Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 925
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 925
Název:Poslové temnoty
(Boten der Finsternis)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Kosmické hrady
Vydáno poprvé:1979
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 3587
Umělecká díla jako vábničky - a osivo neštěstí
Hlavní postavy románu:

Boyt Margor - nový pán Provconovy pěsti

Balcen Nard, Frocen Than, Panec Leigh a Olmer Fruhn - Haluťané v moci psychod

Tengri Lethos - strážce světla přichází do galaxie

Vavo Rassa - Siganec, který má být potrestán pro spáchání "nemravného činu"

Yapro Zellon - velitel halutské základny

29. března 3587 ukradne Vincraňan Purah-Cherat pod vlivem tajuplného, diskovitého krystalu o průměru patnácti centimetrů Ladonnijskou psychodu. Boyt Margor zloděje sleduje a nakonec ho nalezne mrtvého, zemřel na selhání srdce.

Přijezd Haluťanů Balcena Narda, Frocena Thana, Panace Leigha a Olmera Fruhna znepokojí Vincrany jako potomky uprchlíků lemursko-halutské války1). Boyt Margor, který společně s Hotrenor-Taakem a Roctin-Parem tvoří vládu Provconovy pěsti, přijmou Haluťany v Sol-Townu. Protože obři z Halutu k němu nemají žádnou psí-afinitu, naprogramuje mutant psionicky paraplazmu Ladonnijské psychody, aby je mohl řídit. Zatímco čtyři Haluťané Provconovu pěst s ONOS opustí, zažijí pod vlivem paraplazmatické roušky temné mlhoviny matoucí přeludy.

ONOS odveze Ladonnijskou psychodu na Varsok, čtvrtou planetu světle žlutého slunce Dermial, která kdysi patřila ke Carsualskému spolku, po jehož rozpadnutí byla Ertrusany opuštěna a nyní jí obývají Neoarkonidané a Antiové. Zde je umístěno dvacet kosmických lodí halutské flotily podřízené GAVÖKu. Ačkoliv jejich velitel Yapra Zellot pozná nebezpečí duševního zotročení, nemůže zabránit přistání ONOSU.

V galaxii Chjenjenya objeví mezitím Tengri Lethos, Strážce světla2), že mírumilovní obyvatelé planety Luria v systému Umiak jsou cizí mocí hypnoticky donuceni k smrti hladem. Nouzové volání Omara Hawka3), který ho informuje o parapsychické manipulaci v Mléčné dráze, donutí ale Lethose k okamžitému návratu. Při průchodem skupinou černých děr je jeho Věčnoloď poškozena. Parusské impulzy vedou Lethose k planetě Varsok, kterou Semor-mozek označuje jako Dhomany v systému Gadia v sektoru Innen. Strážce světla zjistí, že záření psychod je negativně deformované. Dostane se do moci artefaktu, vezme oba Haluťany a vrací se spontánním transmiterem na svou loď. Když se Haluťanům podaří pomocí technických přístrojů proniknou přes nízkou existenční rovinu do Věčnolodi, naleznou tam Tengri Lethose, který s Ladonnijskou psychodou sní společný sen.

Ve Sluneční soustavě prezentuje Aloe Puthmer, siganská velvyslankyně, Julianu Tifflorovi své nesnáze se Sigancem Vavo Rassem4), který jako mikroinženýr pracuje pro LSP. Rassa je obviněn z nemravného chování, protože svedl Mareisi Puthmer, v devadesáti pěti letech ještě nezletilou dceru velvyslankyně. Detektiv objednaný Rassem Kyron Barrakun, kterému se říká Computer-Kid5), dokáže ale nevinu svého klienta. Z počítačového deníku Mareisi Puthmer vyjde najevo, že se do Rassa zamilovala a tímto svým tvrzením chtěla na sebe upozornit. Aby zabránil diplomatickým zmatkům, rozhodne se sestřenice Mareisi Puthmer Rayn Verser6), po dohodě s Julianem Tifflorem, oznámit mladé Sigance, že Rassa byl zatčen a potrestán.

Protože se Tifflor předtím od Baya Gherölové dozvěděl, že Nistor chce na expedici Loowerů vzít Zaltertepské Sigance7), dá Vavo Rassovi a Raynu Verserovi příkaz, aby odletěli na Zaltertepe.