Ultimativní otázky

Tyto tři otázky zadali Perrymu Rhodanovi kosmokraté a týkají se struktury Multiverza. Lidstvo se pátráním po odpovědích zabývalo mezi lety 3585 a 429 NGL (což odpovídá roku 4016 starého letopočtu).

Později vyšlo najevo, že kosmokraté znají už dlouho odpovědi na první a druhou otázku. Mocnosti řádu dodaly první dvě pravděpodobně proto, aby tím ulehčili cestu ke třetí, poslední Ultimativní otázce. Pátrání po odpovědi má pro kosmokraty nesmírný význam a její nalezení ospravedlní jakékoli oběti.

 

I. Co je Frostrubin?

Frostrubin byl kosmonukleotid TRIICLE - 9, znovuzakotvený Porleyty.

 

II. Kde začíná a kde končí Nekonečná Armada?

Nekonečná Armada je jiný název pro Morální kód. V tomto případě není myšlena stejnojmenná kosmická flotila.

 

III. Kdo vytvořil ZÁKON a co tento ZÁKON způsobuje? (přesnější překlad je: Kdo spustil (inicioval) ZÁKON, a co to způsobilo? (PR 1271)

I v případě ZÁKONA se pravděpodobně jedná o Morální kód. Odpověď na tuto Ultimativní otázku však není známa, protože ji Perry Rhodan roku 429 NGL u Hory stvoření v Hlubině odmítl přijmout. Za to ho poté kosmokraté vypověděli z Lokální skupiny, mocenské oblasti superinteligence ID.

Atopický tribunál

Jako zajatec Atopické soudkyně Saeqaer učinil Perry Rhodan překvapující objev, totiž že se Atopický tribunál rovněž zabývá otázkami, přičemž se v tomto případě jedná o jejich variace, ovšem na stejné téma. Na lodi CHEMMA DHURGA se pravidelně schází Ultimativní rada a diskutuje o třech ultimativních otázkách (PR 2756).

  • Co se stalo za horizontem ZÁKONA?
  • Na jaké straně hladiny stvoření stojí tazatel? (zde Ultimativní rada došla k závěru: Na žádné nebo na obou.)
  • Komu patří čas?

Zdroje

PR 1020, PR 1033, PR 1200, PR 1201, PR 1216, PR 1271, PR 1272, PR 1300, PR 2492, PR 2499, PR 2640, PR 2756

Aktuální data:
20.1.2022
1565 před NGL
1. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459599.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál