Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2122
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2122
Název:Princválečník
(Die Prinzenkrieger)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Život ve Skleněném městě - a ve Špičce Pána světla
Hlavní postavy románu:

Soner - mladý princ vyrůstá ve skleněném městě planety Kazién

Marca - starý Princválečník vychovává svého syna podle prastarého pravidla "gozin"

Parkiru - syn ministra se stává nejlepším přítelem prince

Rodo - mladý Pfauchone si vyvine k princi zvláštní vztah

Sihame - dcera Princválečníka Vaccineho se stává Sonerovým osudem

Soner, který se narodil jako princ a syn Pána světla, začíná svůj život s neblahým znamením. Když se Pfauchon narodil, zaregistrovali astronomové osm meteoritů v atmosféře planety Kazién. U Pfauchonů je číslo osm nešťastné. Ale Pán světla, absolutní vládce planety, nechce kvůli pověrám přijít o svého syna. Poručí přijít všem astronomům a zabije je vlastní rukou. Záznamy o pádech meteoritů jsou z archivů odstraněny a princ začíná svůj život jako budoucí následník trůnu na Kaziénu. Mladý princ vyrůstá chráněný v paláci svého otce. Nic mu nechybí a mnoho osob se o něj stará. Již brzy se Soner začne učit první věty takzvané čestné mluvy, řeči, která se používá jen při určitých příležitostech. Když se chlapec vydá prozkoumávat své okolí, pozná Soner Parkira. Parkiru je syn ministra a stojí v hodnosti hluboko pod princem. Přesto se mezi nimi vyvine těsné přátelství. Když Soner dospívá a je více zapojen do povinností budoucího Princeválečníka, ztrácí svého přítele z očí. Soner nemá čas se s Parkiruem setkávat a vydává se na palubu družinové lodi svého otce na první let přes výsostné území Pána světla. Protokol zakazuje Sonerovi vstoupit na vlajkovou loď svého otce. Během cesty shromáždí mladý princ mnoho nových poznatků a pozná exotické světy.

Již téměř tisíc let jsou Princválečníci obranou mocí galaxie Akhimzabar. Sice jsou Pfauchonové jenom jedním národem z mnoha, ale devět Princválečníků ztělesňuje největší moc galaxie. Jako designovaná obranná moc nemohou Pfauchonové svou moc používat jak se jim zlíbí, ale jen na vyzvání, třeba při zabraňováním střetnutí mezi národy a při udržování bezpečnosti galaxie. Čest je přitom pro Pfauchony nejvyšší dobro. Pokud by se podařilo agresorům proniknout do galaxie přes Dobrého ducha, bojovali by Princválečníci buď do úplného vítězství, nebo do posledního muže.

Centrální roli v pfauchoniském náboženství hrají Pangalaktičtí statistikové. Pfauchonové považují tyto bytosti za bohy a nesmrtelné, kteří v onom světě bdí nad dušemi nebožtíků. Soner brzy projeví přání navštívit planetu Vize a předstoupit před Pangalaktické statistiky. Planeta Vize, v Diamalu zvaná "Zabar Ardaran", leží skoro v centru na devět částí rozdělené galaxie. Každá devítina odpovídá výsostnému území Princválečníka a také se nazývá "špice". Ale Sonerův otec tuto prosbu odmítne. Nejprve se mladý chlapec musí vycvičit v bojové technice a musí si nechat vsadit tzv. Saltan, chomáčkovitou, vlasům podobnou kštici, která vysoce postaveným Pfauchonům vyrůstá z týlu. V té době nemá Soner ani ponětí, co to Saltan je. Díky bojovému tréninku, který mu je kvůli porušení pravidel nařízen, se Soner pod vedením šesti assassinů stane mužem a nepřemožitelným bojovníkem. Pak přijde čas, kdy má Soner přijmout Saltan. Během ceremonie pozná, že se nejedná o obarvenou kštici vlasů, ale o zadní část zvířete, parazita! Saltan je přiložen k Sonerově týlu, načež se parazit prožere do vnitřku jeho hlavy. Zůstává vidět jen zadní část zvířete, která se od normálních vlasů liší jen barvou. Pro Sonera začíná s implantací Saltana nekonečné utrpení. Adaptační fáze je krajně bolestivá a Soner má přitom pocit, jakoby mu parazit vysával mozek. Přesto princ nesmí ani hnout brvou a musí odhodlaně proceduru snést. Upadne do polospánku, při kterém se oprostí od bolesti a pocitů. Při něm myslí neustále na svého otce a filozofa Riddyna, kteří ho po Saltanově implantaci hlídají. Když se parazit uklidní, ohlásí Riddyn, že nyní začne se svou prácí. Vysát duši Sonera! Aby se Sonerova duše neztratila, vloží jí Riddyn do dýky, která bude v budoucnosti sloužit jako nádoba pro Sonerovu duši, tzv. "Mischim". Dýka bude od nynějška pro Sonera největším symbolem. Jako nosič jeho duše je Sonerovým nejcennějším vlastnictvím. Až princ jednoho dne zemře, pak jeho duše přejde jako nesmrtelná přes dýku na onen svět. Pokud by ale princ ztratil svou čest, pak by měl je jedinou možnost jak svou duši zachránit. Musel by si zabodnout Mischim do srdce!

Implantací Saltana je splněna podmínka pro návštěvu planety Pangalaktických statistiků. V čele delegaci Špice Kaza vkročí mladý princ se svým otce na planetu a je ohromen mnoha dojmy, které zde získá. Pak se stane ale něco zcela neočekávaného. Soner potká mladou Pfauchonku a ta mu doslova vezme dech. Již po několika vteřinách ví mladý prince, že Pfauchonka bude jeho láskou i jeho osudem. Soner pozná ze symbolu mladé Pfauchonky, že pochází ze Špice Kmi, mocenské oblasti Pána rána. Obě Špice Kaza a Kmi váže odnepaměti hluboké nepřátelství. Už nikdo neví, proč jsou oba domy znepřátelené, ale spor se už několik generací bere jako věc cti. A zrovna teď potká Soner svou velkou lásku, tak je zrovna z domu nepřítele. Nevraživost odpadne, oba si padnou do rukou a zůstanou tak i po začátku audience u Pangalaktického statistika Rauda. Když Pangalaktický statistik předává své informace, rozprostře se mocný, mentální tlak. Soner poslouchá neuvěřitelné informace o materiálních zdrojích, superinteligencích, ZÁKONU... Ale Soner má oči jen pro svou novou lásku. Neznámá krasavice prozradí, že se jmenuje Sihame a přizná, že také cítí, že si jsou vzájemně určeni. Potom se ale každý musí vydat svou vlastní cestou. Sonerovi je odedneška jasné, že bez Sihame nemůže dále žít.

Zpět na Kaziénu dojde o krátkou dobu později k incidentu. Princ Soner je unesen neznámými. Nějakou dobu se Soner nachází v moci cizích Pfauchonů, ale vlastní silou se dokáže osvobodit. Jeho otec proto rozhodne, že si Soner změní identitu a ukryje se. Jako obchodník se má vydat na cestu galaxií a hledět vstříc svému osudu. Na hlavním světě Pána rána, si Soner domluví audienci u Princválečníka a znovu potká svou lásku Sihame. Soner se setká s Pánem rána a vyzná se z lásky k Sihame. Sonerova upřímnost udělala na Princválečníka dojem, musí ale ve svém domě zachovávat disciplínu. Oddělí oba od sebe a pošle Sonera zpět domů. Ještě nepřišla doba, aby šlo Sonorův a Sihamesin svazek legalizovat. Zpět doma se čas od času snaží přesvědčit Pána světla, aby vyřešil spor obou domů, pokusy ale ztroskotají hlavně na neochotě Sonerova otce. Pak si čas vybere svou daň a jeden po druhém oba Princválečníci zemřou. Soner se stane následníkem svého otce a musí provést jeden rituální obřad. Musí vzít život jinému Pfauchonovi. Když ten čas přijde, hledí Soner do očí svému starému příteli Parkiruovi. Znovu zde zasáhl osud. Byl to prostě "gozin", jak by řekli Pfauchonové. Soner zabije svého přítele cíleným úderem meče a stane se tak definitivně vládcem Špice Kaza. Soner je tedy teď novým Princválečníkem a je přesvědčen, že si ještě v tomto roce vezme svou velkou lásku Sihame.