Perry Rhodan 1227 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1227
Název:Hodina Lorda Mhutana
(Lord Mhutans Stunde)
Autor:Arndt Ellmer
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Rozhodnutí v transmiterovém dómu - Rytíři Hlubiny v nesnázích
Hlavní postavy románu:

Atlan - Arkonidan se má stát vrahem

Jen Salik a Domo Sokrat - Atlanovi společníci

Lethos-Terakdšan - Rytíři Hlubiny staví na Twirlovi

Bonsin alias Twirl - mutant má problémy

Fonneher - pilot z Korzbranchu

Gluschuw-Nasvedbin - archivář ze Schatzenu

Zatímco přes podzemní kaverny pronikají do země Mhuthan, musí se Atlan, Jen Salik a Domo Sokrat bránit proti paladinům, energetickým upírům a dalším nebezpečím. Sokrat podlehne brzy na to narůstajícímu Hlubinovlivu a začne bojovat na straně Lorda Mhuthana, který o něco později přemůže oba Rytíře Hlubiny a odebere jim buněčné aktivátory. Atlan a Salik jsou Šedým Lordem přemístěni do transmiterového domu Mhuthanu, ze kterého jsou armády nově klonovaných paladinů a Ratanů transportováni do Země Ni. Z šedomodrého kovu vybudovaný dóm má 250 metrů vysoký a 2000 široký podstavec, na kterém se vznáší 1250 metrů vysoká věž, která se od základny o průměru 500 metrů kuželovitě zužuje na 200 metrů a nese 812 metrů vysokou a 500 metrů širokou misku. Vnější strana transmiterového dómu je osazená bezpočtem barevně zářících fazet různé velikosti.

Lethos-Terakdšan se vydá do Korzbranchu1), hned poté, co se jeho Orbiter Bonsin-Twirl zotaví ze svého vyčerpání. Protože Tabernákl z Holtu oba doprovází, přidá se k nim také Gluschuw-Nasvedbin. Dříve než se Twirl psionicky napojí na zdroj síly, ukotví Tabernákl ve vědomí Lethos-Terakdšana Hlubinoplán2), který měl v sobě uložen. Sestaví trojrozměrný, kotoučovitý model Hlubinozemě o průměru jednoho světelného roku se stanicemi Eugen3), muzei archivářů a sítí transmiterových dómů. Exaktně uprostřed Hlubinozemě se nachází Vagenda, která má formu zlaté dvojité šroubovice. Hora stvoření má průměr jeden světelný den, obklopuje jí Planina světla o průměru jednoho světelného měsíce. Na okraji Hlubinozemě leže město Starsen, dva světelné měsíce od zemí Mhuthan a Schatzen. Pulzující transmiterové dómy interpretuje Tabernákl z Holtu jako výstrahu před porušením Hlubinozákona, aniž by prozradil cokoliv o jeho obsahu. Nakonec Tebernákl z Holtu zmizí bezestopy4).

Tím, že stvoří koridor z mentální energie, dá Twirl svým kamarádům a skupině obyvatel Korzbranchu možnost vniknout do Mhuthanu a osvobodí současně regiony a obyvatele této země od Šedovlivu. Přesto Lord Mhuthan pozoruje tento vývoj se spokojeností, protože Twirlova energie pochází z divokého zdroje síly. Když vitální energie dorazí ke transmiterovému dómu, zajme Sokrat, osvobozený od Hlubinovlivu, utíkajícího Lorda. Aby si zachránil život, ukáže Muthan Haluťanovi na střeše transmiterového dómu tři dva metry vysoké dvojité šroubovice, z nichž každá obsahuje jeden ze tří Hlubinozákonů. První zákon zní: »Hlídat zdroj síly před těmi, kteří částí Vagendy nejsou - kdož je zneužije, nechá národy odejít.« Šedému Lordovi se podaří Sokrata shodit z okraje mísy, ale Haluťan pád přežije a předá buněčné aktivátory, které Mhuthanovi vytrhl, svým přátelům osvobozeným od Šedovlivu5).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál