Perry Rhodan 2121 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2121
Název:Věž vizí
(Turm der Visionen)
Autor:Susan Schwartz
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Sedm ze SOL - chtějí k Pangalaktickým statistikům
Hlavní postavy románu:

Trim Marath - para-defensor obdrží na planetě vizí zvláštní kontakt

Atlan - Arkonidan by chtěl informace od Pangalaktických statistiků

Chaparu-27 - malý robot seznamuje návštěvníky s pamětihodnostmi planety

Startac Schroeder - teleportér zkoumá kosmologickou mediotéku

Icho Tolot - Haluťan se zase jednou osvědčí jako zachránce z nouze

Mališská džunka, na jejíž palubě se nachází sedm galaktiků ze SOL, dosáhla svého cíle. Jedná se o devítiplanetární systém žlutého slunce, poblíž galaktického centra galaxie Wassermal. Od událostí s assassinem, nebyl Pfauchom už více vidět. Atlan se domnívá, že se služebník Princválečníků stáhl kdesi v lodi do ústranní. Pravděpodobně Pfauchone přemýšlí o tom, kdo mu chtěl způsobit smrt po vykonání exekučních rozkazů. Když se Mališská džunka přiblíží ke třetí planetě soustavy, zažijí galaktikové překvapení. Planeta vizí se z vesmíru velice podobá rodné Zemi. Jako modrý drahokam se planeta zvedá proti temnému pozadí vesmíru. Jak se galaktikové dozvědí, odpovídá rok na Vizi přesně standardnímu roku ve Wassermalu, totiž 450ti dnům. Další bod, kvůli kterému je planeta významná a zajímavá. Atlan věří, že by se konečně mohl setkat s Pangalaktickými statistiky.

Když se Mališská džunka přiblíží při přistávacím manévru k městu Rik'Ombir, poznají galaktikové první podrobnosti na povrchu planety. Rik'Ombir, architektonicky velice pestré město s orientální atmosférou, je vystavěno do skoro exaktního kruhu. Přesně v centru města ční do výše gigantická budova. Markantní budova je do výše se zužující graciózní věž! Věž má u základny průměr asi 500 metrů a jehlanovitě se zužuje k vrcholu asi na 80 metrů. Trim Marath je ihned stavbou fascinován a cítí zvláštní přitažlivou sílu, kterou na něj věž působí. Když galaktikové opustí džunku a vstoupí na Vizi, nacházejí se na planetě, která jen prýští životem a aktivitou. Ulice jsou plné exotických tvorů, převážně cestovatelů z blízkosti i z velké dálky, které Vize rovněž dosáhli na Mališské džunce. Po vědomostech žíznící cizinci jsou obstoupeni obchodně zdatnými domorodci, kteří nově příchozím nabízejí své služby. Galaktikové to pocítí na vlastní kůži a jsou také okamžitě obstoupeni dotěrnými "průvodci". Atlan si promýšlí nabídku a rozhodne se pomoc místních průvodců přijmout. Jeho výběr padne na malého robota, který slyší na jméno Chap. Robot odvede galaktiky do cizího prostředí planety Vize. Jak se galaktikové dozvědí, v centrální věži města sídlí Pangalaktický statistik Rik. Kdo se k nim chce dostat, musí nejdříve vystoupat antigravitačním výtahem k vrcholu věže. Výstup ale závisí na mnoha různých faktorech a podmínkách, které se musejí bezpodmínečně splnit. Protože když galaktikové navštíví věž a vstoupí do transportního pole, vystoupají návštěvníci do různých výšek. Nejvíce se přiblíží svému cíli Trim Marath. Trim vystoupá výše než jeho kolegové, před cílem se ale zastaví a mutant spadne zpět na zem. Trim je viditelně zklamaný. Stále ještě cítí onu záhadnou přitažlivou sílu, kterou na něj věž působí.

Po tomto marném pokusu se dostat přímo k Pangalaktickým statistikům, rozhodne se Atlan navštívit kosmologickou mediotéku, kde jsou vědomosti statistiků zpřístupněné veřejnosti. Jak Atlan brzy zjistí, obsahuje mediotéka obrovské vědomostní poklady. Jak Chap vysvětluje, sestupuje Pangalaktický statistik Rik každých 99 dní ze špice věže dolů a vysílá své aktuální vědomosti svým zapisovačům. Tito pomocníci pak nové poznatky převádějí na datové nosiče a folianty, které jsou pak uloženy v mediotékách. Intervaly jsou u různých Pangalaktických statistiků rozdílné. Existuje dalších osm Statistiků, kteří žijí na Vizi a sídlí v podobných věžích a městech. Každých jedenáct let dochází k takzvané malé konjunkci. Chap vysvětluje, že při této události 5 Pangalaktických statistiků sestoupí současně ze svých věží a předá vědomosti. Podle výroku robota, se tato událost blíží. Atlanova domněnka, jestli existuje také Velká konjunkce, při které všichni Statistikové Vize současně sestoupí ze svých věží, je od Chapa potvrzena. Tato událost ale nastává jen jednou za 1155 roků. Atlan a jeho tým začíná u nejbližší mediotéky pátrat po informacích o Thoregonu. Při tom zjistí, že informace nejsou uspořádány a systematicky ukládány. Není žádná možnost jak vyhledat určité slovo a folianty vypadají, že jsou libovolně kresleny a ukládány. Tým ale narazí na nejvýše zajímavé informace. Prostorové uspořádání psionických sítí, informace svědčící o přežití Hathorů a mnoho dalších informací, které jsou sice krajně zajímavé, ale pro současnou misi bohužel bezvýznamné. Navzdory této neuvěřitelné mnohotvárnosti nenajdou galaktikové žádné informace o Thoregonu.

Když už Atlan a jeho tým chce přesunout hledání do medioték ostatních měst Vize, dochází ke zcela neočekávané příhodě. Je vyhlášen planetární poplach. Vize je napadena z vesmíru! Všichni návštěvníci jsou vyzváni, aby se okamžitě odebrali ke svým džunkám, kvůli zahájení evakuace. Současně se nad Vizí vynoří cizí lodi a začnou planetu ozařovat mentálními zbraněmi. Vliv zbraní je krajně nepříjemný pro obyvatelstvo a je zřejmé, že útočníci chtějí vyhnat návštěvníky Vize. Atlan a jeho tým čekají déle než ostatní a promeškají kvůli tomu odlet své Mališské džunky. Na oběžné dráze mezitím dojde k boji mezi obrannou flotilou a útočníky. Již po krátké době je jasné, že obránci budou poraženi. Jako vysvoboditel z nouze se náhle vynoří malá loď, která galaktiky v poslední sekundě nabere a opustí s nimi planetu. Loď není řízena nikým jiným, než assassinem Kuni Maghatem, se kterým se galaktici setkali během letu v Mališské džunce. Pfauchon považuje záchranu galaktiků po incidentu na Mališské džunce za čestný dluh. Malá loď opustí rychle orbitu planety a nabere kurz k neznámému cíly. Teprve na Atlanův dotaz prozradí Pfauchon cíl letu. Jde o Špici Kmi, říši Pána Rána.

Aktuální data:
3.7.2022
1565 před NGL
27. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459763.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál