Xrayn

Informace o postavě:
Vývojový stupeň:chaotarcha
Titul:vrchní velitel Terminační kolony TRAITOR
Sídlo:negasféra v umírajícím vesmíru
Xrayn
Xrayn
© VPM kg.

Xrayn je chaotarcha a vrchní velitel Terminační kolony TRAITOR.

Obecně

Tato Mocnost Chaosu má možnost využít Negaměsto a vstoupit do standardního vesmíru, aniž by ji přitom postihl transformační syndrom.

KOLTOROC oznámil, že Xrayn má své sídlo na této straně materiálních propadů: V negasféře v umírajícím univerzu, které bude zničeno během jedné miliardy let. V této negasféře se nalézá komplexní horizont událostí ze spojených černých děr. Xrayn se zdržuje za tímto horizontem, zatímco z umírajícího univerza je odčerpávána energie pro negasféru (PR 2498).

Zerberoff, příslušník TRAITORU, používal rčení „U Xrayna! (PR 2474).

Podoba

KOLTOROC a Inkadye spatřili Xrayna při jeho manifestaci v Negaměstě jako obrovskou smíšenou bytost, částečně humanoidní a reptiloidní, obklopenou aurou nesmírné moci. Světaznalec z Azdunu zprostředkoval Perrymu Rhodanovi o miliony let později obdobný mentální portrét.

Pomocník

Plány

Světaznalec z Azdunu prozradil Perrymu Rhodanovi detaily o obsáhlém plánu, který Xrayn sledoval: Z negasféry Tare-Šarm měly v chaotické evoluci zrozené národy spolu s TRAITOREM zahájit válečné tažení, jehož cílem bylo dobytí kosmogenu DORIICLE. Perry Rhodan spekuloval, že měla negasféra Hangay posloužit stejnému účelu jako kdysi Tare-Šarm.

Dějiny

V neznámé době, ale nejdéle 69 miliónů let před Kristem, ukázal KOLTOROC Xraynovi své Zřetězence. O miliony let později se Xrayn manifestoval v Negaměstě neznámé negasféry a pokáral KOLTOROCA za jeho lpění na vlastní minulosti.

Xrayn uložil před asi 52 miliony lety svému služebníkovi Twarionu Urucovi, aby pro Mocnosti Chaosu získal Kvanta temnoty. Za tím účelem jim slíbil osvobození od biofóry. Stali se z nich Temní vyšetřovatelé. Jeden milion roků později nařídil Xrayn včlenění Temných vyšetřovatelů do TRAITORU.

Kolem roku 30 milionů roků před Kristem vznikala entita Světaznalec s Azdunu. Ta probudila svým hlubokým náhledem do problematiky bytostí Řádu a Chaosu Xraynův zájem. Každých sudých tisíc let vedl chaotarch se Světaznalcem debatu.

Xrayn plánoval jako první vstoupit do negasféry Tare-Šarmu a tak ji získat do své moci. V roce 20 059 812 před Kristem se již bezprostředně blížil jeho KOLTOROCEM připravený příchod. Xrayna očekávali v Temporární arkádě Negaměsta (PR 2406, PR 2446).

Dlouhý čas po Gon-Orbhonově útěku byl XIX. Kosmita Xraynem pověřen vyškolením lodivoda Kirmizze, který se měl ujmout plánovaného chaotenderu VULTAPHERU. Není známo, proč si k tomuto úkolu najal Kosmitu, který doposud pracoval pouze pro kosmokraty (PR 2419).

Zdroje

PR 2358, PR 2382, PR 2406, PR 2419, PR 2446, PR 2447, PR 2492, PR 2498

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Xrayn« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
28.9.2021
1566 před NGL
13. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459485.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!