Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1007
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1007
Název:Kosmická hanza
(Die Kosmische Hanse)
Autor:William Voltz
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1980
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Objevuje se cizinec - v roce 424 NGL
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Mluvčí Kosmické Hanzy se zajímá o "nalezence"

Pygros Hammlon - velitel těžkého křižníku

Derral Smago - muž je okraden

Robert W. G. Aerts - poslední kriminálník

Quiupu - ztracenec z prostoru a času

V roce 424 Nového galaktického letopočtu (NGL)1) zavedeného roku 3588, žije na Zemi 10.5 miliard lidí, sedmdesát pět milionů z nich v Terranii. Celková populace Sluneční soustavy činí 11.6 miliard lidí. Jako právoplatný člen GAVÖKu následuje LSP nadále svou mírumilovnou, kontakt hledající obchodní politiku bez touhy po expanzi a bez vojenské přítomnosti. Jen v dvaceti devíti soustavách existují ještě pravé koloniální světy. Jsou obývány celkem 450 miliony potomků Terranců. 13‘000 kosmických lodí LSP je rozděleno do čtyř flotil, v jejichž čele vždy stojí vlajková loď třídy GALAXIE - JOHN MARSHALL2), LAURY MARTEN3), RAKAL WOOLVER4) a RIBALD CORELLO5). Vedle vlajkové lodi patří ke každé flotile čtyřicet velkých kosmických lodí třídy NEBULAR, tři tisíce jednotek třídy STAR, tisíc flotilních tendrů, dvě stě padesát explorerských lodí a mnoho dalších menších lodí. Kromě toho disponuje LSP celkem 120 loděmi »speciální flotily TSUNAMI«, které jsou z vnějšku stejné jako dvou set metrové jednotky třídy STAR. TSUNAMI operují vždy v párech, přičemž jedna z obou lodí disponuje mini-ASP, mikropřístrojem, který byl s podporou Siganců vyvinut na základě bývalého Antitemporálního slapového měniče6). S pomocí mini-ASP se lodě mohou přesunout dvě sekundy do budoucnosti a tím se stát neviditelnými a prakticky nedobytnými. Ačkoliv speciální flotila TSUNAMI dosáhla pozoruhodných úspěchů, došlo také ke strašlivým katastrofám7). Proto bylo opuštěno od vybavování dalších lodí LSP nebo Kosmické Hanzy mini-ASP.

Ke GAVÖKu, který se vyvinul v rozhodující faktor velké stability, patří v roce 424 NGL 381 národů, nejdůležitější představují Terranci, Neoarkonidané, Akonané, Arasové, Antiové, Skokani, Unithané, Epsalané, Ertrusané, Siganci, Ferroni, Bluesané, Plophosané, Oxtorňané, Rudyňané, Sempronesové a Rumalané. Posbiové a Haluťané nejsou členy společenství národů, mají ale stálé pozorovatele ve Fóru GAVÖKu, jeho nejvyšším grémiu, který sídlí v blízkosti systému Orbon8) v kulovitém křižníku o průměru dva tisíce pět set metrů MUTOGHMAN SCERP, který byl nazván po nejvýznamnějším vůdci GAVÖKu9). Prezidentský úřad zaujímá od roku 399 NGL Plophosan Pratt Montmanor. V roce 61 NGL byla zavedena nová měna Galax, který se dělí na sto Stellarů. Od roku 127 NGL platí nová směrnice GAVÖKu, která zavazuje členy hájit mezi sebou mír, nedovoluje zasahování do interních problémů jednotlivých národů, pokud národ výslovně nevysloví pomoc, a že členové GAVÖKu jsou zavázáni k vzájemné pomoci, pokud není odmítnuta. GAVÖK sice nedisponuje vlastní flotilou, ale členové jsou zavázáni, dát v případě potřeby GAVÖKu k dispozici dostatečný kontingent.

Kosmická Hanza disponuje v roce 424 NGL dvěma tisíci obchodními kanceláří. Její hlavní stan představuje kruhový, osm kilometrů veliký sektor v oblasti centra Terranie, ve kterém se dříve nacházelo Impérium-Alfa. Další hlavní opěrné body Hanzy představuje Měsíc s hyperimpotronikou NATHAN, Olymp a šest bývalých spórových lodí Mocných10), které s novými jmény slouží jako kosmické bazary. HAMBURG (bývalý GOR-VAUR Ganerca) stojí poblíž Gäa11) v Provconově pěsti, NOVGOROD (Ariolcův BOLTER-THAN) v kulovité hvězdokupě M 13, GDAŇSK (Partocův ABET-DHENMAR) na hranicích systému Eugaul, BERGEN (Murconův NOGEN-ZAND)12) ve Velkém Magellanově mračnu, LÜBECK (Lorvorcův WASTEN-GALT) v blízkosti soustavy Verth v Eastside a ROSTOCK (Kemoaucův HORDUN-FARBAN) poblíž Světa sta sluncí. Lodě Kosmické Hanzy představují především klínovité křižníky Orbiterů13). Osm tisíc Koggenů, jak se nyní nazývají bývalý typ Pátrač Orbiterů, slouží především k přepravě osob, devět tisíc čtyři sta metrů dlouhých lehkých Holků, bývalých Vyjasňovačů, se používá k přepravě zboží. Dvacet tisíc těžkých Holků, Objasňovačů Orbiterů, měří na délku pět set metrů. Největší jednotky hanzovní flotily jsou s délkou tisíc pět set metrů bývalí Vykonavatelé, které se nyní označují Karrackeny. Zbytek asi sto tisíc lodí je tvořeno kulovitými křižníky, které LSP nebo GAVÖK vyřadilo.

Oficiální úlohou Kosmické Hanzy je zaměstnávat se obchodním poradenstvím, které zejména řeší obchodní styky národů GAVÖKu. Její usnesení se řídí převážně Fórem GAVÖKu a obchodními komisaři, kteří vedou kosmické bazary. Všechna ustanovení o vlastní, ale tajné úloze Kosmické Hanzy, obranný boj proti Seth-Apophis14) jsou uloženy jako Kniha Hanzy v NATHANOVI. Boj proti cizí superinteligenci je koordinován třiceti čtyřmi Hanzovními mluvčími, kteří zasedají uvnitř NATHANA, v OCELOVÉM DVOŘE. Každý z nich disponuje Hanzovní pečetí. Ta se skládá z NATHANEM technicky-sugestivně zakotveného kódového slova, které se dá vyslovit jen tehdy, když si je nositel pečetě jistý, že NATHANEM vytvořené spojení skutečně přichází z OCELOVÉHO DVORA. Druhá komponenta pečetě je tvořena hlavou pečetě, asi jako špendlík velikým zařízením v levém předloktí Mluvčího Hanzy, které ovlivňované mozkem nositele vysílá k NATHANOVI charakteristický impulz. Vedle Prvního Pozemšťana Juliana Tifflora patří k Mluvním Hanzy také Perry Rhodan. U něj plní úlohu Hanzovní pečetě Laireho oko, které nosí ve speciálním váčku u pasu. Dojde-li při hlasování v OCELÉM DVOŘE k patové situaci, leží poslední rozhodnutí na NATHANOVI.

Samotní bojovníci proti Seth-Apophisovi, takzvaní Hanzovní specialisté, stojí před problémem, že jejich protivník, agent cizí superinteligence, se nedá objevit, dokud ho Seth-Apophis neaktivuje, protože předtím svůj status asi oni sami neznají. Mnoho pomocníků Seth-Apophise sice bylo chyceno, ale s koncem aktivování zanikne spojení k superinteligenci a tím zmizí jakákoliv vzpomínka na roli, kterou jako její agent hráli. V létě 424 NGL se zdá, že došlo k novému útoku superinteligence, když v obchodních kancelářích Ayston, Gruumer a Waldemar dojde k poruchám pozitronických zařízení. Na Mardi-Gras se nakonec zhroutí počítačová síť zcela.

12. srpna objeví Kogge KYRT v systému Vega změnu záření kosmického pozadí a narazí na cizorodý, silně deformovaný vrak, který na nejtlustějším místě měří 853 a na nejslabším 70 metrů. Se 17 loděmi LSP a Hanzy odlétá Rhodan okamžitě do soustavy Vega. Při pokusu vkročit do vraku se ukáže, že je obklopen psychoštítem, který v každé přibližující se bytosti vyvolává silná přání. Protože pomyslná hranice, která bude nazvaná hranice studu, je tím blíž k vraku, čímž nižší jsou etické a nesobecké vlastnosti příslušené bytosti, vyžádá si Rhodan ze Země jednoho kriminálníka. Alaska Saedelaere mu pošle Roberta W. G. Aertse, který si říká Dillinger a který byl krátce předtím chycen, když chtěl okrást Carfeše. Aerts představuje na Zemi výjimku, protože u jiných jsou negativní duševní vlastnosti normálně poznány již v dětství a jsou korigovány. Se space-jetem dorazí Aerts, který se operace zúčastnil jen proto, aby unikl převýchově, k vraku, ve kterém byly mezitím zaměřeny telepatické impulzy živého tvora. Aerts objeví pod energetickým polem nahého, spícího humanoida s dlouhým trupem, krátkýma nohama, tlustým krkem a širokou, vzadu zploštělou hlavou. Černé vlasy má sčesané do tuctu drdolů mířících různými směry, nos je malý a špičatý, tváře je pokryta nespočtem rezavých bodů. Když ho Aerts transportuje do space-jetu, cizinec se probudí. Jmenuje se Quiupu, při nehodě ztratil z větší části paměť a zdá se, že to má co dělat s kosmokraty. Vzpomene si na jméno Višna15) a na svůj příkaz zahájit obnovu Viroimpéria16), které prý má sloužit k získání odpovědí na tři ultimativní otázky. Na Zemi začíná Quiupu, který ve virech vidí nejmenší produkty kosmické katastrofy14) s experimentem, při kterém pátrá po možnostech slučování virů, a zkonstruuje z drátů a dalších součástek nepochopitelný geometrický útvar. Při východu slunce vždy vydává minutu dlouhý kolísavý tón a před usnutím vždy pije nápoj tmavé barvy, který si sám vytváří17).

Rhodan se mezitím vydává na Mardi-Gras. Když poprosí Aertse, jestli by ho nedoprovázel, ten ke svému překvapení souhlasí. Na Zemi mezitím zdravotníci zjistí, že Aerts neměl, jak tvrdí, špatné dětství, ale byl zcela normální a náhle se z neznámého důvodu náhle změnil18).