Perry Rhodan 2493 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2493
Název:SVĚTAZNALEC
(Der WELTWEISE)
Autor:Leo Lukas
Cyklus:Mírojezdci / Negasféra
Vydáno poprvé:29. května 2009
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1347 NGL
Ztroskotanci na světě oceánů – bojují o holou existenci
Hlavní postavy románu:

Sahmsivil – Ckornaut prohraje téměř vše a vyhraje ještě víc.

Matheux Alan-Bari – Hyperfyzik dostane hrozivý dar.

Laurence Savoire – „Kyklop“ bojuje o život Světaznalce.

Sybel Bytterová – Procesor prohraje a vyhraje.

Pal Astuin a Merlin Myhr – Procesory vyvinou netušené schopnosti.

Avorru a Nifolarqe – Mor'Daerové mají rozdílné představy o ráji.

Situace Perryho Rhodana a lidstva je zoufalá: Gigantická vesmírná flotila, Terminační kolona TRAITOR, obsadila planety Mléčné dráhy. TRAITOR jedná z pověření chaotarchů, Mocností Chaosu. Cílem je nekompromisní vykořisťování. Mléčná dráha má být využita jako zdroj surovin k zabezpečení existence negasféry. Tento kosmický útvar vzniká v blízké galaxii Hangay – jde o místo, které je neobyvatelné pro běžný život a kde neplatí přírodní zákony.

Lidé na Zemi a ostatních planetách Sluneční soustavy stále odolávají úderům Terminační kolony, zabarikádováni za štítem TERRANOVA.

Perry Rhodan vyrazí se všemi dostupnými spojenci do Hangaye, aby Koloně zasadil úder přímo do srdce. Dosáhne významného úspěchu, když se podaří deaktivovat GLOIN TRAITOR, Osten Chaosu, zodpovědný za proces vzniku negasféry. Pokud však není Osten zcela zničen, nemohou si Galaktici dovolit ani chvíli oddechu. Za této situace by jim mohla pomoci nově vzniklá entita – SVĚTOMUDRC...


22 nahých lidí se z nicoty vynoří na atolu uprostřed oceánu. Vůbec netuší, odkud přišli, ale ví, kdo jsou – nebo spíše byli: vědomí z kolektivní bytosti SVĚTAZNALCE a procesory parapozitroniky EŠER. Ke skupině náleží také Laurence Savoire, Merlin Myhr, Pal Astuin a Matheux Alan-Bari. Když vidí v moři jakési tělo a později na obloze spatří siluetu Ostnu Chaosu, vysvětlí se, že byl SVĚTAZNALEC při svém útoku na GLOIN TRAITOR tak oslaben, že musel znovu nabrat fyzickou podobu. Také v něm umístěná vědomí byla přesunuta do hmotných těl. Tito lidé jsou tedy opět ve svých tělech, ale není jasné, co se stalo s ostatními procesory. Na planetě se nachází malá základna Terminační kolony. Posádka stanice zachytila příchod SVĚTAZNALCE v podobě anomální hyperfyzikální zóny. Příslušná oblast je prohledána kluzáky, ale materializovaným lidem se podaří ukrýt.

Trosečníci pochopí, že SVĚTAZNALEC umírá, a za velkých útrap ho dopraví do hlubokých vod, kde se bude moci vzpamatovat. Entita však doposud nenabude vědomí. Dva z lidí padnou během cesty za oběť divokým mořským příšerám, jedním z nich je Wilbuntir Gilead, manžel Sybil Bytterové. Matheux Alan-Bari si náhle vyvine paradar a s jeho pomocí zažene stvůry na útěk.

Když se snaží dosáhnout nového cíle, setkají se bývalé procesory s dvojicí domorodců: Ckornautem Sahmsivilem a jeho otcem Jozzepokem. Sahmsivilovi se s cizinci nechce mluvit, neboť Mor'Daerové ze základny TRAITORu povraždili spoustu jeho druhů. Vojákům Kolony jde o kožešiny těchto vydrám podobných tvorů. Získané kůže odevzdávají svému veliteli (Kalmor Avorru) – ten z nich hodlá ušít kabát pro svou družku. Pro většinu Ckornautů je příchod mimoplanetárních bytostí tak nepochopitelný, že ho raději popřou, než by ohrozili svůj světonázor.

Také u Sybel Bytterové se posléze rozvine paradar: Může se telepatickou cestou dorozumět se Sahmsivilem a přesvědčit ho o čistotě svých úmyslů. Sahmsivil, který dobře rozumí všem mořským tvorům, probudí SVĚTAZNALCE z bezvědomí. Entita vysvětlí, že byla po poškození elementárního quintadimtraferu zachycena do hyperenergetického ochranného štítu GLOIN TRAITORu, což ji ovšem ochránilo před záhubou. Osten Chaosu se stáhl k planetě Anun-Faeris, kde deaktivoval své štíty. Oslabený SVĚTAZNALEC se manifestoval na planetě, přičemž nabral svou původní fyzickou podobu. V té se chce zregenerovat a poté se opět oduševnit. Když se mu vrátily síly, vybavil některé ze zhmotněných lidí paraschopnostmi.

Tyto parapsychické schopnosti nyní exprocesory nasadí, aby napadli základnu TRAITORu, v čemž je podpoří také Sahmsivil. Chtějí za pomoci kolonové vysílačky odeslat zprávu „Tady GLOIN TRAITOR!“, neboť jim je jasné, že Galaktici musí Osten Chaosu co nejdříve. Infiltrace se podaří. Sahmsivil narazí na Avorruovu milenku, který k jeho neskonalému zděšení nosí kabát z ckornautích kůží. Zabije ji svou harpunou. Zpráva je odeslána a útočníci se stáhnou. Po chvíli je základna zničena z oběžné dráhy. SVĚTAZNALEC nabídne Sahmsivilovi a Jozzepokovi, aby vstoupili do jeho kolektivního vědomí. Sahmsivil si však nedovede představit, že by byl navěky spojen se svým hulvátským otcem.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál