Materiální propady

z Databáze Multiversa

Materiální propad je podle cibulového modelu dalším stupněm vývoje negativní superinteligence a představuje tak protipól k materiálnímu zdroji. Z materiálního propadu se následně vyvine chaotarch. Nejvýznamnějším materiálním propadem je Jarmithara v galaxii Država Errantů. Kosmokraté a chaotarchové zde umístěním materiálního propadu Jarmithara a materiálního zdroje Gourdel do stejné galaxie nastolili patovou situaci. ID byl kdysi uvězněn v materiálním propadu Jarmithara a osvobodil se díky vygenerovaným kauzálním fragmentům.

Kosmokratka Višna údajně oproti ostatním Vysokým mocnostem Řádu vzešla z materiálního propadu, nikoli ze zdroje (hovoří se i o jakési meziformě).

Kromě propadu Jarmithara byl dosud zmíněn pouze materiální propad Doulman, a to během setkání s jeho odnoží Ourelem (T 405).

V jiné terminologii jsou jako materiální propady označovány také černé díry.

Známé propady