Perry Rhodan 2492 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2492
Název:KOLTOROC
(KOLTOROC)
Autor:Uwe Anton
Cyklus:Mírojezdci / Negasféra
Vydáno poprvé:22. května 2009
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1347 NGL
Zrozeno ve Světelném městě – potenciálové pole je zkaženo
Hlavní postavy románu:

Atlan – Arkonidan vyslechne dějiny KOLTOROCU.

Inkadye – Sorga se proti své vůli stane jednou ze tří matek superinteligence.

KOLTOROC – Potenciálové pole je zvráceno a stane se vojevůdcem armády Chaosu.

Trim Marath – Kosmopátrač vyvine plán na záchranu služebnice kosmokratů.

Situace Perryho Rhodana a lidstva je zoufalá: Gigantická vesmírná flotila, Terminační kolona TRAITOR, obsadila planety Mléčné dráhy. TRAITOR jedná z pověření chaotarchů, Mocností Chaosu. Cílem je nekompromisní vykořisťování. Mléčná dráha má být využita jako zdroj surovin k zabezpečení existence negasféry. Tento kosmický útvar vzniká v blízké galaxii Hangay – jde o místo, které je neobyvatelné pro běžný život a kde neplatí přírodní zákony.

Lidé na Zemi a ostatních planetách Sluneční soustavy stále odolávají úderům Terminační kolony, zabarikádováni za štítem TERRANOVA.

Aby byla zachráněna ohrožená Mléčná dráha, musí být provedena retroverze negasféry v Hangayi. V centru Hangaye vede Perry Rhodan flotilu spojenců do úderu proti Ostnu Chaosu. Tím by měla být umožněna retroverze. Ale je tu ještě nepřítel, chaopresor celého tažení Kolony – KOLTOROC...


Dne 25. října 1347 NGL informuje šéfmedička SOLU Hery-Ann Taeg Atlana o skutečnosti, že z Koltogoru zachráněná sorgská žena Inkadye umírá. Krátce po útěku upadla do ochranné stáze, avšak cosi jí okrádá o vitální energii. Když ji Atlan navštíví a vezme za ruku, probudí se. Teď, protože se blíží konec, vrátí se všechny ztracené vzpomínky. Inkadye Atlanovi vypráví historii KOLTOROCU, pevně spojenou s jejím vlastním osudem.

Inkadye se před 70 miliony lety z pověření kosmokratů vydala do strašlivou válkou zmítané galaxie Serdragon, aby se postarala uzavření příměří. Podařilo se jí obě válčící strany – z V'Aupertirů pocházejí Auper'comy a insektoidní Kollogomy – přivést k jednacímu stolu, a sice do v architektonickém slohu obou ras vybudovaného světelného města Paragoru. Důležitým nástrojem k zachování míru měla představovat vyšší entita: za pomoci biofóry oživené potenciálové pole, které bylo schopno okopírovat nesčetná vědomí Auper'comů a Kollogomů. Proces byl úspěšný. Vzniklá bytost do sebe mimo jiné integrovala vědomí („imagina“) hlavních vědců obou národů. Inkadye entitu nazvala jménem Nositel naděje, v její řeči Koltoroc.

Koltoroc byl však napaden a zkorumpován chaotarchy. Mocnosti Chaosu neměly na uklidnění situace v Serdragonu pražádný zájem a vyslaly do akce Element temnoty. Když se Element vrhl na Koltoroc, byl sice zahnán na útěk biofóry, avšak odštěpená kvanta temnoty se spojila s napadenou entitou. Z kvant temnoty pocházející hrozné utrpení navedlo Koltorocův vývoj do nežádoucího směru. Bytost rozervaná dualitou v ní spojených národů se z mírotvůrce změnila v předstupeň negativní superinteligence a zahubila veškerý živý tvor v Paragoru a okolí, aby do sebe nasála vědomí zabitých. Koltoroc ušetřil pouze svou „matku“ Inkadye, přivedl ji však pod svou kontrolu. Poté se světelným městem opustil Serdragon. V následujících tisíciletích ukládal Koltoroc Inkadyi znovu a znovu do hlubokého spánku a budil ji tehdy, když se chtěl zabavit. Inkadye marně hledala nějaké východisko a uvažovala, o co vlastně Koltorocu jde – zdálo se, že beztělá entita prahne po její společnosti a prokazuje skutečnou náklonnost, neboť Koltoroc udržoval Inkadyi na živu a bránil ji. Zůstala však nadále v zajetí – mladá negativní bytost ji nemohla nechat jít, jinak by riskovala zásah kosmokratů.

Jednoho dne Inkadye pochopila, že entita vykonala poslední krok k proměně v superinteligenci. KOLTOROC zabil nesčetné tvory, posilnil se jejich dušemi, a stvořil si bizarní projekční tělo. Po 20 000 letech navedl KOLTOROC světelné město zpět do Serdragonu, aby z této galaxie vybudoval jádro své mocenské oblasti. Superinteligence si posléze podrobila i přilehlé hvězdné ostrovy, neprojevovala však zájem o evoluci v materiální propad. Po milionech let se Inkadye zase jednou probudila ze spánku. Měla vystoupit jako KOLTOROCŮV agent, neboť se v Serdragonu objevil pověřenec chaotarchů. Tento vyslanec pocházel z národa Saddreykarů, možná šlo o klon Saddreyu, jehož kdysi chaotarchové unesli. Posel předložil negativní superinteligenci zajímavou nabídku. Chaotarchové se chtěli zaručit za KOLTOROCOVU obranu, zato měla superinteligence jako chaopresor převzít vedení nad právě vznikající Terminační kolonou TRAITOR. KOLTOROCŮV výcvik měl proběhnout v negasféře TRIICLE-9. KOLTOROC souhlasil, opustil Serdragon (přičemž si vzal „památku“ v podobě Paragoru, Koltogoru a státních lodí degenerovaných potomků Kollogomů) a nechal Inkadye nadlouho samotnou. Když se vrátil, referoval o tom, že mu byla u Negahory v centru negasféry – u negativního protějšku k Hoře stvoření – sdělena odpověď na třetí ultimativní otázku.

KOLTOROC se nyní plně věnoval výstavbě Terminační kolony a navrhoval různé typy plavidel TRAITORu, jakož i prototypy duálních bytostí, u nichž se jednalo o vyobrazení vlastní rozpolcenosti superinteligence. První Duálové vznikly z potomků Kollogomů z vesmírného města Athurgosu, kteří zmutovali pod vlivem vibrapsí. Šlo o Zřetězence. Tyto bytosti vždy vystupují jako pár, přičemž jedna polovina ví všechno, co ví ta druhá – vzdálenosti a bariéry obě poloviny oddělující nehrají žádnou roli. Dalším krokem KOLTOROCU bylo vytvoření nefalšovaných duálních bytostí, sestavených z polovin dvou různých jedinců. Jednoho dne se v negasféře manifestoval chaotarch Xrayn. Vysokou mocnost netěšilo, že si KOLTOROC v podobě Inkadye drží jakéhosi domácího mazlíčka. Chaotarch žádal, aby se KOLTOROC konečně odprostil od své minulosti. A to sice ještě nebyla negativní superinteligence připravena, ale v příštích staletích už Inkadyi více nevyhledávala. Sorgo z Paragoru odposlouchávala radiokomunikaci Kolony a dozvěděla se, že si pro sebe KOLTOROC vybudoval Duální metropoli. V podobě huspeninovité bytosti Eslan Goku-Kong, která sestavila fiktivní transmiter, se Inkadyi naskytla zdánlivá možnost útěku. Služebnice kosmokratů použila zařízení, aby se za KOLTOROCOVA chechotu objevila v Koltogoru. Město se pro ni stalo na příští miliony let vězením.

Během vyprávění ztratí Inkadye několikrát vědomí. Dne 31. října pozná Trim Marath, že za ztrátu vitální energie umírající ženy odpovídá nějaký psionický úkaz. Spolu se Startacem Schroederem se pokusí jevu zabránit. Jak se zdá, je jejich pokus úspěšný, neboť již dne 5. listopadu oznámí Hery-Ann Taeg, že Inkadye přežije. Po jejím vyprávění je Atlanovi jasné, že KOLTOROC není jen jedním z velitelů TRAITORu, ale chaopresor – takřka srdce Terminační kolony. O pět dnů později Solánci zaznamenají, že vibrapsí zaniklo. Předpokládá se, že je to zásluha Perryho Rhodana a Jádra, kteří konečně dorazili do Hangaye. Atlan se chce pokusit spolubojovníky nalézt...

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál