Negahora

Negahora je dle informací superinteligence KOLTOROC negativním protějškem Hory stvoření. Tvoří jádro negasféry TRIICLE-9 (je nejasné, zda existuje pouze jediná Negahora, nebo se podobný útvar nachází v každé z negasfér).

Obecně

Není známo, zda se Negahora stejně jako její pozitivní protějšek skládá ze zhmotněné psionické energie. Jedná se o pěti nebo šestidimenzionální útvar, jehož trojrozměrný otisk ve standardním vesmíru představuje vířivá, dmoucí se, nepochopitelná temnota.

U Negahory je možné získat odpověď na třetí ultimativní otázku.

Dějiny

Přibližně 69 milionů let před Kristem se KOLTOROC z pověření chaotarchů odebral do negasféry TRIICLE-9, aby se vycvičil do role chaopresora Terminační kolony TRAITOR. U Negahory byla nakonec superinteligenci sdělena odpověď na třetí ultimativní otázku. Byla první bytostí, která tuto událost přežila.

Co se stalo s Negahorou po reintegraci kosmonukleotidu TRIICLE-9 v roce 429 NGL a tím spojené pozvolné likvidaci negasféry, není známo.

Zdroj

PR 2492

Aktuální data:
7.7.2022
1565 před NGL
30. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459767.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál