Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Cykly Perry Rhodana > Cyklus 21
hledat
Díly:14001499 (100 dílů)
Čas děje: 1143 NGL - 1147 NGL
Autoři:Kurt Mahr, Arndt Ellmer, H.G. Ewers, Marianne Sydow, K.H. Scheer, Robert Feldhoff, Clark Darlton, Ernst Vlcek, Peter Griese, H.G. Francis
Když se Perry Rhodan chce vrátit do Mléčné dráhy, zjistí, že jeho rodná galaxie je obklopena nějakou bariérou. Za ní vládnou Cantarové, dochází k prvním bojům. Přitom se ukáže, že za tímto národem stojí jen jedna bytost: Monos, který umírá v souboji s Vario-500.

Zpáteční let Tarkanského svazu k sběrnému bodu X-DOOR je dramatickým způsobem přerušen. Kosmické lodě jsou uchopeni strukturálním vrásou a ve zlomku sekundy jsou přemístěny na neznámé místo. První měření prokáží, že jsou v cizí hvězdokupě. DORIFER-kapsle znenadání zmizí.

Pararealista Sato Ambush jako první zjistí, že se silný hyperdimenzionální proud energie vyslaný DORIFEREM přehnala přes Lokální skupinu, což vedlo k otřesu časoprostorové struktury. DORIFER přebytečnou energii vyzáří a »natvrdo se uzavře«. DORIFER, jehož úkolem bylo věky střežit standardní vesmír před cizími vetřelci, byl experimenty s masovým přenosem hmoty z jednoho vesmíru do druhého velice znechucen. Když se poslední čtvrtka Hangaye vynořila, bylo dosaženo kritického množství a kosmonukleotid na toto zareagoval.

Tarkanští navrátilci přiletí k neznámé planetě.

Chattu je obydlená degenerovanými Haurii, které sami sebe nazývají Khorra a uctívají po generace čtrnácti nebeských svítících bodů. Teprve po nějaké době Galaktici poznají, že čtrnáct svítících je identických s jejich čtrnácti kosmickými loděmi.

O něco později opustí kosmické lodě Tarkanského svazu malou hvězdokupu v halu galaxie Hangay. Po přehodnocení údajů jsou Pozemšťané šokováni: flotila ztratila ve stázovém poli 695 let a nyní se píše rok 1143 NGL.

Když dosáhnou X-DOOR, najdou tam jen nedozírný počet zdánlivých kosmických trosek, ale potom zjistí, že to jsou ve skutečnosti jednotlivé části BÁZE, která byla z neznámého důvodu decentralizována. Jedna malá část trupu je ještě neporušená a uchovává v sobě šílenou Hamillerovu trubici. Po pátráních v sektoru X-DOOR narazí Pozemšťané na takzvané IQ-lovce, kteří pocházejí z národa Kartaniňanů. IQ-lovci chytájí humanoidy a prodávají je do otroctví. Jeden z těchto IQ-lovců předá Pozemšťanům souřadnice planety Bugaklis.

Na Buklagisu rychle poznají, že tam žijí potomci posádky z jednoho space-Jetu. Tito lidé stihli BÁZI opustit před jejím rozebráním, ale byli odstřelováni jednotkami Hauriů. Lidé se doví, že z Mléčné dráhy se stala galaxie hrůzy.

Tarkanští navrátilci se rozhodnou, pomalu se vrátit do Mléčné dráhy. Ratber Tostan přilétá s TS-CORDOBA k vesmírné stanici Maahků a zjistí, že stanice Midway byly nejméně před 650ti lety zničeny. Maahkové od té doby nazývají Mléčnou dráhu galaxií duchů. Tostan najde na stanici Lookout nečekaně prázdný bojový oblek Icho Tolota, který údajně pátral po Rhodanovi.

Asi ve stejné době pátrá Rhodan s Atlanem na Světě sta sluncí. Tam ale žijí Gurradové a Posbiové tento svět opustili. Gurradové se označují jako správci dědictví Posbiů. Centrální plazma se stáhla do ústraní své pravlasti v Andromedě, pozitronicko-biologičtí roboti následovali čtyřramenného proroka, u kterého se muselo jednat o Icho Tolota.

Po vyhodnocení těchto průzkumných letů přilétá Tarkanské loďstvo k Mléčné dráze. V halu galaxie ale náhle zasáhne posádky šílenství. Neznámá bariéra, Chronopulzní val, zabraňuje vstupu do Mléčné dráhy.

Zachycený radiogram z kulovité hvězdokupy M 30 přivádí Guckyho k planetě Satrang. Odesílatelem je »poustevník ze Satrangu« a jeho pochmurné poselství varuje před Ďáblem, který sídlí v halách Terry. Mluví stále stejně zmateně a chce se stejně smýšlejícími bojovat proti moci a libovůli nových vládců. Pak ale sdělí, že byl okraden a že už nebude dlouho žít. Poustevník v činu zoufalství aktivuje sebedestrukční zařízení, které na Satrangu postavil. Nechce aby se dostal do rukou protivníků. Když Gucky konečně najde umírajícího poustevníka, zděšeně zjistí, že to je Geoffry Abel Waringer a že mu byl ukraden aktivátor buněk. Waringer krátce nato zemře.

Kosmická loď, která bleskově na to ze Satrangu odstartuje, překoná chronopulzní val bez problémů.

Lidé zatím zjišťují, že z Mléčné dráhy nepřichází žádné hypersignály: hradba šílenství jak se zdá je také absorbuje. 185 světelných let od Satrangu zřídí galaktikové sběrný bod, který nazvou Phoenix.

Julian Tifflor touto dobou míří k jinému cíli: k dřívější Hanzovní základně Point Siragusa, nacházející se v prázdném prostoru blízko jedné černé díry. Tamější vědecké zařízení je zničené. Nedaleko černé díry, kde krouží několik zničených strážních stanic, najde Tifflor vrak, který je nepochybně úlomkem prastaré Kartaniňanské obří kosmické lodi NARGA SANT. Od lidí žijících na palubě, zdegenerovaných Kartaniňanů, se dozví, že Mléčná dráha kdysi bojovala se silným nepřítelem. V souvislosti s ním se objeví jméno Cantarové, přičemž se má jednat o tajemné cyborgy.

Kartaniňané se pokusili s NARGA SANT proniknout do Mléčné dráhy, aby pomohli jejím lidem. Chtěli se tam dostat přes černou díru u Point Siragusa pomocí efektu Einsteinova růžicového mostu. Krátce před dosažením horizontu událostí se ale obří loď rozlomila. Jedna pětina se dostala do prázdného prostoru, ale zbytek je od té doby nezvěstný.

Rhodanovým cílem je mezitím hvězdokupa M 3, kde chce nalézt pomoc u Porleyterů. Zařízení na páté planetě je ale opuštěné. K Rhodanově překvapení ale na jedné planetě objeví Nakky. Svindar oznámí, že galaktikové kdysi prosili Porleytery o pomoc, když do Mléčné dráhy pronikal nepřítel. Dostali silnější zbraně, ale když chtěli stále víc, tak jim už Porleyterové odmítli další pomoc. Poté Galaktikum odmítlo zásady Nového Moraghan Pordhu, a chtělo si opatřit zbraně násilím. Porleyterové odvrátili útok, zničili všechna instalovaná zařízení na páté planetě a stáhli se zpět do soustavy Borea, aby tam žili v ústraní. Když tam Rhodan Porleteyry najde nejsou ho ochotni podpořit. Pozemšťan zklamaně opustí tuto soustavu a ta zmizí z normálního prostoru. Na planetě Ghattom, žijí poslední Porleyterové, odříznuti od jiného světa.

Nikki Frickel se počátkem června 1143 NGL vydá na cestu do Magellanova mračna, ale vládu gurradského světa volného obchodu Ayshran-Ho vztahy s Tarkanským svazem nezajímají. Na Ayshran-Ho došli k přesvědčení, že Rhodan je už věky mrtev. Nikki Frickel se dozví, že krátce po vynoření se celé galaxie Hangay, došlo k četným válkám mezi jednotlivými národy - mluví se o Stoleté válce. Především zběsilost Hauriů roznesla válku také do dalších oblastí lokální skupiny. Také Magellanovy oblaky byly vtaženy do společného utrpení. A i zde je řeč o národů Cantarů. Nikki Frickel potom unesou cizinci. Rhodan s CIMARRONEM následuje její stopy a dostane se k ledovému světu Issam-Yu. Nikki Frickel je osvobozena. Na Issam-Yu objeví memokrychli, která obsahuje vzkaz Icho Tolota. Haluťan je vyzve hledat Sloupy minulosti.

Atlan ve stejnou dobu zkoumá chronopulzní val a díky průletu fantómové lodi objeví v bariéře šílenství průchod. Ratber Tostan, při pokusu prolomit chronopulzní val, přijde i s Posy Poosem o život.

Gucky a Salaam Siin objeví novou stopu Icho Tolota. Potvrdí se, že Haluťan odletěl před velkou katastrofou do M 87, aby se dozvěděl co dělali jeho předci v oblasti Mléčné dráhy a aby pátral po Perry Rhodanovi.

Když chce CIMARRON opustit Ayshram-Ho, vynoří se cize působící anténoloď. Posádku této kosmické lodi tvoří Bekassu, netopýrům podobný národ, který jen několik století ovládá interstelární lety do vesmíru a zjevně se to naučil s cizí podporou. Pozemšťané pronásledují anténoloď a dostanou se na planetu Kassuban, blízko centra Velkého Magellanova mračna. Je to domovský systém Bekassů. Dovolí Rhodanovi a některým jeho průvodcům přijít na palubu věčnolodi. Tato roboloď je vybavená vyspělou technikou a nachází se na cestě k věčnosti. Výsadkové komando se dostane do soustavy Paura, kde se nachází pole černých děr. V kosmickém přístavu Paura-II se k Rhodanově úžasu nachází HALUTA, síťochodecká loď Icho Tolota. HALUTA je aktivována a Rhodanův team ji spojí s věčnolodí. Když věčnoloď dosáhne cíle, ležícího pod horizontem událostí černé díry Paura, přijdou Pozemšťané nato, že věčnost je gigantická kosmická stanice. Prostor pod horizontem událostí se ukáže být vlastním mikrokosmem. Je zřejmé, že Bekassuové jsou ve službě Cantarů, kteří na netopýrovitých provádějí genetické pokusy. Samotný účel zařízení je ale zcela jiný. Cantaro, který vede stanici, je vzhledem k hrozbě Guckyho nucen zničit velkou část stanice.

Galaktikové se s HALUTOU dostanou ke sloupům minulosti. Sloupy jsou hyperenergetické útvary, které zastiňují jednu polovinu mikrokosmu vůči druhé. Obsluha stanice, Nakk Lakardon, se projeví kooperativně a nabídne HALUTĚ možnost proplout Sloupy. Je objeven Amringhar, planetoid, a tam, kde se nacházídomnělá Chronologická tabulka z Amringharu, která padla za oběť katastrofě, narazí pozemšťané na Icho Tolota. Tolot vysvětlí, že Chronologická tabulka z Amringharu, vyhotovená kronikářem superinteligence ID, byla rozbita při velké katastrofě roku 448 NGL. Když chtějí Amringhar opustit, projeví se Lakardon ve své pravé podobě. Zakáže HALUTĚ průchod. Může sice proplout Sloupy, nemůže ale opustit černou díru. Místo toho svrhne kosmickou loď do singularity. Tolot nyní chápe, že nalezl jednu z Černých hvězdných cest. Pozemšťané si s tímto pojmem nemohou nic počít, ale Tolot jak se zdá má v této oblasti značné zkušenosti. Říká, že konec této Černé hvězdné cesty je v jiné černé díře, a že takovéto spojení jsou četná.

Konečně je HALUTA jinou černou dírou propuštěna do volného vesmíru. Měření objasní, že se jedná o černou díru Perseus, vzdálené 6350 světelných let od Země. Pak ale pro Tolota, Rhodana a jejich průvodce nastane šok: HALUTA byla také přesunuta do minulosti, nalézá se v roce 490 NGL.

Posádka HALUTY se snaží, se vší opatrností v tomto cizím čase sbírat informace. Vanity Fair, mladá historička, jim odhalí události nedávné minulosti. V roce 448 NGL, jen několik měsíců po zmaterializování poslední čtvrtky Hangaye a průchodu hyperšokových vln, jsou vně Mléčné dráhy poprvé spatřeny cizí lodě. Také se v Mléčné dráze vynoří první zběsilí vrazi: Hauriové, kteří přišli z Hangaye a ničí všechno co jim přijde do cesty.

BÁZE v tuto dobu platila, stejně jako lodě Tarkanského svazu, za nezvěstnou.

V roce 455 NGL byla v M 13 zničena jedna planeta obývaná Arkonidany. Agresoři bili cizinci, údajně přivábeni hyperšokovou vlnou při Velké katastrofě a pokládali se za 'strůjce míru'. Cizinci jsou technicky vyspělí a v letech poté zničí ještě asi tucet dalších planet.

V roce 485 NGL se sektor Halut stane uzavřenou oblastí, Haluťané se stáhnou zpět do izolace. Podle pověstí planeta Halut už neexistuje. Pro Rhodan a jeho průvodce je rok 490 NGL noční můrou. Tento pochmurný čas ovlivňuje opatrnost a nedůvěra a Mléčná dráha se stává pevností. Galbraith Deighton, ministr války galaktika, se s Rhodanem a spol. sejde k jednání na Tahunu. Deighton vypadá radikálně tělesně změněn. Rhodanův team už nevidí důvody, proč tu déle zůstávat a letí k černé díře Perseus. Podle plánu se dostanou dovnitř a tak vnzikne pověst, že Perry Rhodan spadnul do černé díry. HALUTA v poslední sekundě opustí černou díru Paura a první měření hvězdných konstelací ukáží, že se vrátili do roku 1143 NGL.

Během pobytu HALUTY v minulosti, je Atlan konfrontován s Advokem a je mu nabídnuta zvláštní zkouška. Teprve po jejím úspěšném zvládnutí se dá Advok poznat. Advok není nikdo jiný než Roi Danton, který s Demeter, Ronaldem Tekenerem a Jennifer Thyron zažil Velkou katastrofu poblíž DORIFERU. Hyperšoková vlna je přesunula do galaxie vzdálené 700 miliónů světelných let. Během této události, ale Demeter zemřela. Teprve po několika století trvající odysee, se mohl Danton a jeho průvodci vrátit do Mléčné dráhy. Od té doby budovali organizaci, jejímž cílem je pád neomezeného vládce Mléčné dráhy. »Noví svobodní obchodníci« osídlili planetu Phoenix na okraji hvězdokupy M 30. Jedna z podskupin, Drakisté, pod vedením Reno Yatilla, se ale vyznamenává kverulantstvím a rozséváním revolty. Aby se rehabilitovali, zajmou Drakisté Cantara Daarshola.

Průzkumy prokáží, že Cantarové jsou syntronicko-biologické podstaty - Droidi. Daarshol má vnitřní hodiny, které se ale zastaví, pokud se urychleně nevrátí do Mléčné dráhy.

Kartaniňané zatím pod vedením Dao-Lin-H'ay zrestaurují úlomek NARGA SANT a odletí směrem k M 33. Sotva tam přiletí, dostanou se do konfliktu s Karapodiny, Diadonskou říší, která vzešla z kmene národa Kartaniňanů.

Rhodan vynaloží všechno na to, aby složil BÁZI zpět dohromady. Přes četné zvraty se podaří BÁZI obnovit, stejně jako pomocné čluny, ale nedostává se posádka.

Vědci na CIMARRONU pod vedením Sato Ambushe mezitím vyvinou pulzační měnič, se kterým doufají, že proniknou chronopulzním valem. Pulzační měnič, vyvinutý vylepšením Geoffry Waringerova Antitemporálního slapového pole, pracuje na hyperenergetickém základu.

Testovací sondy opravdu prolomí val, ale o 50 světelných let dále explodují bez zjevné příčiny. Když CIMARRON opatrně do pomezního území Mléčné dráhy vletí, je příčina jasná: uvnitř chronopulzního valu leží druhý val, brzy nazvaný Viroval, tvořený počítačovými viry. Viry se dostanou do palubního počítače a postarají se o zmatek. Ale i tuto prekérní situace se podaří zvládnout. Na planetě Kyron objeví pozemšťané bionty, vytvořené genetickými technologiemi Cantarů. Genom původního bytí je přitom tak pozměněn, že má požadované vlastnosti pro výrobu klonů.

Po CIMARRONOVĚ pobytu v okrajové zóně Mléčné dráhy, dosáhne NARGA SANT svého cíle v M 33. Karaponidé povědí Dao-Lin-H'ay, že hledají věc, která se jmenuje Perla Moto. S MARA-DHAO odletí k planetární říši Karaponidů, zjistit další informace

Také v Mléčné dráze se stane významná událost. Obyvatelé planety Lokvorth byly již před staletími vyzváni k tomu, aby postavili obrovskou kosmickou stanici, která by nesla jméno HUMANIDROM. Projekt přivede planetu ke zkáze a po jeho dokončení se objeví Galbraith Deighton a zabaví stanici pro Terru. Iniciátorem HUMANIDROMU byl v roce 800 NGL NATHAN, technicky byl dokončen Cantary, ale i Nakkové se podstatně zúčastnili na budování.

Na Aralonu vznikla továrna na klony, pomocí kterých chce Vládce Mléčné dráhy vypěstovat nový život pro galaxii. Přes jeho skoro neomezenou moc jeho režimu se Mléčná dráha postaví na odpor. Organizace WIDDER jedná v utajení a jejím šéfem s krycím jménem »Romulus« není nikdo jiný než Homer G. Adams. Když se Widder spojí s kosmickou lodí CIMARRON, je radost ze shledání i přes akutní tíseň velká. Společně odletí na planetu Arhena, základní svět WIDDERu.

Ve stejnou dobu odstartuje Tifflor s PERSEUSEM a dvěma dalšími loděmi k černé díře Siragusa, aby pomocí Černých hvězdných cest pronikl do Mléčné dráhy. Ale jeho expedice se dostane do 50 milionů vzdálené galaxie Neyscuur, neboli NGC 7331. Tifflorův tým narazí na různé insektoidní národy: Aiscrou, Vaasuren, Cuteneer a Gimtras. Prvním třem jsou po technické stránce Černé hvězdné cesty důvěrně známe, protože Gimtrasové, národ filozofů, se dříve věnoval kosmickým souvislostem a jejich průzkumu. Pozemšťané brzy poznají, že tyto čtyři národy jsou vlastně formami jednoho a toho samého.

K překvapení všech se ukáží Anoree, humanodi, a začnou s Pozemšťany kooperovat. Tifflor a několik pozemšťanů jsou Anoree pozvaní na okružní cestu po galaxii Neyscuur, která pro všechny přinese překvapení. Ve sluneční soustavě ležící v malé galaxii blízké Neyscuuru naleznou zmizelou část NARGA SANT a v jiné sluneční soustavě kolonisty pozemského původu - nepochybně potomky dřívějších hlídacích stanic u Point Siragusa.

Ale Tifflorovi je nápadné ještě něco: Anoree nemůžou být v žádném případě stavitel Černých hvězdných cest, ale jen správci dědictví, které mu zůstalo po Pánech Cest.

Anoree už o Pánech nic neví. Pátrají již po tisíciletích po starých Vládcích, zvaných Archaonti. Podle tradice žili v ústraním na neznámém místě.

Dříve než se z Neyscuuru vrátí zjistí ještě něco: část národa Anoree se před časem oddělila a začala stále větší měrou pomocí technických vymožeností vylepšovat svá těla. Tato část národa, jak se zdá, nezná žádné Černé hvězdné cesty. Když ale v jednom sektoru nastane prudký otřes časoprostoru, odletí ho prozkooumat. Od té doby se o této části národa nic neví. Národ se nazýval Cantarové. Tifflor pozná, že díky náhodě objevil pravlast Cantarů.

Po nějaké době po návratu do Neyscuuru, odstartuje PERSEUS a její doprovodné lodě společně s kosmickými loděmi Anoree k návratu černou dírou Siragusa.

Počátkem května 1144 NGL plánuje WIDDER společně s Rhodanem nový úder proti Cantarům. Při událostech okolo Virovalu se Daarsholovi podaří útěk, při kterém unese Drakistu Pedrasse Focha. Když se od vyzvědačů dozví, že na planetě Uulema je budována základna Cantarů, je cíl pro WIDDER jasný. Průzkumné komando přistane nepozorovaně na Uulema a získá cenné údaje.

Koncem května je Foch osvobozen a to při akci, při které se Cantarové domnívají, že ve space-jetu, který odstřelují, se nalézá Rhodan.

Dao-Lin-H'ay uplatní všechna rizika proti císaři Karaponu a ukradne Perlu Moto. Druhý úlomek najde v troskách NARGA SANT. Pozná, že oba úlomky jsou částí datové paměti a podaří se jí dokonce dešifrovat nějaké údaje. Ke svému ohromení pozná, že Ernst Ellert sem uložil některé svoje zážitky. Tak se Dao-Lin-H'ay stane skoro očitým svědkem toho, jak dal NATHAN příkaz k rozebrání BÁZE. Výkonným orgánem byl Vario-robot Anson Argyris, který se teprve nedávno přidal k WIDDERu. Byly to počátky vzniku největšího nebezpečí pro Mléčnou dráhu a Zemi. Nic bližšího není známo.

Ellert dále uložil údaje týkající se pomocného letu NARGA SANT k Mléčné dráze. Ellert opustil NARGA SANT krátce před vletem do černé díry Siragusa.

Když složí obě části Perly, odlétá směrem k Mléčné dráze, aby Perlu Moto předala Pozemšťanům.

Útok WIDDERu na Uulemu je úspěšný. Skoro všechna zařízení jsou zničena a je tak získáno mnoho důležitých materiálů pro další postup. Vůdce Cantarů na Uulemu, nemůže být vyslechnut, protože spáchá sebevraždu.

Dao-Lin-H'ay se mezitím podaří dešifrovat další údaje z Perly Moto, které jí dovolí vletět do černé díry Siragusa a dostat se ke stanici pod horizontem událostí. Musí bojovat s Nakky, kteří řídí stanici a kteří vyhlásí poplach. Náhle se vynoří PERSEUS se svým konvojem, bez újmy vrátivšivší se z galaxie Neyscuur. Dao-Lin-H'ay předá Tifflorovi věci, které získala o spojení Černých hvězdných cest. Pak ale musí vysvětlování přerušit, protože ze singularity vyletí úlomky kosmické lodě - kusy kosmické lodi SORONG. Tifflor se zděšeně ptá, co se děje v Mléčné dráze.

Z na Uulemě získaných údajů, které se zmiňují o stanici Anti-Paura a o Lakardonovi, stanoví Rhodan nový cíl proti Cantarům. Cílem akce je černá díra Perseus, která má být identická s Anti-Paura. Sedm kosmických lodí vletí do černé díry, Icho Tolotovi se podaří dostat do stanice a Lakardona zajmout. Homer G. Adams zaujímá se svou QUEEN LIBERTY pozici mimo černou díru.

Lakardon je ochotný ke spolupráci, aby si zachránil svou kůži. Po nějaké době, když dojdou k závěru, že už další údaje nezískají, shromáždí své kosmické lodě a chtějí opustí černou díru. Pak ale Sato Ambush pozná, že se dostali do rafinované pasti Nakků a na reakci je již příliš pozdě. Kosmické lodě jsou ihned po svém návratu do normálního prostoru napadeny velkým svazem Cantarů. Jen těžce poškozený CIMARRON unikne.

Věří se, že také HALUTA byla zničena, ale nepotvrdí se to. Vybuchne ale SORONG a loď Iruny z Bass-Thetu CRAZY HORSE. Atlan se svou KARMINOU a Danton s MONTEGO BAY, by sice mohly uniknout, ale je to nejisté a velice nepravděpodobné. Adams vzhledem k přesile včas zmizel.

S nasazením všech sil dosáhne CIMARRON soustavy Megaria a nouzově přistane na planetě Sysyphos.

Přeživší bezprostředně po přistání zahájí opravárenské práce, trvají ale týdny. Ve stejné době se podaří Medikernovi zpřístupnit část paměti svobodného obchodníka Pedrasse Focha, která Rhodanovi přivodí ještě větší šok, protože na jedné scéně z Fochova výslechu spatří Gesil.

Rhodan dojde k přesvědčení, že ho chtějí Cantarové po debaklu u černé díry Perseus zničit ještě psychicky a morálně.

Dva space-jety jsou zatím vyslány k černé díře Perseus, aby tma pátraly po eventuálních přeživších. Co je sotva možné, nastává: Atlan a Roi Danton katastrofu přečkali.

Druhý space-jet se neočekávaně vrátí zpět, ale po posádce se nenajde ani stopa, kromě ní se ale najde zvláštní nádržka. Obsah nádržky se ukáže jako vzorek tkáně humanoidní bytosti. To stále více umocňuje Pozemšťany v domnění, že Rhodanovým nepřítelem je jednotlivá bytost, kterou Cantarové využili pro své intriky.

Průzkum tkáně znamená pro Rhodana největší šok jeho života: vzorek nepochybně pochází z paže jednoho Pozemšťana. Jeden z rodičů neznámého protivníka může být určen: Gesil, Rhodanova žena.

Tímto je Rhodan nadále vystaven psychoútoku neznámého protivníka a ptá se, jak může protivník vždy přesně vědět, kde se nachází.

Sato Ambush dostane zatím od Atlana memokrychli, kterou Gesil v roce 447 NGL nechala na Sabhalu, protože údajně následovala posla kosmokratů. Po dalším průzkumu Sato Ambush zjistí, že memokostka je padělaná. Tehdy na Sabhal nepřišel žádný posel kosmokratů a podle toho byla Gesil nepochybně unesena.

Sám na Arheně je Rhodan vystaven psychoútoku protivníka. Na Arheně přežil debakl od Persea Icho Tolot a podařilo se mu sem rovněž dostat HALUTU. Jeho prvním cílem je sektor Haluta, který již 650 let platí za zakázanou oblast. Tolotův pokus dostat se na svůj domovský svět, ztroskotá, protože sektor hlídají silné jednotky Cantarů. Teď ale Haluťan plánuje nový výpad a Atlan ho doprovází.

Další část paměti Focha je uvolněna a zpracována. Je v něm řeč o dílnách a líhňových světech. Odhaduje se, že v Mléčné dráze je asi 20 miliónů Cantarů, kteří mají asi 50000 kosmických lodí.

Na základě těchto událostí se nechá WIDDER přesvědčit k neodkladnému vyklizení planety Arhena, protože se v krátké době musí počítat s útokem Cantarů. Koncem srpna začíná stěhování na Heleios, jen pět světelných let vzdálený od černé díry Perseus.

Rovněž koncem srpna odstartuje HALUTA směrem k Halutu a NARVENNE, k jejíž posádce patří i Pedrass Foch k líhňovému světu Shuungar.

Halut byl přibližně před 650ti lety zpustošen kosmickými loděmi Blesků, jeho povrch je stále ještě ztuhlý po roztavení. Atlan, Tolot a Blue-biont dospějí za využití chaotických poměrů v galaktickém centru přece jen nepozorovaně k Halutu a objeví tam pod povrchem ještě funkční systémy s organickým životem. Bionti a mutanti osídlili systém kavern a po dalším pátrání nalezne Tolot memokrychli, která mluví o existenci Haluťanů. Jiní Haluťani ji tu deponovali nepozorovaní Cantary v roce 493 NGL. Nejdůležitější informace zde uvedená je ta, že Haluťané emigrovali a usídlili se na jiném světě. Nepozorovaně mohou přátelé opustit Halut a Tolotovým novým cílem je planeta Terzrock v Magellanově mračnu.

Počátkem září odlétá Rhodan do blízkosti Slunce. Několik světelných měsíců od Sluneční soustavy objeví pozemšťané tajemné energetické pole, ve kterém se nachází řídící stanice gigantického transmiteru. Znenadání celá Sluneční soustava zmizí a krátce nato se zase objeví.

14. září se Rhodan vrací zpět na Sysyphos. Roi Danton mu sdělí, že zachytil radiogram od neznámého: pokud chce Rhodan najít starého přítele, má uprostřed listopadu zaletět na Orion-Delta. Rhodan chce přes všechna varování pozvání přijmout. Koncem listopadu se cestou na Orion-Delta zastaví u Sluneční soustavy, aby blíže prozkoumal transmiterovou stanici. Podaří se mu sice do stanice proniknout, ale musí ji co nejrychleji opustit, protože stanice o chvíli později exploduje a Sluneční soustava definitivně zmizí z normálního prostoru. Několik dní před stanovenou lhůtou přistane Rhodan spolu s malým mužstvem na Topsidu, sjednaném místě srazu. Také na Topsidu jsou viditelné nedozírné stopy vlády Cantarů. O něco později přistane kosmická loď ODIN s Galbraithem Deightonem na palubě, odesílatelem vzkazu. Shledání zanechá na Rhodanovi hořkou příchuť, protože Deightonovo tělo je znetvořeno četnými implantáty. Deighton nabízí Rhodanovi cestu do Sluneční soustavy, kterou označuje za místo chráněné energetickým polem, které zajišťuje ráj na Zemi. Rhodan je nedůvěřivý, a potom se potvrdí jeho přesvědčení, že Deighton už nenosí svůj aktivátor buněk, ale přežívá už jen díky rukou Cantarů. Když Deighton chce vyzradit další informace, přijme z dálek Mléčné dráhy smrtící impuls a exploduje. Ve skutečnosti zemřel Deighton již před lety, když ho Cantarové impregnovali.

Po důkladné prohlídce si Pozemšťané vezmou kosmickou loď ODIN.

Icho Tolot a Domo Sokrat, oba Haluťané, opustí Mléčnou dráhu, potom co informují Svobodné obchodníky o současné situaci, s cílem Terzrock. Tam žijí Terzrockané - potomci Haluťanů - jako poustevníci, zásobováni několika Gurrady a Posbii. Legenda mluví o tom, že prehistorický národ Haluťanů již před stoletími, krátce před zkázou planety Halut, emigroval do vesmíru. Jedna mlhavá stopa vede do Andromedy a o něco později se Tolot, Sokrat a jeden Posbi po této stopě vydají.

Tifflorovi se z vraku kosmické lodi SORONG, která se stále ještě nachází pod horizontem událostí černé díry Siragusa, podaří zachránit jedinou přeživší Nikki Frickel. Společně opustí černou díru a odletí na planetu Sira-VII, aby se poradili o dalším postupu. Dao-Lin-H'ay stále pracuje s Perlou Moto, a podaří se jí z ní dostat další informace. Najde poukaz Ernsta Ellerta na soubor, který se speciálně zabývá zajetím Gesil a který může být otevřen je Perry Rhodanem.

Ještě během cesty ze Sira-VII zaměří několikrát fantomový obraz, který už dříve pozorovali u Satrangu. Dříve než je přesně zaměřen, fantom ukradne Irmině Kotčistovové aktivátor buněk. Mutantce se díky psionickým schopnostem podaří svou smrt alespoň oddálit.

Kosmická loď vletí znovu do černé díry Siragusa a Anoree se podaří aktivovat černou hvězdnou cestu k černé díře Perseus. Sotva opustí černou díru Perseus, přiženou se jednotky Cantarů, ale kosmické lodi WIDDERu se podaří průnik. Kontaktní záznam objasní Tifflorovi, že přenos byl Nakkem Lakardonem zmanipulován, protože v Mléčné dráze je už konec července 1145 NGL a tím všichni ztratili skoro rok.

V měsících předtím provedl Rhodan několik průzkumných letů.

V současné době pokračují útoky jeho největšího nepřítele, kterému se mezitím začalo říkat Monos, a Rhodan se ptá, jak může Monos vědět, kdy se on kde zdržuje. Ambush začíná dělat pokusy se supervysokofrekvenčním zářením (SHF-záření), jehož důkaz poprvé získal po přistání na Sysyphosu.

Z vyslechnutého radiogramu se Pozemšťané dozvědí, že vysoký Cantarský hodnostář má navštívit bývalé tréninkové centrum USO na USTRACu. Společně s tam již nasazenými agenty WIDDERu se podaří tohoto Cantara unést, ale on tvrdí, že Páni cest zašlapou Pozemšťany zašlapáni jako obtížný hmyz, pak přijme smrtící impulz a exploduje.

V následujících dnech se Sato Ambush zabývá Perlou Moto, kterou Rhodanovi doručil Tifflor. Pararealistovi se podaří otevřít data Ernstem Ellertem speciálně určená Rhodanovi. Z toho se Rhodan dozví, že Ellert dostal na Amringharu od Kytomy příkaz, hledat Gesil a celou svou mocí pomáhat národům Mléčné dráhy.

V budoucnu potom hledal Ellert stopy Gesil v mocenské oblasti ID i ESTARTU, ale bezvýsledně. Ve svém vyprávění projeví podezření, že ID špatně řídí svou mocenskou oblast a zlá hrozba musí přijít do Mléčné dráhy - jeho podezření se potvrdilo. Dále se Ellert domnívá, že černé hvězdné cesty slouží jako spojení pro gigantické přesuny hmoty a jsou zodpovědné za Velkou katastrofu roku 448 NGL. V této souvislosti zmíní pojem Amagorta, nikdo ale neví co to je.

Když tři Anoree tento pojem zaslechnou, začnou pozorně naslouchat, neboť ho znají v souvislostech z Archaonty. Klíčí v nich podezření, že Amagorta by mohlo být místo, kam se kdysi Archaonti stáhli a zduševněli. Dále vypovídají, že Cantarové musí pojem Amagorta znát také.

Tři Anoree, kteří s Tifflorem dospěli do Mléčné dráhy, vyjádří domněnku, že Cantarové při svém prvním letu roku 488 NLG do Mléčné dráhy potkaly někoho z národa Archaontů a ten je přinutil jim sloužit. Je mimo pochybnosti, že Páni cest přes Cantary, zachytili závažné radiogramy a jsou vlastně odpovědní za stav v Mléčné dráze. Anoree ale mají informace, že Páni cest neboli Archaonti jsou dobrotivé bytosti, které se před dávnými věky stáhli do ústraní, aby se dopracovali k vyššímu stupni bytí.

Aby Cantary dostaly zpět na správnou cestu, nainstalují Anoree dvanáct družic Hlastelů míru a do vzdálenosti 8.000 světelných let vysílají svoje poselství. Doufají, že takto osloví vysoko postavené Cantary a ti zruší vládnoucí systém. Hlastelé míru fungují, i když jsou z části Cantary zničeny. Ohlásí se jeden generálpraporčík Cantarů, na kterého slova Anoree zapůsobila.

Asi v této době se Sato Ambushovi podaří dostat další data z Perly Moto, ale jejich obsah je psán jazykem Archaontů. Anoree mohou obsah přeložit a mluví se v něm o posledním cíli, snad o Amagortě. Yttalar, pochybující Cantarem, se chce setkat s Pozemšťany na líhňovém světě Sampson. Uprostřed prosince 1145 NGL se Rhodanův výsadkový tým již podruhé pokusí nepozorovaně dostat na Sampson a nedaleko od klonovací továrny se mu podaří vybudovat základnu. V těchto továrnách jsou normální Cantarové klonováni, aby byli ve zvláštních krytých továrnách během dvaceti měsíců vyškoleni. Osm generálpraporčíků - mezi nimi i Yttalar - stojí krátce před závěrem školení. Při přepadení se Guckymu podaří osm Cantarů unést, ale jen Shoudar, jeden z Yttalasových kolegů přečká smrtící impuls, protože v jeho těle integrovaná výbušnina selže. Díky události se stává skeptickým. Rhodanovu mužstvu se podaří dostat Shoudara k lékaři, který Cantara z životu nebezpečných zranění vyléčí. Shoudar je přesvědčen, že je Cantary manipulováno. Vypráví, že podporoval takzvané Supremkomando v domnění, že to jsou Páni cest. Kromě toho se od něj definitivně dozvědí, že se plánuje velký útok na svět svobodných obchodníků Phoenix, protože on sám měl velet jedné lodi připravované pro to.

Sato Ambush při pokusech se supervysokofrekvenčním hyperzářením dojde koncem roku 1145 NGL k senzačním poznatkům. Vzorek tkáně, který Rhodan dostal od Monose, vydává tak velké záření, že díky jemu Monos vždy ví, kde se Rhodan nachází, protože tento vzorek je od získání na Rhodanově kosmické lodi. Nyní když to vědí, je buněčná hmota vsazena do letuschopného pouzdra a dopravena na relativně klidné místo ve vesmíru, kde bude k dispozici pro další pokusy.

Ale Ambushův experiment má i další výsledky. Zjistí, že v Mléčné dráze se nalézá síť rádiových družic, které mohou podstatně rozšířit dosah vysílaného SHF-záření. Tyto družice jsou nepochybně nainstalovány Cantary, aby mohli v případě potřeby vysílat smrtící impuls, který vede ke zničení, těch co se odchýlí.

Počátkem ledna 1146 NGL se na Phoenixu objeví podivný fantom, aniž by někdo tušil jak je nebezpečný.

V této době ubývají již Irmině Kotčistovové síly. Je naživu už 18 měsíců pomocí svých Metabio-schopností - od doby co jí byl na Sira VII ukraden aktivátor buněk.

Ještě uprostřed ledna se podaří Ambushovi lokalizovat jednu družici SHF-sítě a prozkoumat ji. Způsob funkce centrálního přístroje družice sice nemůže vypátrat, ale je tu naděje, že taková družice by mohla odvysílat jakýkoliv přijatý signál Cantarům.

Koncem ledna se pak nad Phoenixem objeví 50 kosmických lodí Cantarů, ale díky vypracované obrané strategii jen málo z nich uprchne. Svobodným obchodníkům se podaří zajmout sedmnáct Cantarů.

V této době přispěje k ještě většímu zmatku fantom, který ukradne aktivátor Jennifer Thyron. Ronald Tekener je zděšený, ale sama oslabená Irmina Kotčistovová udržuje Jennifer Thyron naživu.

Počátkem února 1146 opustí poslední svobodní obchodníci Phoenix a přesune se na Heleios. Poslední kosmická loď, která se vydá na cestu je ODIN. Při přesunu narazí na LIBRU, kterou zanechali u znovusložené BÁZE jako stráž. Velitel LIBRY doručí Jobovu zvěst: BÁZE byla unesena. Přesně vylíčí Rhodanovi, jak došlo ke zmizení BÁZE, Pozemšťan ale přitom zůstává podivně klidný.

Podle zprávy na počátku roku 1146 NGL přiletěl ke složené BÁZI Harold Nyman s kosmickou lodí. Nyman, hangárový technik, byl Hamillerovou trubicí vybrán za nového velitele BÁZE. Nyman vysvětlil posádce LIBRY, že při utrpěné strašlivé porážce od Cantarů, přišlo o život mnoho prominentních osobností a Rhodan byl těžce raněný. Na Rhodanův příkaz má on nyní s BÁZÍ odletět do Mléčné dráhy. Než může posádka LIBRY náležitě zareagovat, podaří se Nymanovi převzít velení nad BÁZÍ a odletět s kosmickou lodí směrem k Mléčné dráze. LIBRA ji mohla pronásledovat jen k chronopulznímu valu, který ale BÁZE bez obtíží zdolala.

Zdánlivý Harold Nyman je zajisté cantarský klon, který vzniknul z buněčného materiálu pravého hangárového technika. Potřebný buněčný materiál získali koncem prosince, kdy byl Harold Nyman zraněn při svém nasazení na Sampsonu. Koncem února se ODIN, CIMARRON a LIBRA dostanou do okrajové zóny Mléčné dráhy, kde se nalézá BÁZE, kterou sem dovedla Hamillerova trubice. Hamillerova trubice dostala od Rhodana krátce před dokončením obnovení lodi záhadný program.

Krátce nato dostane BÁZE novou základní posádku a odstartuje k prvnímu testu metagravového pohonu a k přešetření funkčnosti agregátů. Monos v této době končí s hraním si s Rhodanem, a pustí se do akce naplno. Klon Nymana a čtyři další členové LIBRY, dostanou rozkaz sabotovat pohon. Teprve když už je katastrofa neodvratná, podaří se Nymanův klon zničit. Když je o něco později test úspěšně dokončen, odstartují kosmické lodě společně s BÁZÍ k základně Heleios.

Oba Haluťané Icho Tolot a Domo Sokrat již více než rok hledají stopy po svém národu v Andromedě. Teprve na jaře 1146 NGL objeví na planetě obchodu Zeqqu tajemného překupníka s informacemi. Údajně ví, kde se národ Haluťanů usídlil, ale za své informace žádá hrozivou sumu. Obchodník není nikdo jiný než Stalker alias Captain Ahab.

HALUTA ihned odletí na získané souřadnice a počátkem března 1146 NGL dosáhne soustavy Halpora, kde je třetí planeta Halpat nový domov Haluťanů. Už tři měsíce čelí Haluťané útoku neviditelných a podezřívají i Tolota, že s tím něco má. Přesto se ale Tolot od starého dějepisce dozví podrobnosti, z nichž některé jsou velice zajímavé. V roce 485 NGL přišel první útok Blesků, ale vybudovaný ochranný štít vydržel. Zachycené radiogramy Blesků nebyly k Haluťanskému překvapení v jazyce Cantarů, přestože se všichni domnívali, že Bleskové jsou speciální zbraní invazorů.

V roce 491 NGL opustili Haluťané svůj domov, protože počítali s dalším útokem, který v roce 492 NGL opravdu přišel a zpustošil povrch Halutu.

V budoucnu operovali Haluťané v Mléčné dráze a sbírali informace. Přitom objevily vysocefrekvenční signály a získali podezření, že slouží ke spojení Cantarů. Také objevili výchozí bod, ze kterého invazoři kdysi přišli. V prosinci 494 NGL se podařilo Haluťanům včas opustit Mléčnou dráhu, protože pak byly uzavřeny i poslední štěrbiny v chronopulzním valu. V následujících desetiletí létali Haluťané galaxiemi lokální skupiny a hledali nový domov. Aktivity Blesků, které byly znát i v ostatních galaxií, náhle skončili v roce 495 NGL.

Zatímco se četní Haluťané pod příliš velkém psychickým tlakem, který je tížil, zhroutili a rozloučili se životem, pracovalo se na metodě jak zničit kontrolní síť Cantarů. Přitom si vzpomněli, na to kdo používal supervysoké frekvenční záření - Centrální plazma Posbiů. Aby to mohli uskutečnit, museli nejdříve zjistit, kam se centrální plazma stáhla. Teprve v roce 906 NGL objevují planetu Dongan. Poté Haluťané obydlí sousední svět Donganu a nazvou ho Halpat.

Tolotovi a Sokratovi se podaří objevit neviditelné, kteří své útoky stupňují. Tři Nakkové vypovědí, že se Haluťané dopustili osudné chyby. Když je věc s atentáty skončena, odletí k planetě Dongan, aby přiměly centrální plazmu ke spolupráci, protože je zapotřebí aby se přemístila do blízkosti Mléčné dráhy.

Na Donganu je ale situace nepřehledná, protože centrální plazma slábne. Teprve po nějaké době se zjistí, že také zatím stojí Nakkové, kteří chtěli vyvolat psychofyzickou změnu centrální plazmy, aby ji mohli používat jako rušičku proti Cantarské kontrolní síti. Centrální plazma překoná krizi a vyjádří se kladně ke spolupráci. Pět degenerovaných Nakků projeví náznak spolupráce, protože ve finálním efektu sledují stejný cíl jako Haluťané a Pozemšťané.

Na Heleiosu začne Sato Ambush nákladný pokus, kterým chce přijít na tajemství Cantarů. Je názoru, že Páni cest rozšiřují smrtící impuls pomocí kontrolní sítě. Když ale Cantaro Rodigar bez přímých důsledků exploduje, ačkoliv je chráněn trojnásobným ochranným štítem, projeví Ambush podezření, že kromě smrtícího impulzu se v pravidelný intervalech vysílá i impuls života a jeho nepřítomnost může také přimět Cantary k výbuchu.

Má po ruce tři Anoree a Cantarského generálpraporčíka Shoudara, kteří při vyslovení pojmu Amagorta zpozorní. Vědí, že na Cantarském opěrném světě Angermaddon vědí o Amagortě více.

Shoudar, Vario-500 Anson Argyris a Roi Danton brzy nato jako smrtící komando odletí na Angermaddon, aby zjistili více. Argyrisovi se podaří získat souřadnice Amagorty. K překvapení Pozemšťanů je Amagorta černá díra v centrálním sektoru Mléčné dráhy.

Malý svaz kosmických lodí pod velením Rhodana a Atlana brzy poté odletí k Amagortě a pronikne do Cantarské střežící jednotky černé díry. Po stabilní dráze kolem singularity obíhají dvě planety a tam se Pozemšťané tajemným způsobem dozvědí příběh Archaontů. Tímto nepochopitelným nálezem, zjistí Pozemšťané, že noví Páni cest nejsou s Archaonty identičtí. Noví Páni cest degradovali Cantary na otroky.

Při těchto událostech je Rhodan unesen jedním Nakkem, ale Ayshupon, jiný Nakk, ho osvobodí a s CUEGGELEM, kosmickou lodí neznámé konstrukce, která může být podle všeho řízena jen Nakky, ho odveze zpět do normálního vesmíru.

Pozemšťané nevědí, že Drakista Pedrass Foch přečkal zničení kosmické lodi NARVENNE a dostal se do moci Cantarů. Při výslechu musel prozradit vše co věděl o organizaci WIDDER. Důsledkem toho zahájí Cantarové vyloženě honbu na až dosud tajné základny WIDDERu a ztráty se nesmírně zvětšují. Dny, kdy WIDDER může odolávat, jsou sečteny.

Fochovi se ale podaří být aktivní. Přitom se dozví, že se nachází ve školícím centru Cantarských stratégů. Daarshol je Simedonem Myrrhou, jedním z Pánů cest a ne-Cantarského původu, povolán do Supremkomanda.

Zatímco generální ofenzíva Cantarů na všech frontách probíhá, objeví se věci patřící do daleké minulosti. Sato Ambushovi se podaří rozluštit další data z Pely Moto.

V roce 447 NGL zmizejivší Gesil je ze síťochodeckého světa Sabhal, unesena někým, kdo se podobal Kosmokratovi. Počátkem roku 448 NGL dostane Ernst Ellert a Testare od Kytomy příkaz, aby Gesil hledali. Každý se vydal jinou cestou a zanechávali si zprávy na mnoha planetách. Putují hlubinami vesmíru, až Ellert v roce 491 NGL objeví na Asporcu vzkaz zanechaný tu Testarem, ze kterého vyplynulo, před několika týdny učinil cestu do Conjonku v galaxii Hangay, aby se tam setkal s neznámým, který měl mít informace o místě Gesilina pobytu. Ellert přítele následuje a dostane se do zajetí Ingkoom-Hauriů a později Karaponidů. Na Karaponu se dozví podrobnosti o tajemné bytosti jménem Simed Myrrh, o kterém se vypráví pravé divy. Tento Simed Myrrh z Lokvorthu označuje sám sebe za syna kosmokratky jménem Khe-Zil. Nejprve pomáhal rozvoji civilizace Karaponidů a nyní pomáhá Hauriům. Ellert se chce dostat na dno věci a na cestě na Lokvorth padne do rukou pirátce, která si na něj počíhala na okraji Hangaye.

Aro To Morre ukořistí Testareho Amimotuo, ale nepřijde na ovládací mechanismus. Doufá, že se dostane k vědomí Ellerta. Ellert je donucen a vyplatí se to. Testare založil soubor, který poukazuje na Nansar v soustavě Charif.

Ernst Ellert nakonec uteče pirátce a dostane se do Nansaru. Objeví, že tam žijí degenerovaní Nakkové.

Co se Ambush nemůže dozvědět, jsou v souboru neuvedené poslední události na Nansaru. Ellert dále následuje Testareho stopu a dostane se do města Nakkaran, které je pro Nakky tabu. Co se mu tam podaří je neuvěřitelné, protože najde Testareho - a Gesil. Ale oba spolu sedí v dimenzionálním vězení, uměle vytvořené časoprostorové vráse.

Záhadou zůstane, jak pro Ellerta, tak i pro Ambushe, tajemná Chronologická tabulka z Amringharu, kterou Ellert a Testare našli v roce 448 NGL uvnitř černé díry Paura, a kterou o věky později našli Rhodan a Icho Tolot. Chronologickou tabulku podle Ernsta Ellerta tvořily 20 metrů vysoké pětiúhelníkové krystalové sloupy, které u základny měly průměr půl druhého metru a nahoru se zmenšovaly do špičky. Podle Ellertovy výpovědi tam bylo nesčetně takových sloupů, na jejichž vrcholu byl vždy Amimotuo, modře svítící, krystal tvaru pštrosího vejcete, ve kterém byly uloženy informace příslušného sloupu. Od Kytomy pochází informace, že v Chronologické tabulce nejsou jen dějiny superinteligence ID, ale i potenciální budoucnost. Chronologická tabulka byla vedena kronikářem superinteligence.

Ale jak se Rhodan přesvědčil, důsledkem Velké katastrofy se rozpadla na prach. Vyvstává otázka, pro koho ID tuto sbírku dějin vedl a proč nebyla lépe chráněna. ID musel Velkou katastrofu tušit. A neudělal si ID několik kopií chronologické tabulky a nenalézá se originál na zcela jiném místě?

Rozluštit tato Ellertova data se Sato Ambushovi podařilo jen díky psionickému přístroji a s pomocí stále slábnoucí Irminy Kotčistovové. Pararealista odlétá s Dao-Lin-H'ay, Jennifer Thyron a mutantkou na Lokvorth. Tam se dozví, jakou funkci ve skutečnosti plní Humanidrom: je to výzkumné středisko Nakků.

Ambush se dále dozví, že samotný plán Humanidromu byl navržen tajemným mužem jménem Simenon Myrrhen. Potom se Ambush a Kartaniňanka vrátí do Heleiosu, Jennifer a Irmina zůstanou v ústraní divočiny planety. Bez aktivátoru rychle stárnoucí pozemšťanky chtějí strávit své poslední dny nerušeně.

Mezitím se učinil pokrok v proměřování Cantarské kontrolní sítě. Vyhodnocení poskytne údaje, že má mřížovitou strukturu a je tvořena asi 50 milióny kontrolních satelitů. Jsou poměrně primitivní, a jen jejich jádro není tvořeno Cantarskou technikou. Díky poruše supervysokofrekvenčního signálu družice se podaří u pokusného Cantarského stratéga Drenshoora, najít podivný orgán, Ortonátor, který způsobuje výbuchy. Nepodařilo by se to bez působení čistého signálu centrální plazmy a závisejícímu technickému zařízení, ale ani bez podpory Nakků.

Jak velké množství centrální plazmy má být do Mléčné dráhy dovezeno? Pro její převoz se použijí kosmické flotily Posbiů a Haluťanů, ale nejdříve se musí v chronopulzním valu otevřít dostatečně velká díra.

Jak se již dříve zjistilo, chronopulzní val je řízen velkým počtem vesmírných pevností, rozmístěných v halu Mléčné dráhy. Podaří se proniknou do kosmické pevnosti CHOKTASH a zjistit jak se ovládá. Je ale krátce před tím, než se výsadek vrátí zničena. Z ukořistěných údajů může syntronika vypočítat pozice tisíců dalších stanic. Mimoto se objeví, že Hypertropová čerpadla Cantarů skoro nepřetržitě pracují s malým výkonem, stejným jako když pozemská kosmická loď odpočívá. Proto až dosud šli prostorové stanice stěží zaměřit.

Sato Ambush se znovu odebere do Lokvorthu, aby pronikl do Humanidromu a přiměl tamní Nakky ke spolupráci. Pozemšťanům se zatím podařilo analyzovat pro Cantary smrtelné a životní impulsy.

Nikdo nepočítá s úspěchem, ale Ambush a několik jeho průvodců je přeneseno do Humanidromu. Tamní Nakkové provádějí podivné pokusy, zjevně iniciované Pány cest, a zatím nechtějí spolupracovat. Teprve po vyřešení nedorozumění, dá jejich velitel Ambushovi k dispozici 200 Nakků, aby s ním spolupracovali na rušení kontrolní sítě.

Odvoz Nakků je bez problémů, pak ale chtějí být převezeni na Akkartil, protože mezi nimi dojde k vnitřním rozepřím. Ukáže se, že se zde nacházela tajná lóže. Nakkové z Humanidromu považovali Varonzena, který už s Pozemšťany spolupracoval, za člena této lože. Po objasnění už Nakkům nestojí nic v cestě.

Ze zachycených radiogramů se pozemšťané dozvědí, že se v zemi nikoho mezi valy shromažďují Cantarové Bionty. Odesílatelem zprávy je jakýsi Ager Catomen, při jehož jméně Homer G. Adams zpozorní, protože před několika staletími znal muže tohoto jména, který platil za jednoho z nejlepších Mluvčí Hanzy, ale byl nahrazen kvůli náhlému negativní obrat.

Na Aptulatu v soustavě Aptut se nachází jedna z klonovacích továren Cantarů. Zde až do roku 1149 NGL vznikali klony Báalol-700. Teprve nedávno je ale příkazem Pánů cest projekt uspíšen. Jsou to opravdové stroje na zabíjení s neuvěřitelnými psionickými schopnostmi. Agent WIDDERu, který zde v továrně nepozorovaně pracuje, stačí odeslat důležitá data, ale pak něj přijdou a vražední kloni ho zabijí. O něco později dojde k odvozu klonů Báalol-700 společně s genetickým odpadem, a jak se zdá, Páni cest znervózněli a napřahují se k nové ráně proti WIDDERu.

Jak pokračuje školení vražedných klonů na Mycosu, mohou na vlastní oči pozorovat Gucky, Ras Čubaj a další aktivní agenti WIDDERu.

Posledního dne roku 1146 NGL dorazí HALUTA vracející se z Andromedy na Heleios. Přinese pro WIDDER důležité novinky, protože jak se zdá centrální plama je připravená spolupracovat. Deset tisíc fragmentálních lodí Posbiů plánovaných pro přepravu plazmy, eskortují dva tisíce kosmických lodí Haluťanů. S příletem této flotily ke shromažďovacímu bodu u černé díru Siragusa je ale možné počítat až koncem února 1147 NGL.

V posledních dnech před tím, než se spustí Operace mýdlová bublina - dopravení centrální plazmy do Mléčné dráhy -, se Homer G. Adams pokusí odhalit další souvislosti. Vzpomene si také na rok 497 NGL, na svůj příkaz přesunout kosmické bazary NOWGOROD, BERGEN, LÜBECK a HAMBURG do sektoru Betelgeuze a zničit je, aby nepadly Cantarům do rukou, poté co o desetiletí dříve padly ROSTOCK a GDAŇSK za oběť útoku Blesků. Ale také skutečnost, že Pán cest Ager Catomen nese jméno Hanzovního mluvčího působícího skoro před sedmi sty lety, nedává Adamsovi klid.

Uprostřed března proběhnou poslední přípravy. Celkem mají být nasazeny čtyři pluky kosmických lodí, aby zničily hlídací pevnosti Cantarů a umožnily tak kosmickým lodím Posbiů a Haluťanům vletět do Mléčné dráhy. Kde se má konečný vlet konat není samotným posádkám známo, aby eventuální Cantarští vyzvědači neměli žádnou šanci. 21. března jsou pluky WIDDERu simultánně připraveny.

Při útoku na strážní pevnosti je zjištěno, že v nedávné době dostaly vylepšené ochranné štíty. Přesto se podaří na všech čtyřech vletových místech strážní věže zničit. Pravděpodobné místo průlomu má být WILD MAN, kde je vyboulenina v chronopulzním valu. Když se v tomto sektoru objeví skoro dva tisíce lodí Posbiů ve zdání průlomu, Cantarové reagují. Pověřený Supremator Daarshol nechá nasadit klony typu Octo-700.

WIDDER se ihned stáhne zpět a vyjde najevo, že to bylo jen částí velké snahy na odvedení pozornosti, protože ve stejnou dobu se flotila Posbiů a Haluťanů vytvořila v průlomu v sektoru Perseus a vydala se do hlubin Mléčné dráhy.

Koncem 23. prosince dorazí Atlan na planetu Heleios a dozví se, že Rhodan o několik málo hodin dříve odstartoval ve space-jetu. Atlan se dozví, že Rhodan obdržel zprávu velice vysoké důležitosti. Nakk Emzafor měl podle všeho kontakt se svým druhem Ayshuponem, který vysvětlil Rhodanovi, že ho může dostat do Sluneční soustavy. Místo srazu má být u uloženého vzorku tkáně Monose. Když tam Atlan doletí, najde Rhodanův jet opuštěný.

V prvních měsících nového roku lační Daarshol, který byl teprve nedávno jmenován členem Supremkomanda, po dalším zvětšení své moci a tak shání jakýmkoliv způsobem další informace o Pánech cest. Během krátké doby se dozví, že jich má být osm. Simedona Myrrha poznal, když jím byl povolán. Od té doby žije na Schotschi v soustavě Chrukodh. Pod povrchem tohoto starého světa se nalézají zařízení Cantarů, přičemž obrovská pyramida vysoká 12 kilometrů představuje centrum moci Supremkomanda, k němuž patří zhruba 1000 Suprematorů.

Daarshol je podezřívavý, když pozná dalšího Pána cest, Remin Killiana, který je rovněž Pozemšťan. Dozví se, že ostatní Páni cest se jmenují Dorian Waiken, Ednehar Roff, Carol Shmitt, Ager Catomen, Farlon Stretter a Wello Banir a že vypadají také jako Pozemšťané. Pracují ale skupiny vojáků rekrutovaní z jeho národa pro své největší nepřátele Pozemšťany? Daarshol budoucně vynaloží všechno na to, aby se dostal do Sluneční soustavy, protože tam pravděpodobně sídlí Páni cest.

Společně s Peeroushem, dalším Suprematorem, se vydá na palubě lodi JEEXEL, řízené Nakkem Fahrmannem, do Sluneční soustavy. Chce tam najít odpověď na své otázky. Nepočítal ale s Pány cest a je mu ukázáno jejich největší tajemství. Když věří, že dosáhl maximální moci, zasáhne ho stejně jako Peeroushe smrtící impuls.

Na jiném místě Mléčné dráhy dorazí Rhodan na místo, kde se má setkat s Nakkem. Když přestoupí na palubu CUEGGELU, trvá ještě několik dnů než se Ayshuponovi a Emzaforovi podjaří dostat do Sluneční soustavy. Ochranné pole, které je obklopí, nazývají DEFTRA-pole. Zařízení Rhodanova SERUN už víc nefunguje, ABSTILL to znemožňuje. ABSTILL znamená absolutní klid. Rhodan pozná, že ve Sluneční soustavě došlo k mnoha změnám. Jak mu Nakkové vysvětlí, všechny procesy ve Sluneční soustavě jsou řízeny z řídící centrály na Saturnově měsíci Titan. Tam letí i kosmická loď CUEGGEL a přistane v oblasti pevnosti, kde byla původní Leticronova základna, která byla v průběhu století přestavěna. Rhodan se o krátkou chvíli později, aby prověřil výroky obou Nakků, připojí do systému Simusense, který ho duševně přenese na rajskou Zemi. Ale Rhodanův duch v systému nezanikne a tak pozná, že se mu to jen zdá. Když Simusense opustí, ptá se ohromeně, jestli se z pozemšťanů stali pouze dekadentní snílci. Aby to všechno zjistil, musí se dostat na Zemi. Oba Nakkové mohou zapnout transmiterové spojení na Zemi, ale za návrat nemohou ručit.

