Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1219
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1219
Název:Blokovaný mutant
(Der blockierte Mutant)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 NGL = 4015
Ztracen v zemi Mhuthan - psienerget bojuje proti svému já
Hlavní postavy románu:

Bonsin - blokovaný mutant

Lethos-Terakdšan - Bonsinův přítel a poradce

Ferril a Deggla - manifestace z Bonsinových vzpomínek

Atlan, Jen Salik a Domo Sokrat - mají se osvědčit

Mhuthan - Šedý Lord vydá rozkaz k zabíjení

Aby mohl snést změnu svého prostředí podmíněnou vítězstvím Šedoživota, vytváří Bonsin, který od výbuchu získal rozsáhlé psionické schopnosti, dočasně postavy ze své minulosti. Energie, kterou potřebuje pro manifestaci reptiloidních Dreggaů, humanoidních, ale buvolovitých Stramenů, hvězdicovitých Golexer Ferrilů a cizorodých Trexcoerů, odebírá mladý Abaker z psionického pole, který označuje jako »pramen síly«. Když je Lethos-Terakdšan nakonec zajat vysokým knězem Trexcoerů, Bonsin ho osvobodí a akceptuje požadavek Rytíře Hlubiny, aby své síly nasadil v boji proti Šedým Lordům. Z Lethos-Terakdšanem namemorované výstroje1) vytvoří mutant materiální projekci velkého bojového robota, který se podobá porleytskému akčnímu tělu2) a který ve svém jádru skýtá místo pro něj a pro Rytíře Hlubiny. S tímto porleytským PALADINEM 3) osvobodí Lethos-Terakdšan a Bonsin tři sta Hätterských dětí, kteří mají být podrobeni hrozivým experimentům, z moci obrovských trnovitých bytostí a odvedou je k jejich rodičům, kteří se ukáží být apatickými vůči Šedoživotu. Hätterové stojí v moci obrovského, černého tvora, který se zdá být existovat ze souhrnu zla a jedná z pověření Lorda Mhuthana.

Poté co bojový robot zničí zlou bytost, objeví se Hlubinogondola, která už předtím vzala na palubu Atlana, Jena Salika a Domo Sokrata. Kuželovitý útvar se sestává z pěti vzájemně propojených, talířovitých platforem, ze kterých má největší průměr pět set metrů a je vysoká padesát metrů. U každé další platformy se průměr vždy o stu metrů a výška o deset metrů snižuje. Každá z těchto jednotlivých gondol, jejichž pouzdro se sestává z tmavých mramorovaných kreseb potažených kovem, může operovat samostatně. Hlubinogondola pochází z archivu Schatzenů4), ve kterém se nachází mnoho dalších reliktů z ranného období Hlubiny. Zatímco Lethos-Terakdšan opět přijme své polomateriální tělo, skryje se Bonsin v porleyterském PALADINOVI, aby proniknul do Hlubinogondoly. Je ale objeven Lordem Mhuthanem. Aniž by se jim přímo ukázal, dá Šedý Lord svým zdánlivě novým pomocníkům, Atlanovi, Salikovi a Sokratovi, které chce poslat jako špióny do Schatzenu, aby připravili dobytí této země, rozkaz, aby na důkaz loajality Bonsina usmrtili. Lethos-Terakdšanovi se ale podaří překonat bojové roboty lorda Mhuthana, odpojit Gondolu 5 a v ní společně s Atlanem, Salikem, Sokratem a Bonsinem uniknout. Nakonec z abakského mutanta udělá svého Orbitera4).