Movátor

z Databáze Multiversa

Movátor je mutant, který dovede pomocí svého parapsychického talentu měnit rychlost plynutí času má.

Dovede zpomalit (eventuálně urychlit) plynutí času pro jednotlivé osoby nebo předměty, případně i pro celé skupiny živých bytostí. Časové proměně je movátor schopen vystavit i určité území okolo sebe jako středobodu.

Movátorovým schopnostem se podobá i takzvaná extratemporální percepce. Tento dar je však omezen na uživatele a jeho bezprostřední okolí.

Známí movátoři

Zdroje

PR 437, PR 542, PR 1310, PR 1455