Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Chronologie > 3434
hledat

5. ledna

Expedice dorazí do města Tapurium. Gevoreny Tatstun se probouzí naposledy pod vlivem Cappinského fragmentu, který se krátkodobě uvolní od Saedelaereho, a rozpadne se na prach. Corello je osvobozen od embryonální blokády a odvezen na palubu INTERSOLARU (PR 433)

7. ledna

Na Slunci propukne silná erupce (PR 434)

8. ledna

Patulli Lokoshan je přivezen na palubu INTERSOLARU (PR 434)

11. ledna

INTERSOLAR vlétá do Sluneční soustavy a je objevena ARIBAROU (Toronar Kasom); Kasom si nález nechává pro sebe (PR 434)

12. ledna

Ribald Corello je poslán na parakliniku na Mimasu do péče Kinera Thwaitese (PR 434)

16. ledna

Před Solárním soudním dvorem začíná v nepřítomnosti jednání proti Corellovi; Rhodan vede zasedání (PR 434)

17. ledna

Corello je osvobozen (PR 434)

19. ledna

Gucky a Fellmer Lloyd zničí Corellovu embryonální blokádu. Sluneční soustava se zřítí zpět do přítomnosti. Corello zničí tři uniknuvší Dabrifské lodě. Toronar Kasom, velitel čtvrté kosmické lodi ARIBARA se přidá k Rhodanovi (PR 434)

20. ledna

Corello zničí sextadimový štít kolem slunce. Sluneční soustava je opět přesunuta do budoucnosti (PR 434)

30. ledna

1000 Dabrifských lodí, 500 Carsualských lodí a 100 lodí SGU se vynoří na pozici Sluneční soustavy. Cascal, Corello a Rhodan se transmiterem přesunou na Olymp (PR 435)

31. ledna

Cascal simuluje svůj přílet s ANHETESEM (Gordholm) a odebírá se na OVERLUCK; Corello je naložen do OVERLUCKU (PR 435)

2. února

OVERLUCK přiváží Atlana a Rhodana; pokračuje v letu na Last Hope (PR 435)

10. února

Na Last Hope pomůže Corello při úspěšné přeměně kilogramu howalgonia v sextagonium (PR 435)

18. února

S pomocí Argyrise je Corello přes Olymp převezen opět do Sluneční soustavy; únos agenty Dabrify selže (PR 435)

20. února

Cascal je OVERLUCKEM odvezen na Olymp (PR 435)

únor

Během akce na Last Hope se Rhodan (robot) na Dry Gäa zúčastní tisícileté oslavy, aby Velkoadministrátorovi opatřil alibi (PR 435)

Na Kopernikusu vyvíjejí vědci ve službách Dabrify destroyer časového pole, který je o pět měsíců později připraven k použití (PR 449)

20. března

Start deformátoru nulového času ke zkušebnímu letu na Atlantis (PR 436)

23. března

Návrat deformátoru z roku 29‘566 před Kristem (PR 436)

10. dubna

Start deformátoru nulového času (200‘000 letý skok). Posádka je identická s první misí ze září 3433 (PR 437)

28. dubna

Návrat deformátoru z časů Cappinů (PR 441)

2. května

Rhodan odlétá s ARNO KALUPEM na Měsíc, aby konferoval s NATHANEM (PR 441)

6. května

Konference administrativy (PR 441)

8. května

Deformátor nulového času odlétá do roku 196‘516 před Kristem (PR 441)

31. května

Návrat deformátoru nulového času (PR 444)

6. června

Exploze slunečního satelitu je připravena, ale selže kvůli rozpadu sextagonia. Ovaron a Merceile se odeberou na palubu Slunečního satelitu, aby zničení spustili, podaří se jim jen těsně uniknout (PR 444)

7. června

Ovaron a Merceile se vrací zpět (PR 444)

10. června

Rhodan a účastníci 3. časové expedice odlétají na Mimas, kde Rhodan krátce navštíví Corella a Lokoshana (PR 445)

