Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1221
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1221
Název:Oxtorňan a admirál
(Der Oxtorner und der Admiral)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Stalion Dove a Gazbirder - v boji proti Dekalogu
Hlavní postavy románu:

Stalion Dove - Oxtorňan v boji proti Dekalogu

Peruz - Stalionův spolubojovník, Okrill

Normorken Shik - admirál Gazbirdů

Giffi Marauder - astrální rybář zasáhne rozhodující mírou

Kazzenkatt a 1-1-Helm - pokouší se zachránit, co zachránit jde

Perry Rhodan - Terranec v moci nenávistné plazmy

S malou armádou se snaží admirál Normorken Shik vyřadit ZESILOVAČ. Jeho oddíl se skládá z Rochaů, Tagifranerů, Silihonnů a dalších cizorodě vypadajících časově zakonzervovaných, které byli osvobozeni Ursiffem, neviditelným robotem, kterého Taurec a Višna zanechali v základech Dekalogu. Jako Shikova adjunktka působí Vigpanderka Shahadl-Off, která se podobá šedozelené třpytící se fólii napnuté uvnitř kovového rámu s válcovýma nohama a dvěma rukama. Rudé tyčinky v kůži umožňují smyslové vnímání1). Od Vesmírného obra ZESILOVAČE získaným zosobněním Okrilla, zachrání Stalion Dove, Peruz a Einstein Shikovi bojovníky, jejichž útok na STROJ Anin Anů hrozí krachem. Pokus Giffi Maraudera s pomocí své psionické třpytky opustit základy Dekalogu, způsobí dočasný zkrat, který Doveho dočasně přesune do BÁZE. Oxtorňan nalezne posádku v moci nenávistné plazmy a zjistí, že Perry Rhodan a Nachor z Loolandre přijali polomateriální stav.

S velkými ztrátami zničí Shikova armáda mentální energetické čerpadlo ZESILOVAČE. Vedle Shahadl-Off přitom zahyne také Silihonn 33-Acha-11, který jako hyperfyzik analyzoval přechodný zkrat a který umírající Dovemu zašeptá slova Pasha Basalok2). Když 1-1-Helm, který zamýšlí probudit královnu vojáků, chce Shika zabít psionickou energií, přijde sám o život, protože Gazbirder posílil psionické pole a energie se odrazí zpět na Anin Ana. Probouzející se Vesmírný obr, který se probudí v trpasličí galaxii, vyhodí základy Dekalogu ze své NASEF-konstanty. ZESILOVAČ se materializuje poblíž Světa sta sluncí. Pán Elementů přemístí základy SKLADU, 480 kilometrů velké kolo se čtyřmi paprsky o průměru dvou kilometrů, do systému slunce Outside3). Odtamtud zamýšlí vyvolat Ledový houf4), který jako produkt »Element zimy« patří do tohoto vesmíru. Kazzenkatt, který se už nějakou dobu zdržuje ve SKLADU, je vyslán k planetě Rando I. Na palubě BÁZE jsou Taurec a Višna zachyceni v síti psionického snového časodítětě, jako pěst velkého, vejčitého útvaru, na jehož povrchu hraje všemi barvami nadřazená energie, a který pátrá po své identitě5). Působení Časodítě zabrání také tomu, že chronogenerace Rando I Rhodana a Nachora zcela odhmotnila.

Mezitím dorazí Dove se svým Okrilem pomocí pedotransmiteru z LÍHNĚ na BÁZI. Kazzenkatt nemůže zabránit tomu, že Oxtorňan, kterého v Peruzovi ukotvená část NASEF-konstanty Vesmírného obra chrání před nenávistným záření, se space-jetem přistane na Rando I a nakonec přiměje Vesmírného obra LÍHNĚ, aby na Rando vyzářil Centrální plazmu, která byla předtím uložena v základech Dekalogu. Ta neutralizuje Nenávistnou plazmu a spojí se s ní, z čehož vznikne nová Praplazma. Poté co Marauderova psionická třpytka oba kosmokraty osvobodí z moci Časodítěte, Rhodan a Nachor se opět zhmotní a Kazzenkatt prchne, vydá se BÁZE ke Světu sta sluncí6).

Dove má v úmyslu s pomocí Vesmírného obra z LÍHNĚ, se kterým se sloučil Peruz, vrátit bývalé časově zakonzervované do ZESILOVAČE. Připojí se k němu Marauder, který se vnitřně od Perwela Grove Goora7) odloučil, cítí se být spojený s lidstvem a své služby chce nabídnout Rhodanovi. Vajíčku, které se najednou objeví v jeho věcech, dá bývalý astro-rybář ve vzpomínce na pověřence Cataracu jméno Shivoac8).