Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 434
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 434
Název:Ertrusanův odkaz
(Das Erbe des Ertrusers)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Cappinové
Vydáno poprvé:1969
Vydáno v češtině:přeloženo (Icho)
Čas děje: 3434
Vědci v boji proti bariéře v mozku – netvor má žít
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Velký administrátor svědčí před soudem.

Ribald Corello – Bývalý nepřítel lidstva dodá nové informace.

Fellmer Lloyd – Mutant zablokuje své podvědomí.

Gucky – Mutant zablokuje své podvědomí.

Kiner Thwaites – Šéf parakliniky na Mimasu.

Atlan – Lord admirál USO.

Toronar Kasom – Pravnuk proslulého Melbara Kasoma.

Major Patulli Lokoshan – Muž s Dědičným bůžkem.

Dne 8. ledna 3434 opustí ultrabitevní lodi INTERSOLAR a NOME TŠATO a osmisetmetrová DREADFUL oblast Lasztmanova shluku. Ribald Corello musí být umístěn na klinice, neboť upadl do jakési ztuhlosti a jeho teplota nebezpečně klesá. Ještě než INTERSOLAR s Corellem přistane dne 12. ledna na saturnově měsíci Mimasu, transmituje se na jeho palubu major Patulli Shangrinonskowje Batulatschino Sagrimat Lokošan ze Solární rozvědky. 1,4 metru vysoký Kamašita, jehož jméno bývá zkracováno na Patulli Lokošan, má zlatočernou pokožku, žlutě a stříbrně zbarvené nehty a zelené vlasy, spletené do malého copánku. Lokošan, který je coby mentální psychokopírovač schopen proniknout do cizích duší a zkopírovat je, s sebou nosí čtyřicet centimetrů vysokou sošku, jenž má dvě nohy a jejíž dvě ruce podpírají velkou hlavu. Tyrkysově zbarvený povrch sošky je pokryt sítí tisíců prasklinek a v Lokošanově rodině se předává už tisíc let. Sama soška si říká Velký dědičný bůh Lullog, rozmlouvá výhradně se svým majitelem a disponuje několika tajemnými schopnostmi.

Zatímco se na Mimasu podaří týmu paramechaniků kolem profesora dr. Kinera Thwaitese prolomit embryonální blokádu v Corellově mozku, prohlásí Solární soudní tribunál dne 17. ledna na podnět Perryho Rhodana supermutanta za dočasně nepříčetného, pročež se Corello nemusí zodpovídat ze svých předchozích činů a je volný.

Dne 19. ledna aktivuje Satelit smrti okolo Slunce zelený energetický štít a tím odřízne hypertronové čerpadlo, zásobující antitemporální slapové pole, od přívodu energie. Sluneční soustava padne zpět do přítomnosti. Corello uprchne z mimasské parakliniky a hypnosugescí přinutí jednu ze čtyř experimentálních kosmických lodí Impéria Dabrifa, které se zdržovaly v prázdném sektoru Sol a nyní pobývají přímo uprostřed znovu se vynořivší Sluneční soustavy, aby přistála na Zemi. Další dabrifanská loď exploduje ve Slunci. Když ARIBARA, třetí kosmická loď Dabrifanů, zničí čtvrtý výzkumný koráb, vyjde najevo, že jejím velitelem je plukovník Toronar Kasom, pravnuk před osmi sty lety zesnulého Ertrusana a specialisty USO Melbara Kasoma. Toronar Kasom naplnil svým činem poslední vůli svého pradědečka.

Pomocí psionické hmoty prolomí Corello dne 20. ledna energetický štít kolem Slunce, a ASP posune Sluneční soustava pět minut do budoucnosti.