15. června

Start třetí časové expedice z Titanu do roku 196‘584 před Kristem (PR 445)

29. června

Návrat 3. časové expedice (PR 448)

červen

Vězni z Borneodu (Vistavak, Orrmy, Scitt a Lis Jeannine Canderveen) jsou osvobozeni; Orrmy a Canderveen jsou přesunuti na Holokrit (T 376)

3. července

Je domluvena akce proti slunečnímu satelitu Při slunečním měření se space-jet (Anthoni Armstrong) zřítí na Merkur (PR 448)

4. července

Na Titanu objeví komando pod velením Ovarona svou tajnou centrálu a objeví hluboce spícího Moshakena. Je probuzen a vypravuje Ovaronovi události před jeho zmizením (PR 448)

7. července

Na Benediku změní Orrmy změní zapojení flotilní pozitroniky ZENTPOS (T 376)

10. července

Flotilní svazy Impéria Dabrifa a Středogalaktické unie se stahují (PR 449)

13. července

Ovaron a Merceile znovu připravují výbuch satelitu (PR 448)

14. července

Waringer vyhodnocuje závěry Armstrongova letu (PR 448). Dabrifovi věrní se dozvědí o budoucí revoluci. Na mnoha planetách dochází k těžkým nepokojům (T 376)

16. července

Deighton informuje Rhodana o pohybu flotil (PR 449)

17. července

Ovaron odpálí satelit. Těžké zpustošení na Merkuru. Sluneční soustava se zhroutí zpět do reálného času (PR 449). Scitt a Orrmy pozorují zradu dvojitého agenta Vistavaka. Orrmy zabije Vistavaka na Benediksu a předává signál flotile, která zahájí toleranční revoluci (T 376). Na Nosmu rozbije Omarin Ligzuta povstání hnutí odporu Khonan-Tapa (Toleranční revoluce). Před Sluneční soustavou se setkají flotilní svazy Dabrify. Rozhovor mezi admirálem Rogallem a Dabrifou nepřinese výsledek (PR 449)

Během toleranční revoluce zemře Jansann, čímž je ztracena jeho metoda na přesun mozku (T 316)

24. července

Flotila SGU se po rozhovoru mezi Tifflorem a admirálem SGU Rodrigezem stáhne zpět na Ephelegon. Dabrifa se svou lodí DOMALO vydá na útěk před zatčením admirálem Hogou Merontusem (PR 449)

25. července

Gucky, Čubaj a Lloyd se teleportují na DOMALO, aby zatkli Dabrifu. Dabrifa je zastřelen chybně naprogramovaným robotem; Gucky vezme jeho aktivátor a předá ho Ovaronovi; Rhodan odsoudí Guckyho do vězení (PR 449)

26. července

Carsualský svazek a Středogalaktická unie souhlasí s rozhovory se Solárním impériem. Rhodan je zahrnut žádostmi o milost pro Guckyho. Ilt začíná nepřetržitou párty ve své cele (PR 449)

2. srpna

Rhodan propustí Guckyho z beztak jen formálního vězení (PR 449, T 77)

1. října

Bývalé impérium Dabrifa se z vůle občanů přemění na Galaktickou federaci Normon, která se v personální unii připojí k Solárnímu impériu (PR 450)


Jupiter Koslow je Ansonem Argyrisem jmenován vůdce palácové gardy na Olympu (PR 502)

Epel Simmith vstupuje do Solární kontrarozvědky (PR 539)

Při slavnostním otevření sirotčince na Plophosu se setká Munisho Aerce s vychovatelem Afrigo (PR 570)

EX-3389 (VĚTRNÝ KÁMEN) se vydá na dvouletý výzkumný let (PR 665)

Sňatek mezi Ertrusany Kinou a Tramtonem Mutteiem (T 215)

Luava Shine získává oprávnění k přístupu do výzkumného centra knížete Somny Verde (T 338)

Narozen Fayne Barbizon (T 249)

Narozen Císař Karl (PR 706)

Narozen Cole MecNemon (T 256)