Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1272
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1272
Název:Vzpoura Rytířů
(Revolte der Ritter)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1986
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 429 NGL = 4016
Velká loď se vrací domů - kosmokraté vyslovují klatbu
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan se vrazí zpět k BÁZI

Taurec a Višna - kosmokraté hrozí odvetnými opatřeními

Atlan a Jen Salik - Rytíři Hlubiny jsou vypovězeni za své služby

Dibbu - služebník mocí nicoty

Sato Ambush - pararealista zasahuje

Zbytky Hlubinozemě zhoustnou v pět set milionů kilometrů veliké obří slunce Taknu (Souhrn krásného), jehož vyzářený výkon převyšuje Slunce více než šest miliardkrát. S 150000 přežívacími ostrovy má systém Taknu v průměru téměř jeden světelný rok. Zatímco Gnarrader Blek1) s Neutrumem, který přijal energii Jámy a má tak definitivně uzavřít přístup k Hlubině, zůstane jako strážce uvnitř slunce, vrátí se pět Časoprostorových inženýrů1) se svými od šedovlivu osvobozenými druhy zpět. Myzelhinn, Lethos-Terakdšan, Atlan, Jen Salik, Tabernákl z Holtu, Caglamas Vlot, Fordergrin Calt, Clio z Purpurovýhc vod, Chulch, Wöleböl a Domo Sokrat navštíví BÁZI, ve které se materializují Perry Rhodan a kosmokraté s výrokem, že on, aby sám sebe ochránil, nepřijal odpověď na třetí Ultimativní otázku, zuří hněvem. Když Atlan vysvětluje, že byl Rytířem Hlubiny jen dočasně a chce teď odložit rytířský status, a Taurec jeho insinuaci arogantně odmítne, dochází k rozkolu mezi kosmokraty a čtyřmi Rytíři.

Myzelhinn, oba Jaschemové a Chulch se rozloučí, aby se mohli usadit na Kyberostrově. Wöleböl odlétá k ostrůvku Meykatenderů, a Clio se vydá pátrat po Purpurových vodách. Domo Sokrat zůstává v BÁZI a Tabernákl z Holtu zmizí beze stopy2).

Taurec přemístí Lethos-Terakdšana, který rovněž odmítá kosmokratům dále sloužit, svými obrovskými silami do Dómu Kesdšan na Khrat3). Protože kosmokraté kladou důraz na to, že Rytíř Hlubiny své příkazy plní s přesvědčením, ukáže Taurec Rhodanovi, Atlanovi a Salikovi realitu v pararealitě, ve které jsou v jedné odlehlé trpasličí galaxii člověku podobní Oyiové ohroženi přeměnou slunce Diyal v supernovu, protože chaotarchové manipulovali kosmonukleotidem. Zatímco Porleytera4) Keriman-Yugal-Zorka přesune do paralelní reality, aby odstranil nebezpečí, zjistí Sato Ambush a Furaha jasně, že se dá sloužit i jiným než kosmokratům. Nakonec se Dibbu vrátí zpět do Loolandre, aniž by si vzpomněl na dobu, kdy figuroval jako Kitisho nebo Furaha. Existence dalších nadřazených bytostí, jako Si-kitu, utvrdí Rhodana, Atlana a Salika v rozhodnutí se odvrátit od kosmokratů5).

Poté co se Rhodan rozloučí s Nachorem z Loolandre6), postará se Taurec, který nemá v úmyslu, Rytíře Hlubiny propustit ze služeb kosmokratů, o to, že se BÁZE přesune o dvě stě milionů světelných let k Mléčné dráze podél psionických siločar jen za dvacet tři dnů. 8. prosince 429 NGL zachytí nosná loď signály radiomajáku Zaragoza-čtyři a dorazí nakonec 23. prosince k Zemi7). Zděšen zjistí Rhodan, že tam Gesil už není8). Protože Rytíři Hlubiny trvají na svém odmítnutí, uloží na ně Taurec »klatbu kosmokratů«, která jejich vědomí ochromí, když se budou zdržovat v mocenské oblasti ID a nebudou připraveni jednat ve smyslu mocí řádu9). Stalker projeví solidaritu s vyhnanci. Najednou zachytí Rhodan důvěryhodný mentální hlas10), který zformuje viroloď typu TAŽNÝ PTÁK11), a ujistí ho, že jeho žena a dítě jsou v bezpečí a slibuje, že ho osvobodí z Rytířské aury, přes kterou by ho kosmokraté mohli kontrolovat. Zatímco Domo Sokrat navštíví Halut, rozhodnou se Atlan, Salik, Gucky, Ras Čubaj, Fellmer Lloyd, Geoffry Abel Waringer a Icho Tolot Rhodana doprovázet12).