Atlan 710 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Atlan, svazek 710
Název:Říše Phylosů
(Das Reich der Phyloser)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Na příkaz Kosmokratů / Manam-Turu
« AT 709 • chronologicky • AT 711 »
Vydáno poprvé:6. května 1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3819 = 232 NGL
Setkání hledačů

Zatímco lehké dělo DSCHWINGGU musí být nejdříve opravené, může Anima jedním ještě lehčím dělem ostřelovat protivníka. Neithadl-Off se obává, že by protivník mohl boj vyhrát, a vplíží se nepozorovaně k malé diskové lodi. Když se dostane na vnější plášť, napadne jí Anima ručním paprskometem a musí tak utéct na sousední asteroid. Tam chce své protivnici nalíčit past, k čemuž použije uměle vytvořenou štolu. Na konci štoly je přepážka. Když si všimne, že jí protivnice pronásleduje, otevře příčku a vstoupí do malé stanice. Anima jí následuje, ale sotva se dostane dovnitř, začne silné vesmírotřesení, které další boj znemožní. Vigpanďanka ztratí vědomí.

Když opět přijde k sobě, vzpomene si, že vlastně utrpěla smrtelné zranění, ale ještě žije. Anima jí uzdraví svou paraschopností metabioseskupování. Obě uzavřou mír a uvědomí Goman-Largoa, který bez potřebných nástrojů nemůže DSCHWINGG opravit. Neithadl-Off naštěstí najde komoru s nástroji, když plná zvědavosti prozkoumá stanici. Přitom se dostane také do komory událostí, do které když vstoupí a stiskne tlačítko, tak se objeví uprostřed cizí krajiny, kde po ní jdou divoká zvířata. Po dalším stisknutí tlačítka se opět objeví ve stanici.

Zatímco se Anima vydá ke svému člunu, aby zjistila, které součástky by mohla použít na opravu DSCHWINGGU, chce Vigpanďanka odnést nástroje ke Goman-Largovi. Když opustí stanici, zjistí, že se v této oblasti vesmíru nachází jen pět hvězd. Kromě toho začnou zachycovat radiogramy v cizí řeči, kterou ale rychle rozluští. Když se dostanou k vrakům lodí, rozhodne se trojice cizince, které chtějí zajmout, pomocí lsti přimět k tomu, aby je vzali na palubu jako hosty. Podaří se to a Neithadl-Off vstopí jako první do velké lodi. Posádku tvoří necelý metr vysocí humanoidní Phylosové, kteří jsou přesvědčeni, že jsou jedinými živými tvory ve vesmíru, protože prozkoumaly celý známý vesmír - oněch pět sluncí.

Je předvedena před velitele Tanc-Folla a jeho šéfvědkyni Enerschi-Upp a začne do nich hustit svoje lži. Zatímco Enerschi-Upp dokáže myšlenku na to, že jsou ještě jiné civilizace a vesmír je větší, než pět jim známých sluncí, pozitivně přijmout, je Tanc-Foll zděšen z ohrožení phyloského světonázoru trojicí cizinců. Krátce na to přijdou na palubu také Anima a Modulman, a dostanou od Enerschi-Upp přidělenu kabinu pro hosty. Poté vědkyně zapojí právě vyvíjený nadsvětelný pohon. Phylosové mají jen omezený vhled do fyziky a hyperfyziky, protože jsou jim některé věci zcela neznámé - jako například černé díry, které v jejich části vesmíru nejsou. Adekvátně podle toho se vyvíjely také jejich kosmické lety a jejich hyperpohony nemají žádné stínění od hyperprostoru. Efekty, které jejich pohon způsobil, vyvolaly hypertřesení, a Goman-Largo okamžitě pozná, že hrozí další nepříjemnosti. Vydá se k Enerschi-Upp, aby Phylosanům pomohl.

Hyperfyzikální jevy spojené s nadsvětelným letem Tanc-Follovi neuniknou. Nařídí Anime a Neithadl-Off, aby se vysvlékly do naha a vyšly na chodbu před kajutou, protože je chce vlastnoručně vyhodit z propusti do vesmíru. Obě mu vyhoví, protože se dokáží bránit i beze zbraní. Když Tanc-Foll a jeho vojáci dorazí do chodby, nechá Neithadl-Off ze svého těla vypustit mračno feromonů, které se rozšíří ventilací po celé lodi a u Phylosů vyvolají zcela iracionální chování. Přívrženci Tanc-Folla neznamenají žádné nebezpečí a nechají se od spojenců Enerschi-Uppy ozbrojit a zajmout. Vědkyně nabídne trojici ztroskotanců, že je odveze do své domovské soustavy, kde imperátor Brusch-Onoton povolí přistání. Velitelství imperátora PEVNOST se nenachází na Phylos, ale na Preetu, na větším ze dvou měsíců Phylosu. Je to gigantická, 100 metrů vysoká hvězdicovitá budova, která měří v průměru 80 km, kolem které leží sto vraků kosmických lodí - pozůstatků útoků separatistických phylosských kolonií. Enerschi-Upp, Anima, Neithadl-Off a Goman-Largo jsou odvedeni před imperátora. Tím ale k údivu Enerschi-Uppy není Brush-Onoton, ale Krell-Nepethet, rádce imperátora. Teprve nedávno uchvátil moc a okamžitě od Enerschi-Upp vyžaduje gesto pokory. Má trojici cizinců odvést do dezintegrační komory, kde budou popraveni. Odmítne poslušnost a je rovněž odsouzena k smrti. Útěk je nemožný, protože na pětidimenzionální bázi fungující přístroje odsouzených v PEVNOSTI nefungují.

Vigpanďance a Tigganoiovi jsou nápadné nepoměry v technologickém vývoji Phylosů: disponují některými úspěchy (jako antigravitační přístroje a tažné paprsky), které daleko překračují stupeň jejich vývoje. Kromě toho Neithadl-Off pozná, že Krell-Nepethet není žádný Phylosan. Ten se skutečně přizná, že je Hepathan, a že na této planetě žije už celá tisíciletí a vědomě vytvořil silně omezený světonázor zdejších obyvatel. Pak změní rozsudek: čtveřice nemá být dezintegrována, ale roztrhána divokými zvířaty v pseudokrajině.

Když se tam dostanou, vydá se čtveřice okamžitě na útěk. Neithadl-Off opět vypustí oblak feromonů, což je v současnosti jediná jejich obrana. Bestie ztratí poněkud kontrolu nad svým chováním, ale zůstanou nadále nebezpečné. Pak Vigpanďanka objeví komoru událostí, jakou už viděla na základně v pásu asteroidů. Goman-Largo v tom ale pozná materiální transmiter, který je přenese do tajné stanice. V tamní zbrojnici objeví Modulman několik zbraní, se kterými upraví komoru transmiteru. O něco později se v ní objeví Krell-Nepethet a je zabit.

Poté co se čtveřice opět dostane na Phylos, rozhodne se najít starého imperátora a dosadit ho do úřadu. Goman-Largo a Enerschi-Upp se dohodnou, že společně postaví dvě nadsvětelné lodi. S jednou má Anima pokračovat v hledání Atlana (Goman-Largo a Neighadl-Off ji budou doprovázet), a druhá má zůstat Phylosům.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Quelle:A710« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
18.6.2021
1566 před NGL
35. Messon 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459383.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!