Metabioseskupování

z Databáze Multiversa

Metabioseskupovač je schopen silou svého ducha vidět buňky živých tvorů a pomocí síly vůle je přeskupovat. Paraschopnost metabioseskupování přitom může působit jak pozitivně (léčení nemocí), tak i negativně (způsobit tak rakovinu a podobné nádory).

Známí metabioseskupovači

Jedinou známou metabioseskupovačkou v lokální skupině byla Irmína Kotčistovová. Po krádeži buněčného aktivátoru dokázala využít svůj dar k tomu, aby ve svém těle oddálila explozivní úpadek buněk, díky čemuž zůstala déle naživu, ale jen několik roků.

Anima tuto schopnost měla také, ale později ji ztratila, když pomáhala z EVOLO vytvořit superinteligenci BARQUASS.

Aegané, pomocný národ ARCHETIM, měli rovněž schopnost metabioseskupování, mohli ji ale používat jen instinktivně a jen vůči svému tělu.

Národ Druidi z Dommrathu má paraschopnost, která se zdá být přinejmenším s metabioseskupováním příbuzná.