Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2124
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2124
Název:V zóně pološera
(In der Zwielichtzone)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Thoregon / Říše Tradom
Vydáno poprvé:
Vydáno v češtině: -
Intriky na Merkuru - bílý Haluťan zasahuje
Hlavní postavy románu:

Bré Tsinga - kosmopsycholožka navštěvuje přísně tajnou výzkumnou stanici na Merkuru

Blo Rakane - bílý Haluťan zůstává podivuhodně tajemný a mlčenlivý

Ava Kattum - psycholožka je zodpovědná za péči o vědce v zóně pološera

Noviel Residor - šéf Služby Pozemské ligy rozdává kytice

Pandaranaike Lehmann - šéfvědec vede mile rád odborné rozhovory

Bré Tsinga, toho času na palubě Blo Rakaneho ZHAURITTERa, se vrací z jednání na Halutu zpět do Sluneční soustavy. Kosmopsycholožka se snažila přemluvit Haluťany pro účast na blokádě před Hvězdným oknem, ale neúspěšně. To ale neznamená, že se geniální vědci z Halutu stáhli zcela z aktuálního dění. Jejich technická a vědecká podpora Terranců je zaručená. V případě nesmírné hrozby válečných Katamarů Říše Tradom by to byla neocenitelná pomoc. Již během letu do Sluneční soustavy je kosmopsycholožce nápadné Rakaneho podivné chování. Sotva se mladou Terrankou zabývá, dalece jí ignoruje a vypadá, že se plně věnuje své práci. Jen tak na okraj sdělí Bré Tsinze, že ZHAURITTER neletí na Zemi, ale na planetu Merkur. Bré je překvapena, musí se ale přizpůsobit, protože Blo Rakane odmítá jakékoliv změny letového plánu. Kosmopsycholožka může kdykoliv dosáhnout Země pomocí transmiterové sítě. Blo Rakaneho cílem je tajná výzkumná stanice Merkur-Alfa. Merkur-Alfa leží v zóně pološera nejbližší planety Slunce, v oblasti, kde se stýká horká denní strana a chladivá noční strana. Haluťan se tu má setkat se špičkovými vědci Země, které už hodiny vyhodnocují data o zbraňových systémech Tradomu. Momentálně se vůdčí hlavy zabývají optimalizací terranských paratronových štítů, ale zatím jen s nepatrným úspěchem. Podaří se sice zvýšit výkon stupňovitých štítů o několik procent, proti modrým zbraňovým paprskům Katamarů to ale nestačí. Návrhy Blo Rakanecho mají terranským vědcům vytýčit novou cestu a odvrátit je od konvenčního myšlení. Touto cestou pak lidé učiní rozhodující krok proti Paradimovému pancéřování. Vědci se okamžitě dají do práce. Při jedné z mnoha holosimulací, které jsou pořádány mezi konferencemi, si Rakane všimne nevysvětlitelné nesrovnalosti. Haluťan objeví tok dat, který vychází z lokálních syntronů, a to zřejmě bez vědomí a kontroly Terranců. Pro přísně utajené výzkumné středisko je to alarmující objev! Haluťan prověřuje své podezření a jeho špatné tušení se potvrdí. Výzkumné středisko Terranců je špehováno velice vyvinutou technikou! Ale jaká technika by toho byla schopna?

Domněnky ukazují směrem ke Křišťálovému impériu, které stále ještě disponuje silnou sítí agentů ve Sluneční soustavě. Noviel Residor, velitel Služby pozemské ligy, tuto síť zná a stejně tak i jejího vůdce. Nekonvenčně a bezprostředně po Rakaneho upozornění se Residor objeví osobně před udiveným arkonidským agentem, přímo v jejich hlavním stanu. Residorova taktika se ukáže jako velice úspěšná. Velitel Arkonidanů ho ujistí, že aktivity na Merkuru v žádném případě nemá na svědomí Arkon a nabídne dokonce i svou spolupráci. Novielovi tento výrok stačí, pak ale mimo Arkonidanů může přicházet v úvahu jen jediná další mocnost, Tradom! Residor nechá Arkonidany na pokoji a předá Rakanemu svoje poznatky.

Ten ale už dávno začal pátrat a objevil na Merkuru tři, malé reléové stanice, které by přicházeli pro špionážní akce v úvahu. Když se Haluťanovi podaří polapit malou high-tech létající kouli, překvapí ho Bré Tsinga. Kosmopsycholožka se ohromená dozví, že se na Merkuru musí nacházet agenti Tradomu, protože jinak se tento případ nedá vysvětlit.

Jedním z podezřelých je psycholožka Ava Kattum, která je zodpovědná za péči o vědce. Když selže Rakaneho pokus otevřít ukořistěné létající relé, je vyzářen impulz, který zničí zbylé reléové stanice a u všech agentů Tradomu inicializuje sebevražedný impulz. Agenti, zřejmě sugestivně ovlivnění Terranci, se zabijí kontaktním jedem, který mají ukrytý v zubech. Také Ava Kattum, sugestivně ovlivněný agentka proti Zemi, se pokusí zabít. Ačkoliv je Bré Tsinga v okamžiku pokusu o sebevraždu u psycholožky, nepodaří se jí sebevraždě zabránit. Bré Tsinga se při pokusu o její záchranu dostane do kontaktu se smrtícím jedem a dostane se tak do bezprostředního ohrožení života. V poslední vteřině se jí ale podaří zachránit.

Následná analýza přinese rozčarování. Merkur byl zřejmě už dlouhou dobu Tradomem sledován. Rakane přitom dojde k překvapivým závěrům. Tradom se z neznámého důvodu zajímal jen okrajově o vývoj zbraňových systémů. Místo nich byly staženy obrovské objemy dat týkajících se funkcí Aagenfeltovy bariéry. Tyto data, jak se podařilo zjistit, byla přijata neznámou lodí, jejíž stopa vede k planetě Stiftermann III, k BÁZI! Residor okamžitě sestaví tým agentů a sleduje stopu.