Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 908
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 908
Název:Aura míru
(Aura des Friedens)
Autor:William Voltz
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3586 / 3587
Je královna - má zažehnat nebezpečí na PAN-THAU-RA
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec letí zpět do spórové lodi

Dorania - mladá královna má přinést PAN-THAU-RA mír

Demeter a Plondfair - poslové Všehokola mezi Wyngery

Laire - robot se připojuje k Terrancům

Prisaar Honk - nový vůdce Anskenů

Perry Rhodan a Icho Tolot odvezou Doranii s vejčitým pomocným člunem PAN-THAU-RA do spórové lodi a brání jí cestou k centrále před útočícími biofórovými bytostmi. Nedůvěra a nenávist, se kterou se Dorania na PAN-THAU-RA setká, v ní probudí touhu k návratu na domovskou planetu, ale Rhodan jí přemluví, když jí objasní význam její mise. Poté vypráví Anskenům, kteří pod vedením Prisaara Honka, nástupce Körter Bella1), následují Doranianinu auru a přijdou k centrále, dějiny Anskenů v PAN-THAU-RA2). Insektoidi se poté podřídí nové královně.

Mezitím připravuje Laire zpětnou dislokaci PAN-THAU-RA do normálního prostoru. Nakonec má pomocí přerušené transice mezi dimenzemi zařídit, aby nebezpečí vycházející z biofórních bytostí bylo konečně odstraněno. Dorania se rozhodne zůstat se svým národem ve spórové lodi a vybudovat tam novou říší Anskenů. Když Laire náhle přijde s myšlenkou, že by se s PAN-THAU-RA vydal sám pátrat po svém oku, přesvědčí ho Perry Rhodan, že větší šanci na úspěch má, když se připojí k Terrancům. Při tomto rozhovoru zmíní Laire mocnosti za materiálními zdroji a nazývá je Kosmokrati.

Laire, robot Augustus, Perry Rhodan, Atlan, Icho Tolot, Kershyll Vanne, Alaska Saedelaere a ostatní Terranci opustí s pomocným člunem spórovou loď, která se následně pomocí transičního pole dematerializuje, a 5. ledna 3587 dorazí k BÁZI. Ke zklamání mnoha členů posádky se Rhodan nechce vrátit na Zemi. Naopak rozhodne nalézt kosmické Hrady a onen materiální zdroj, ze kterého přišel Laire. Protože se Roi Danton, Payne Hamiller a Hytawath Borl3) současně rozhodli navštívit svou milovanou Demeter, rozhodne se Rhodan, že bude ještě deset dní čekat na jejich návrat.

Na Starscho prohlásí mezitím Plondfair4), že Wyngerové mají podle vůle Všehokola vzít osud do vlastních rukou a že tím je zrušeno Povolávání a chození nad kolem. Podporu najdou poslové Všehokola v legendárním dopriském veliteli Karsellovi a vlivném, reformátorském a skeptickém Krynovi Penjamanovi. Světlené efekty pozorovatelné v zakázané zóně systému Torgnisch při transici PAN-THAU-RA posílí na Starscho pozici Demeter a Plondfaira jako poslů Všehokola.

Když se Demeter od Courselara5) dozví o plánovaném odletu BÁZE, odebere se na kosmodrom, protože nechce ztratit Roie Dantona. Plondfair, který Wyngerku také miluje, zůstane na planetě.