Kosmita

Kosmity jsou školy, které používají Kosmokraté a Chaotarchové, aby zde vzdělávali potřebný pomocný personál.

Poznámka: Pojem kosmita vychází analogicky z výrazu univerzita.

Kolik kosmit existuje a jestli vypadají a jsou organizovány stejně, není známo. Do roku 1345 NGL jsou známy jen XIX. a XX. kosmita a to z vyprávění Gon-Orbhona a vzpomínek Kirmizze. Kosmity si při školení navzájem konkurují. Jen kosmity, jejichž absolventi se doopravdy dostanou do služeb Vyšších mocností, jsou poté příslušně odměňovány.

Pro Kosmokraty pracující XIX. kosmita se z finančních důvodů rozhodla nabízet své služby zároveň také Chaotarchům a pracuje pro oba současně.

XIX. kosmita

XIX. kosmita je umístěna v hyperprostoru. Gigantický živý tvor je schopen vytvářet celé krajiny a nespočet dalších živočichů, kteří mohou jednat zcela nezávisle na sobě. Tímto způsobem také vznikají docenti, kteří »studenty« vyučují. Všechny tyto bytosti jsou však napojeny na vědomí kosmity.

U XIX. kosmity se jedná podle vlastních údajů o malou elitní kosmitu ve službách Kosmokratů. Je možné, aby zde vzdělávali své studenty. Jediný doposud známý student byl bývalý štítonoš Gon-Orbhon. Měl být v kosmitě vychován k Mocnému a pilotovi spórové lodi. Tento výcvik ale z neznámých důvodů ztroskotal a Gon-Orbhon utekl. Přitom se dozvěděl, že celá devatenáctá kosmita je vlastně obrovský živý tvor a výcvik probíhá v jeho těle.

Po útěku Gon-Orbhona změnila kosmita mimo jiné i částečně své pedagogické směřování. Jen úspěch při výcviku jejích dalších studentů mohl zamezit degradaci ze strany Kosmokratů - a tím také omezení oblasti výcviku a vzdělávání.

Nástupcem Gon-Orbhona se stal dýchač vodíku Faro Nuun Jasper. Protože kosmita po neúspěchu s Gon-Orbhonem měla i ekonomické problémy, dala své služby na nějaký čas k dispozici i Chaotarchům. Chaotarcha Xrayn objednal po kontaktu s prostředníkem ze strany kosmity jednoho pilota pro ještě nezkonstruovaný Chaotender VULTAPHER. Kosmita proto »ukradla« XX. kosmitě »učně« Untha Myrre a vymazala jeho paměť, aby ji naplnila vzpomínkami Kirmizze. Malý zbytek vzpomínek v něm však zůstal.

Kirmizz a Faro Jasper byli tedy vyškolováni současně, na každého byla využita polovina kapacity kosmity. Faro Jasper nakonec s Kirmizzem navázal kontakt a stali se kolegy. Poté jim ale XIX. kosmita určila jejich příslušnou loajalitu k mocnostem Řádu, respektive k mocnostem Chaosu, a z Fara a Kirmizze se stali úhlavní nepřátelé, kteří proti sobě bojovali. Oba si byli rovni, ačkoliv Kirmizz byl dosud daleko méně vyškolen. XIX. kosmita již více nemohla zasahovat do boje a sabotovala tudíž zbraňové systémy Farovy lodi, takže ho Kirmizz mohl zabít.

Rozhodující pro tento krok bylo uvážení, že je pro kosmitu mnohem výhodnější znovu zklamat Kosmokraty, než-li rozzlobit i Chaotarchy. Boj měl zároveň platnost závěrečné zkoušky, aby bylo stoprocentně jisté, že příslušnému zákazníkovi vydají plnohodnotného pilota. Kirmizz byl tak nadaný, že jistě bude vyhovovat požadavkům Chaotarchů.

Ukončil tedy svůj výcvik na pilota Chaotenderu VULTAPHER. Na cestě lodí kosmity BANDA SARI k negasféře Hangay došlo však k nehodě na periférii této galaxie, při které loď havarovala.

Zda-li Kosmokraté degradovali XIX. kosmitu, je dosud neznámé.

Známý personál

  • Profesor Koppa
  • Měřící inženýr
  • Nacheitler - docent pro architekturu
  • Nick - fyzická zdatnost
  • Pyr It - asistentka profesora Koppa, společnice Gon-Orbhona
  • Rektor university
  • dohromady má kosmita 144 pedagogů

XX. kosmita

O XX. kosmitě je známo jen to, že zde byl školen Untha Myrre, který byl unesen na XIX. kosmitu.

Aktuální data:
28.7.2021
1566 před NGL
32. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459423.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!