Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2123
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2123
Název:Čas iluzí
(Wahnzeit)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Pfauchon beze cti - přivede galaxii na okraj propasti
Hlavní postavy románu:

Soner - Princválečník stojí před bezpočtem nepřátel

Sihame - manželka Princválečníka se snaží pomoci svému choti

Riddyn - Pfauchonský věštec musí vyslovit nepříjemnou věštbu

Anthysaphe - člen Koshy-Shyna vede boj proti Princválečníkům

Ronald Tekener - Smíšek čeká na SOL na nové informace

Soner převzal dědictví svého otce a stal se novým Pánem světla, Princválečníkem Špice Kaza. Ještě během prvního roku vlády si vezme Soner svou velkou lásku Sihame, princeznu Špice Kmi. Soner se ukáže jako milující manžel a moudrý vládce. Svými činy si Princválečník zaslouží úctu velitelů svých flotil i poddaných. Soner se také snaží o urovnání pradávných sporů mezi ostatními Princválečníky. Často se jedná jen o drobnosti, jako třeba svár o úpravu jídla. Také na této půdě se Soner projeví nadmíru úspěšně. Podaří se mu během krátké doby odstranit napětí a sbratřit se s většinou Princválečníků. Ve stejné době vede Soner boj proti Koshy-Shyna, zločinecké organizaci, jejíž síť se roztahuje do všech koutů, a ve Špici Kaza je známá už od nepaměti. Jak Soner ví od svého zemřelého otce, vnikli příslušníci organizace Koshy-Shyna za jeho mládí do jeho domu a uřízli jeho chůvě jedno prso. Prso bylo později zasláno jeho otci jako srozumitelné varování. Koshy-Shyna tak chtěla vyjádřit, že mohou mladého prince kdykoliv zabít. Ale Soner se nenechá zastrašit a zůstane rozvážný. Nepřetržitě sbírá všechny dostupné informace o Koshy-Shyna a připravuje svoje assassiny na velký den, kdy rozbijí zločineckou organizaci. Když Soner vidí, že přišel jeho čas, vypustí assassiny a zpočátku slaví úspěch. Ačkoliv je mnoho příslušníků Koshy-Shyna zabito, nepodaří se Sonerovi zajmout jejich vůdce. Když jeden z vůdčích hlav po útoku utíká pomocí transmiteru, ukáží zachycené obrázky, že jde o maskovaného nositele Saltana. Odedávna se Soner domnívá, že náčelník Koshy-Shyna musí pocházet ze vznešených kruhů Kaziénu. A tento velitel se odvděčí po svém. Podaří se mu zabít Sonerovo prvorozené dítě jedem. Jeho chůva je přitom vrahům plně nápomocná. Princválečník pozná, že organizace Koshy-Shyna má dosah až do jeho privátních komnat. Soner je teď ještě více odhodlaný vymítit zlo. Krátce na to se Princválečník dozví až dosud tajnou informaci. Dokumenty a filmy objasní Sonerovi okolnosti jeho narození a temnou věštbu o jeho budoucnosti. Informace pocházejí od neznámého a Soner může jen tušit, že také pocházejí z Koshy-Shyna. Když Soner provede sérii zdánlivě nesmyslných akcí, které mají potvrdit temné prognózy, netuší jeho protivník, že Princválečník vlastně provádí protiplán. Jeho cílem je získat audienci u Pangalaktických statistiků, ale jen pro něj samotného. Kvůli tomu musí planetu Vize zbavit všech poutníků. Princválečník se vydá na cestu s celou svou flotilou 100.000 lodí, zaútočí na strážní flotilu planety Vize a dosáhne celkového vyklizení planety. Tato akce musí nezasvěcenému připadat šílená, protože již během útoku se o ní museli z volání o pomoc dozvědět ostatní Princválečníci. Během krátké doby dorazí přibližně 800.000 bojových lodí, které se postaví Sonerově flotile 100.000 lodí. Beznadějná situace, která Sonerova protivníka vyláká z úkrytu. Přitom se nechá plný posměchu poznat vůdce Koshy-Shyna. Soner zklamaně pozná, že se jedná o přítelkyni, se kterou se měl kdysi podle plánu oženit. Pod krycím jménem Anthysaphe měla mladá Pfauchonka rozhodující podíl na všech intrikách. Teď Pfauchonka věří, že je u cíle své pomsty. Soner se dostal do bezvýchodné situace. Zůstává mu už jen čestná smrt vlastní rukou! Ale Soner si tento plán pečlivě předem naplánoval. Přemůže Pfauchonku, která byla po celou dobu přítomná v jeho vlajkové lodi a poručí absolutní rádiový klid a pasivitu vůči spojené flotile Princválečníků. Jeho cílem je planeta Vize a audience u Pangalaktických statistiků. Chce s nimi mluvit sám a zrovna teď je příhodný čas. Malá konjunkce, při které ze svých věží sestoupí pět Statistiků, se bezprostředně blíží.