Syndrom zneškodnění

(přesměrováno z: Kindchenský syndrom)
z Databáze Multiversa

Syndrom zneškodnění je přirozená vlastnost, který činí z Časoprostorových inženýrů prakticky nezranitelné bytosti.

Působení syndromu je rozmanité. Agresivní útočník náhle pocítí soucit a zastaví útoky, jedy ztrácí účinnost, paprskové zbraně střílejí neškodné světelné paprsky.

Vysvětlením těchto jevů je, že mají CPI možnost přímo ovlivňovat kosmické posly ve svém bezprostředním okolí. Tím jsou schopni neutralizovat jakékoli negativní vlivy, jež by je mohly ohrozit.