Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1201
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1201
Název:Kosmická mozaika
(Kosmisches Mosaik)
Autor:Detlev G. Winter
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Přílet Armady - nová epocha začíná
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Terranec je unesen

Atlan - Arkonidan na cestě k novému cíli

Reginald Bull - mluvčí Hanzy očekává Nekonečnou Armadu

Cosimus - Siganec má podezření

Fulk'nurum - Armadistka

30. září NGL dorazí Atlan, Jen Salik a Carfeš s galaktickou flotilou do Mléčné dráhy1). Zatímco Atlan v MUTOGHMANN SCERP informuje fórum GAVÖKu o událostech v M 82 a oznamuje přílet Nekonečné Armady do Andro-Bety na 1. prosince, pozná Siganec Cosimus, že »Element masky«2) se ve formě jeho ertrusanského přítele Rorta Tardina dostal na shromáždění. Špión je sice pronásledován a nalezne smrt v energetickém lisu, stačí ale dříve před informace »Elementu vedení«2).

Taurec, který se s Višnou vrátil z Andro-Bety3), dá Atlanovi a Salikovi rozkaz navštívit Hlubinu, původní stanoviště Frostrubinu, ve které Časoprostoroví inženýři už dlouho pracují na náhradě za TRIICLE-94). Protože se kontakt s Hlubinou přerušil, mají prošetřit zdejší situaci a zároveň se jako vyslanci postarat o to, aby se tato oblast kosmu připravila na návrat Frostrubinu a přílet Nekonečné Armady. Se ZYZZEL odveze Taurec oba a Carfeše do umírající galaxie Cor5), v jejímž středu se nachází umělé zelené slunce Cortrans. V jeho chromosféře se vznáší dvacet kilometrů dlouhá a 500 metrů tlustá kvadratická platforma Kosmokratů, na jejíchž vrcholech se zdvihají čtyři pět kilometrů vysoké věže. Přes krychli o velikosti 10 metrů vstoupí Atlan, Salik a Carfeš do stanice, která tvoří vstup k Hlubině a ve které je očekává Hlubinocelník6).

Během letu Nekonečné Armady do Andromedy se ve spací bóji Armadojednotky 909 probudí polovina národa N'sal z desetiletého spánku. Protože hierarchicky organizovaní, malí N'salové, kteří mají červený, pytlovitý trup, krátké nohy, tři páry rukou a listu podobnou hlavu a jejichž lodě vypadají jako kulaté útvary ze svařených načervenalých krystalových trubek, až dosud platili za věrné Armadokovářům, vzepře se velitelka Fulk'nurum proti změněným mocenským strukturám v Armadě a strhne s sebou další jedince svého druhu. Jen díky schopnostem do řídící stanice Loolandre nainstalovaných Weidenburňanů ovlivňovat Armadisty přes Armadoplameny, mohou Nachor z Loolandre a Perry Rhodan zabránit vzpouře.

Krátce před tím, než Nekonečná Armada 1. prosince dorazí na periferii Andro-Bety, kde na ní čeká Reginald Bull, Julian Tifflor, Taurec a Višna s RAKALEM WOOLVEREM a 40000 loděmi LSP, GAVÖKu, Tefrodů a Maahků, doveze do BÁZE napodobenina SYZZELU Margenany v masce Bulla a obou kosmokratů. Ačkoliv má Gucky podezření, ochromí jeho a Rhodana falešný Bull, a podporován »Elementem temnoty« je odveze ke Kazzenkattovi.