Sethdepot

(přesměrováno z: M 82)
Astronomická data:
Další označení:M 82, NGC 3034, Sethdropoon, Myorexis-Chanbar (laktonsky), Fra Urte-Sceen (larsky)
Vzdálenost k Mléčné dráze:10 mil. LY
Typ:Sb (velmi nepravidelný)
Průměr:16 000 LY
Používané jazyky:Akosha (dříve Bernal)
Důležité národy:
Anximové, Nandirové, Silkrinové, Sooldockové
Sethdepot
Sethdepot
© NASA

M 82 neboli Sethdepot byla centrální galaxií mocenské oblasti superinteligence Seth-Apophis. V centru Sethdepotu byl před 11.5 miliony lety, jako následek objevení se Frostrubinu, vyvolán gigantický výbuch, jehož důsledky jsou ještě dnes cítit. Ničivá gravitační šoková vlna otřásla galaxií Sethdropoon a jako interstelární mračno prachu dokonce dorazila až do sousední galaxie Hedropoon. Vznikl zde rádiový zdroj vysílající speciální hyperenergetický vzor, ve kterém se opakuje pravidelný sled impulzů. Ten se stal »předlohou« pro Seth-Apophise.

Galaxie je obklopena prachovými mračny, které jsou v důsledku tlaku exploze v neustálé expanzi. Jádro galaxie je terranským astronomům už odedávna známo jako intenzivní rádiový zdroj.

Na planetě Aitheran ve stejnojmenné sluneční soustavě vnikla před asi 11 miliony lety superinteligence Seth-Apophis. Oficiální jazykem v M 82 je Akosha, dříve Bernal.

V roce 426 NGL propadla galaktická flotila skrz Frostrubin a rozptýlila se kvůli Konfettiho efektu po celé galaxii M 82. Po mnoha útrapách se opět spojila až ve Čtyřsluneční říši Sooldocků. Nekonečná Armada následující galaktickou flotilu, se naproti tomu v M 82 materializovala v původním rozestavení. Na planetě Spinnwebe byla dočasně vybudována Armadokronika.

Po skonání Seth-Apophis vzniklo v její bývalé mocenské oblasti mocenské vakuum. Hrozilo, že propukne válka mezi bývalými pomocnými národy superinteligence. Perry Rhodan tomu zabránil, protože dal Armadobarbarům a Stříbrným příkaz, aby v M 82 zůstali, pomohli zdejším národům s obnovou a zajistili pořádek.

Aktuální data:
18.5.2022
1565 před NGL
24. Tarman 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459717.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál