Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1020
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1020
Název:Virové experimenty
(Das Viren-Experiment)
Autor:William Voltz
Cyklus:Kosmická Hanza
Vydáno poprvé:1981
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 424 NGL = 4011
Hrůza obchází kolem - Quiupuova stvoření ohrožují svět
Hlavní postavy románu:

Quiupu - "kosmický nalezenec" událá osudový experiment

Jen Salik - Rytíř Hlubiny se vrací

Quiryleinen - mrtvý jako společník v časech samoty

Perry Rhodan - První mluvčí Kosmické Hanzy

Reginald Bull - Terranec je vyrušen z nočního klidu

S klínovitou lodí orbiterské flotily se Jen Salik1), který mezitím v Dóm Kesdšan na Khratu2) v galaxii Norgan-Tur obdržel rytířské vysvěcení3), vrací zpět do Mléčné dráhy4). V jeho doprovodu se nachází mrtvý Orbiter Quiryleinen5), kterého Salik resuscitoval zabudováním pozitroniky, by si opatřil společníka3). V okrajové oblasti M 13 zpozoruje Rytíř Hlubiny gigantický objekt, který je obklopen skupinou cizorodých kosmických lodí6), a který se jako svítící trám vznáší v prostoru7). Protože Quiryleinen se stále více vymyká jeho kontrole, nalíčí mu Salik past, deaktivuje pozitroniku odevzdá mrtvolu posledního Orbitera kosmu. Ačkoliv Jen Salik nosí zmizelý buněčný aktivátor Ribalda Corella8), zdůrazňuje, že není žádný zloděj9).

Ve stejné době zmizí Quiupu10) překvapivě ze své laboratoře. Zatímco pátrání po kosmickém nalezenci začíná, prozradí Carfeš, který se snaží zbavit Alasku Saedelaere jeho fragmentu Cappina, váhavě, že Quiupuvů odkaz na tři ultimativní otázky11) v něm probudil vzpomínky. Kosmokraté kdysi kvůli těmto otázkám vybudovali Viroimpérium, to bylo ale během nějaké katastrofy zničeno12). Dvě otázky zní »Kde začíná a končí NEKONEČNÁ ARMADA?« 13) a »Kdo stvořil ZÁKON a co tento ZÁKON způsobuje?« 14), zatímco třetí otázka se zabývá Frostrubinem13). Sorgore je přesvědčen, že tyto otázky jsou důvodem Quiupuova pokusu o znovuvytvoření Viroimpéria. Salik poté oznámí, že také Řád Porleyterů, organizace předcházející Rytířům Hlubiny15), se zabýval ZÁKONEM, NEKONEČNOU ARMADOU a Frostrubinem. Protože zbytky »Kamené charty z Moragan-Pordhu«, ve které je tento Řád založen, se společně s jinými relikty a prastarými zbraněmi Porleyterů nacházejí v hrobce pod dómem Kesdšan16), radí Saedelaere Perrymu Rhodanovi, aby vyslal BÁZI do Norgan-Turu, a tak mohl, aniž by musel nadlouho opustit Seth-Apophisem ohrožovanou rodnou galaxii, distančním skokem navštívit Khrat.

Krátce na to dorazí do HQ-Hanzy zpráva, podle které se na planetě Arxisto v kulovité hvězdokupě M 13, na Dawoque-2 v sektoru Arphan-Zor, na Tolpexu ve Velkém Magellanově mračně a u dalších Hanzovních kancelářích došlo k záhadným změnám krajiny, které poukazují na nový útok Seth-Apophis7).

Mezitím narazí 10. října 424 NGL v Shonaaru, uměle založené rekreační krajině na jihozápadě Terranie, rekreanti na Quiupua, který informuje o nezdařených virových pokusech a který, jak se zdá, utíká před strašlivým nebezpečím. Nakonec je objevena oblast vyvrácených a odlistněných stromů. Kvůli Quiupuovu ukvapeně provedenému experimentu sloučit viry, vzniklo obrovské, měkkýši podobné monstrum, která se neustále zvětšuje, a ze kterého se hrozí stát globální nebezpečí. Obrněný kluzák Hanzy ale stačí nestvůru, které padlo za oběť několik lidí, zničit17). Navzdory této katastrofě je Quiupu rozhodnut pokračovat ve svých experimentech18). 15. října oznámí Rhodan, který na Khratu chce obdržet definitivní status Rytíře Hlubiny, své rozhodnutí vyslat BÁZI do Norgan-Turu19).

Současně začne v okrsku Garbus, umělecké čtvrti Terranie, Icho Tolot zuřit.