Hora stvoření

Hora stvoření představuje základ kosmonukleotidu TRIICLE - 9 a leží v Hlubině. Skládá se z čiré, materializované psionické energie, pročež vydává nazlátlé světlo a způsobuje neustálý šum psionického pozadí. Má průměr jednoho světelného dne.

Když dostali Časoprostoroví inženýři (PCI) na úkol zkonstruovat náhradu za TRIICLE – 9, spojili Hlubinozem s Horou stvoření. Je to vlastně kotva, které fixuje Hlubinozem v Hlubině a bezprostředně sousedí s Planinou světla.

Duhoví inženýři se několikrát pokusili použít psionické síly Hory pro své účely, ale Hora se ukázala jako příliš mocná a nevypočitatelná i pro tyto supertechniky; více než 100 000 inženýrů bylo při pokusech nasáto Hlubinou a změněno v Hrůzolordy.

V roce 429 NGL uvolnili PCI kotvu Hory, aby tak zachránili národy Hlubinozemě před návratem TRIICLE – 9. U Hory stvoření odepřel Perry Rhodan přijetí odpovědi na Ultimativní otázku (Třetí ultimativní otázku), protože by tak mohl zničit svou duši. Za to ho kosmokraté vypověděli z Lokální galaktické skupiny.

Aktuální data:
24.1.2022
1565 před NGL
5. Katany Capitu 18995 da Ark
10022 pzA
JD: 2459603.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál