Elementární quintadimtrafer

Elementární quintadimtrafer tvoří srdce GLOIN TRAITORU a je zdrojem vibrapsí.

Konstrukce

V každé tvrzi Kolony se nacházejí dva kruhové otvory, procházející jako zlatavé roury celou strukturou. Sestavením 3024 tvrzí je vytvořen GLOIN TRAITOR, neboli Osten Chaosu. Jelikož jsou otvory v každé z tvrzí na identickém místě, vzniká tímto způsobem dvojitá vnitřní šroubovice, dlouhá 27 216 kilometrů, naplněná hyperenergetickými proudy. Všechny tvrze Ostnu jsou tedy součástí elementárního quintadimtraferu.

Do jaké míry tento jev souvisí s hyperenergetickými kulovitými poli s dematerializačním charakterem a tvorbou psionické hmoty – tedy s paraschopnostmi quintadimtvůrce – není známo.

Funkce

Elementární quintadimtrafer částečně simuluje funkce kosmonukleotidu. TRAITOR tak může získat bezprostřední vliv na strukturu hyperprostoru. Výsledkem činnosti GLOIN TRAITORU je vibrapsí a ovlivnění psionické sítě, které vede ke vzniku hraničních valů protonegasféry.

Dějiny

Poprvé byli Galaktici o existenci elementárního quintadimtraferu informováni v roce 1347 NGL periodickou kronikou Latifalka osm-osm. Když EŠER v říjnu 1347 NGL infiltroval GLOIN TRAITOR, snažil se quintadimtrafer ovlivnit. Chtěl vyvolat nestabilitu hraničních valů Hangaye, a tak umožnit Galaktikům průnik do protonegasféry. To se zdařilo teprve tehdy, když bylo do hyperdimové matice parapozitroniky dobrovolně integrováno sedm T-prognostiků. Vnější val byl narušen natolik, že jím do Hangaye prolétly tři kosmické messengery, CHEOS-TAI a 2500 OREONských kapslí. Centrální val zůstal prozatím neprostupný.

Než padli EŠER a Světaznalec z Azdunu dne 31. října za oběť Zřetězencům, podařilo se parapozitronice přepnout elementární quintadimtrafer do testovacího režimu. To vedlo k narušení centrálního hraničního valu, který se ovšem postupně znovu stabilizoval.

Teprve zákrok SVĚTAZNALCE ze dne 9. listopadu – tedy ze dne marného útoku loďstev Galaktiků a Mírojezdců na GLOIN TRAITOR – byla natolik narušena kalibrace quintadimtraferu, že celý systém selhal.

Zdroje

PR 2481, PR 2483, PR 2487, PR 2490

Aktuální data:
1.8.2021
1566 před NGL
36. Tedar 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459427.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!