Perry Rhodan 1196 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1196
Název:Obchodníci se zbraněmi z Mrillu
(Die Waffenhändler von Mrill)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Nekonečná Armada
Vydáno poprvé:1984
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 427 NGL = 4014
Přicházejí z minulosti - rozhoří se duel Mistrů
Hlavní postavy románu:

Reginald Bull, Taurec a Višna - Terranec a kosmokrati u Tefrodů

Grek 0 - Maahk s ničivým příkazem

Mirona Thetin a Proht-Meyhet - oba Mistři ostrovů jsou opět vzhůru

Ochlemech a 1-1-Barzen - představitel Dekalogu v Andromedě

Ve STROJI ŠEST se Mirona Thetin snaží zlomit vliv, který má Ochlemech, jako velitel obchodníků se zbraněmi z Mrillu jednající Element masky, na tefrodského ministerského předsedu. Aby ukázal svou moc, nechá Margenane duplikanta Proht-Meyheta, který stejně jako duplikant Faktora I, je v přítomnosti stabilizovaný jen díky roji Chronimalů roji, spadnout zpět do minulosti. Mirona Thetin se dočasně podrobí Elementu masky. Vliv »Elementu války« na Tefrody, kteří zpočátku váhali, spolupracovat s »Mistry ostrovů«, očividně polevuje. Když Tefrodi začnou 3 kilometry dlouhý a 1500 metrů široký, válcovitý STROJ ŠEST dobývat, podaří se Faktoru I převzít jejich velení. Ochlemech, který postupuje proti hejnu Chrominalů hejnu Mirony Thetin, je Mistryní ostrovů zabit ovlivňovaným Elementem času. Ačkoliv Mirona Thetin zastřelí 1-1-Barzena, který se rovněž snaží rozehnat hejno Elementu času, zmizí, když se Chronimalové v lodi rozptýlí.

Mezitím navštěvují Reginald Bull, Taurec a Višna tefrodské světy a dozvědí se, že jejich ministerští předsedové se zdržují na lodi obchodníků se zbraněmi z Mrillu, aby získali účinné zbraně proti útokům Maahků. Kromě toho Terranec a kosmokraté omráčí Greka 0, poznají jeho rozkazy a poškodí generátor impulzů pro zažehnutí planetárních bomb. Zatímco Bull a Taurec na Uschenbě zkoumají planetární odpalovač, podaří se Maahkovi provizorně opravit svůj hyperkom. O něco později je ale zastřelen Tefrody. Tím zmizí impulzy, kterými Grek 0 komunikoval s Grekem 1, velitelem před Andro-Betou čekající flotily. Informace o maahských planetárních odpalovačích posílí na tefrodských světech nesmírně nenávist proti dýchačům metanu. SYZZEL odlétne do systému »Norsenteg«, ve kterém Višna mezitím objevila STROJ »Elementu techniky«. Současně se tam objeví 500 bitevních lodí Maahků, kterým se podařilo zničit satelity robota, které vysílají panické záření. Bull a kosmokratů proniknou do STROJE, osvobodí tamní Tefrody od Elementů války a informují Maahky o »Dekalogu elementů«. Loď Anin Anů se rozplyne, ale Tefrodi jsou včas zachráněni. Taurec si vezme řídící modul pedotransmiteru1).

S částí v sobě uložené zbytkové energie signálního plamene vytvoří Taurec dočasně tempatické spojení mezi Tefrody a Maahky, které se rozšíří přes celou Andromedu a obě předsunuté malé galaxie, a které se postará o vzájemné porozumění a důvěru. Jako první opatření odstraní oba národy společně planetární bomby. Tím je preparována chronofosílie pro Perryho Rhodana a Nekonečnou Armadu2).

Aktuální data:
16.1.2022
1565 před NGL
34. Tartor 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459595.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál