Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2494
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2494
Název:Retroverze
(Retroversion)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Mírojezdci / Negasféra
Vydáno poprvé:05. června 2009
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1347 NGL
Bitva v akrečním disku – na hranici naděje a zkázy
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan – Pozemšťan hledá GLOIN TRAITOR, aby Ostnu zasadil rozhodující úder.

Jádro – Nehmotná bytost a zmocněnec ID se chystána poslední cestu.

Kamuko – Bývalá Principa superinteligence ARCHETIM se postaví strachu a použije Noční záři.

Kantiran – Patron Mírojezdců vidí umírat přátele a improvizuje.

Když se v únoru roku 1344 NGL objevili Asasíni Chaosu a zmasakrovali vládce Mléčné dráhy, uvědomil si Perry Rhodan, že se celá Galaxie stává bojištěm: Gigantická vesmírná flotila, Terminační kolona TRAITOR, se již potajmu usadila v Lokální skupině. Uplynuly čtyři roky, po které Kolona realizovala své plány: snažila se zabezpečit negasféru, vznikající v blízké galaxii Hangay – jde o místo, které je neobyvatelné pro běžný život a kde neplatí přírodní zákony.

Protože se postup na likvidaci negasféry nepodařilo najít v přítomnosti, Rhodan odcestoval miliony let do minulosti. V galaxii Tare-Šarm byl svědkem heroického úsilí, korunovaného zničením tamější negasféry. Po návratu do přítomnosti kolem sebe Nesmrtelný soustředil všechny spojence a vyrazil do boje.

Není jiná možnost: buď se z Hangaye stane líheň Chaosu, nebo bude provedena RETROVERZE...


Substance tří kosmických poslů, kteří mají realizovat retroverzi protonegasféry Hangay, bude brzy spotřebována. Je proto nezbytně nutné nalézt a zničit GLOIN TRAITOR. Hledání se zúčastní všechny lodě Galaktiků a Mírojezdců. Dne 15. listopadu 1347 NGL zachytí JULES VERNE radiogram ve starším kódů LSP. Pochází z válcovité lodi, která vzápětí rychle zmizí – může se přitom jednat pouze o nezvěstný prostřední díl SOL. Dojde k setkání, k němuž Atlan a Ronald Tekener přistupují s krajní nedůvěrou; jednak neznají JULESE VERNA a u jeho posádky by se mohlo jednat o kopie, vytvořené TRAITORem. Přítomnost Duála Ekatuse Atimosse celou věc rozhodně nezjednodušuje. Když jsou všechna nedorozumění a pochyby odstraněny, dojde k radostnému setkání starých přátel. Nesmrtelní si vymění informace.

Stejného dne přijme THEREMA II, která zachránila OREONskou kapsli Polma Ombara před zánikem v malé černé díře, vysílání procesorů EŠERu z planety Anun-Faeris. GLOIN TRAITOR je tedy znovu objeven. Osten Chaosu okamžitě uprchne ke galaktické centrální černé díře Athaniyyonu, ale Kamuko ho díky zbroji Noční záře může sledovat. Dne 16. listopadu vydá Perry Rhodan rozkaz k dalšímu útoku. V rozhořevší se bitvě (GLOIN TRAITOR brání pouze čtyři eskadry Chaosu) jsou nasazena torpéda se strukturálními hořáky. V ochranném poli GLOIN TRAITORu vznikne trhlina, kterou prolétne Kantiran s THEREMOU II. Rhodanův syn neváhá a zničí několik štítových projektorů Ostnu. Všechny jednotky Galaktiků zahájí soustředěnou palbu, kterou podpoří i CHEOS-TAI. Zbraně ZÁKONOdárce Osten těžce poškodí. GLOIN TRAITOR se rozpadne a je i s traitanky spolknut Athaniyyonem.

Messengery teď mohou nerušeně dokončit svou práci. Je tu však zásadní problém. Jak vysvětlí Jádro, má Hangay díky svému původu z vesmíru Tarkan zvláštní „dispozice“ pro vznik další negasféry. To je třeba vyřešit a lze tak učinit díky energii, kterou Jádro načerpalo z těla superinteligence ARCHETIM. Kolektivní bytost vydá všechny své síly a zanikne – vidí v tom korunovaci své existence. Poměry v Hangayi se tak definitivně normalizují. Chaotická fyzika je vytlačena, psionická síť se obnovuje. TRAITOR už vlastně nemá další důvody pro setrvání v Lokální skupině. Avšak KOLTOROC, který si líže rány ve své Duální metropoli, bere celou záležitost osobně. Nebojí se trestu chaotarchů – negasféru se podaří ustavit jen v jednom z tisíce případů – ale chce pomstu. Vyzve Perryho Rhodana, aby se mu postavil v Duální metropoli, jinak zničí Rhodanův domov a lidstvo. Pozemšťan je připraven k boji za Zemi. Pro jistotu odešle dne 17. listopadu 1000 OREONských kapslí se všemi důležitými informacemi ke Sluneční soustavě.