Menu
Další informace:
Jiná označení:?
Galaxie:prázdný prostor v blízkosti Behaynienu
Spektrální typ hvězdy:tmavomodrý obr
Teplota povrchu:89 000 °C
Rovníkový průměr:500 milionů km
Hustota:1,5 g/cm3
Počet "planet":150 000 Ostrovů přežití
Známé planety:?
Vzdálenost k Sluneční soustavě:asi 216 milionů LY
Známé národy:?

Obrovské slunce Taknu (Taknu znamená v jazyce Časoprostorových inženýrů Souhrn krásného) vzniklo v roce 429 NGL cílenou materializací úlomků bývalé Hlubinozemě v standardním univerzu. Posledních pět nezešedlých Inženýrů a Osamělý Hlubiny Gnarrader Blek řídili celý proces z Neutra.

Slunce

Slunce vzniklo na bývalé pozici Jámy. Padesát procent hmoty Hlubinozemě se přitom změnilo ve sluneční masu, třicet procent bylo spotřebováno na stabilizaci systému a zbývajících dvacet procent zachytil Gnarrader Blek v Neutru jako čistou energii, připravenou k regulaci dalších procesů. Bývalé Neutrum bylo po ustálení Taknu umístěno jako řídicí jednotka v dutině ve středu slunce.

Tmavomodře zářící slunce má povrchovou teplotu asi 89 000 stupňů Celsia, jeho průměr je 500 milionů kilometrů a hustota 1,5 g/cm3. Zářivost Taknu je šest miliard krát větší než zářivost Slunce.

Ostrovy přežití

Taknu je obíháno takzvanými Ostrovy přežití. Těch je celkem sto padesát tisíc, každý má průměr sto tisíc kilometrů a tloušťku 1 km. Tyto ostrovy obklopují Taknu ve střední vzdálenosti dvou biliónů kilometrů. Rychlost jejich pohybu činí asi sta osmdesát kilometrů za sekundu, přesto potřebují k oběhu kolem svého slunce přibližně dvě stě dvacet let. Před masívním vyzařováním Taknu jsou ostrovy chráněny štítovým polem, které je založeno na technologii STĚNY. Štítová pole disponují gigantickým energetickým výkonem. Podle Hamillerovy trubice by nebyla BÁZE schopna poskytnout takové množství energie, ani kdyby k tomu použila veškeré své agregáty.

V systému byla později umístěna rovněž Nekonečná Armada se svou miliardou jednotek.

Pozdější události

Na planetě Zabar-Ardaran v galaxii Vodoznak objevil Atlan v mediotéce záznam týkající se Taknu. Slunci začala hrozit přeměna v novu, což by bylo spojeno se zničením Ostrovů přežití. Do událostí však překvapivě zasáhly kosmické Mocnosti Řádu. K Taknu přilétla tisícovka speciálně postavených lodí, vedená kobaltově modrým válcovitým korábem, aby zabránila explozi slunce.

Zdroje

PR 1270, PR 1271, PR 1272, PR 2121

V tomto článku je použit překlad textu ze stránky »Taknu« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)