pán Elementů uložil takové přístroje jako je Sakoder5) a Multiduplikátor6). V doprovodu Okrilla Peruze, kterému Marauderův psionický bratr poskytnul pravou NASEF-konstantu, pronikne Einstein do ZESILOVAČE, aby osvobodil astrálního rybáře. Protože oba kosmokraty a Terrance nemohl zlikvidovat, je 1-1-Helm mezitím kárán Pánem Elementů, který stále ještě nosí masku Tyrica7).

Taurec, Višna, Ellert, Irmína, Čubaj a Dove musí ze SKLADU uprchnout před Šedovlivem8), který ohrožuje jejich životní sílu. Dove dostane Maraudera, Einsteina a Peruze ze ZESILOVAČE. Když v LÍHNI objeví centrální plazmu, je jim hned jasné, že Perry Rhodan naletěl podvodníkovi7). 1-1-Helm požaduje od obou kosmokratů a jejich společníků kapitulaci a hrozí, že plazmu zničí. To ale na poslední chvíli probudí Vesmírného obra, v jehož NASEF-konstantě se LÍHEŇ nachází. Zosobnění ze snu giganta se materializují ve formě andělů pomsty. Tím, že základy Dekalogu, které kdysi byly normálními planetami, zbavili Vesmírné obry vědomé energie, jsou obři tak oslabeni, že je útok odvrácen. Skrze pedotransmiter prchnou Taurec, Višna, Čubaj, Ellert a Irmína zpět do BÁZE, jejíž posádka se ale nachází v moci Nenávistné plazmy9). Pod vlivem jejího záření se tři Terranci psychicky zhroutí, kosmokraté poznají, že Rando I se stalo chronodegenerací10).

Dove, Peruz, Einstein, Marauder a Hilda opustí trhající se základy Dekalogu a ocitnou se v ireálním prostředí11).