Rhodanova domněnka se potvrdí drastickým způsobem. Pozná, že Země se stala světem bláznů, neboť skoro všichni lidé jsou napojeni na Simusense a žijí ve vysněném světě. Střední délka života u lidí drasticky poklesla. Jen díky své velké psíše se Rhodan ze Simusense odpojí. Přesto všechno zde ale žije několik aktivních lidí. Snolovci hledají Pozemšťany s velkým snovým potenciálem, aby ho realizovali ve svůj prospěch, zatímco Snopomocníci se sami chtějí stát snílky.

Rhodan se pokusí získat nové poznatky. Přitom zjistí, že mocenská centrála Pánů cest je opravdu Titan. Tam se Rhodanovi podaří opět se setkat s oběma Nakky. Těm se podaří vzít Rhodana zpět na palubu CUEGGELu, ale proti Simusense nemohou nic udělat. CUEGGEL musí ihned opustit Sluneční soustavu, protože strážní jednotky Pánů cest zahájí pronásledování. Když opět prorazí Deftra-pole, ohlásí se Atlan a žádá Rhodana aby se k němu ihned přesunul. Sotva se Rhodan dostane na palubu KARMINY, CUEGGEL exploduje, protože zničující impuls dostihne loď dříve, než se dokáže dostat do hyperprostoru. Asyupon a Emzafor si všechna tajemství vezmou s sebou. Rhodan se dozví, že ráj na Zemi je ve skutečnosti jen noční můra. Kromě toho mu mohli oba Nakkenové sdělit, že se zrovna teď ve Sluneční soustavě nevyskytují žádní Páni cest.

Alaska Saedelaere, který zůstal v galaxiích ESTARTU, když začal exodus vironautů, stále ještě v říjnu 1085 NGL neúspěšně hledá Testareho. V okrajové zóně galaxie Hangay hledá podporu a narazí na muže pozemského původu, který zná jméno Gesil. Muž dále zná jakéhosi Simeda Myrrhu, syna kosmokratky Khe-Zil.

Saedelaerův cíl je nyní planeta Querionů, kterou koncem 5. století NGL po neúnavném pátrání objevil. Zde, na dně jezera Talsmom, se nalézá výklenek míru, kde se několikrát setkal s Testarem a kde se také několikrát objevila Kytoma. Planeta je k Saedelaerově překvapení v halu Mléčné dráhy, skoro v intergalaktickém prázdném prostoru. Když koncem 5. století NGL planetu opět opustil, nedalo už se do Mléčné dráhy doletět, protože tu byl zatím vybudován chronopulzní val. Odtud se tehdy vydal hledat Testareho. Jeho dalším cílem je planeta Asporc, kde jak si pamatoval, si Testare a Ernst Ellert vybudovali tzv. poštovní schránky, aby se informovali o tom jak pokračuje jejich samostatné pátrání po Chronologické tabulce z Amringharu. Na Asporcu se Saedelaere dozví, že se tu před 600 lety objevil jakýsi Simedon Myrrha, něco tu udělal a pak s někým planetu opustil. Ten někdo by mohl být, jak se Saedelaere domnívá, Testare.

Z Asporcu odletí znovu na Querion a přes všechny pochybnosti vykročí do města tří rovin bytí, kde manifestují poslední Querioné. Saedelaere se dozví, že Testare byl spatřen před dávnými časy na jednom světě Hauriů. Tam může Alaska najít nové informace. Také se dozví, že také tam se před 600 lety objevil Simedon Myrrha.

Pak ale musí zbrkle opustit planetu, přičemž mu pomůže Nakk Eladeru, který patrně patří k nové generaci a přináší velice radostné zprávy. Eladeru zmíní, že jeho národ už tisíciletí pátrá po 'srdci' a nyní dosáhl malého pokroku. Nyní pozná, že bytost z 'vnější roviny', která by mohla pomoci, je asi Pozemšťan.

Při svém útěku narazí na mlhovinu, která ukrývá časoprostorovou vrásu. Když se do ní dostanou, ocitnou se na jiném světě, v jiném vesmíru. Nakk vysvětlí Saedelaeremu, že se stali zajatci Pánů cest.

Alaska je šokován, v jak chudobných poměrech zajatci žijí. Jeho šok je ale ještě větší, když nalezne Testareho, Ellerta a Gesil.

Testare k jeho překvapení vysvětlí, že od jeho příchodu v roce 491 NGL zde uplynuly zatím necelé tři roky, zatímco v normální prostoru uplynulo 600 let, jak Saedelaere potvrdí. Testare dále vysvětlí, že zajatci jsou kontrolováni Cantary, kteří ale nejsou tak agresivní jako v Mléčné dráze. Saedelaere se domnívá, že díky jiné rychlosti času než v Mléčné dráze, zdejší Cantarové pocházejí ještě z původní flotily, která v 5. století letěla k Mléčné dráze. Pak vypráví Gesil, jak byla unesena. Říká, že v roce 447 NGL k ní přišel humanoid, který se jmenoval Assu-Letel a vydával se za posla kosmokratů. Byla omráčena a procitla zde. Co ani Gesil nato Saedelaere, Testare nebo Ellert, nemohli vědět: Assu-Letel je jeden ze tří knížat Víry, který společně se třemi knížaty Síly, ve vesmíru Tarkan tvořily Hexameron.

O svém synovi Gesil neví vůbec nic, což není podivné, protože Saedelaere se i bez toho domníval, že jí byly za její mdloby odebrány vaječné buňky za účelem klonování.

Eladeru vysvětlí, že zajatci se mohou do normálního vesmíru mohou dostat pomocí jiné časoprostorové vrásy. Nakk nemůže ale přesně říci, kde je. Útěk před hlídači Cantarů se podaří, ale Nakk zůstane pozadu. Krátce předtím řekne Saedelaereovi kódové slovo, které zajistí spolupráci při setkání s ostatními Nakky: Varonzem. Saedelaere, Testare, Ellert a Gesil se po projití časoprostorovou vrásou objeví na Zemi v džungli horního toku Amazonky. S pomocí několika místních uniknou několikrát pátracím komandům Cantarů a nakonec se setkají s Nakky, kteří jim se svou kosmickou lodí pomohou utéct ze Země.

Mezitím se píše měsíc březen roku 1147 NGL a běží hlavní zkouška SHF-rušičky, aby se zjistil správný sled impulzů a Cantarové tak mohli být uvedeni do stavu letargie. Při pokusu dojde k souboji s kosmickými loděmi Cantarů. V poslední sekundě dva nasazení Nakkové vyšlou správný sled impulzů, dříve než jejich kosmická loď exploduje.

Při přípravě na centrální útok na Sluneční soustavu transportuje kosmická loď JOLLY ROGER nově vyvinutou tajnou zbraň do soustavy slunce Tau-Ceti, jen několik světelných let vzdálené od Slunce. Paratronový transformer (Paratrans), představuje kombinaci transformačního děla s paratronovým konvertorem, je instalován na planetu Menafor, která obíhá slunce Tau-Ceti. Teoretický dosah paratransového zářiče je 22 světelných let a jeho účinky jsou strašné. V Menaforu se chtějí pokusit zničit Deftra-pole, které obklopuje Sluneční soustavu.

Poslední test proběhne začátkem května uspokojivě. Páni cest jsou sice na pozoru, ale než zareagují, vynoří se 15. května dva tisíce fragmentálních lodí Posbiů před Deftra-polem a začnou obkličovat Sluneční soustavu. Operace Exodus začíná.

Gesil a její spoluuprchlíci se touto dobou dostanou na Heleios a setkají se s Perry Rhodanem, který je z radosti ze shledání neschopný slova. Brzy nato je strategie pro útok lehce modifikovaná. Rhodan a Gesil vniknou společně s Nakkem Paunarem a kosmickou lodí TARFALA do Sluneční soustavy, zatímco flotily Posbiů a Haluťanů zaujmou postavení před Deftra-polem. Boje s Cantary se drží v mezích, ale pak je nasazena SHF-rušička a tím Cantarové ztratí kontrolu nad svými loďmi. Jedině lodě, které mají na palubě klony typu Báalol-700 jsou nemilosrdně ničeny. Paratransovému zářiči se podaří odstřelováním Deftra-pole hroutit. Když se zahajuje osvobozování Sluneční soustavy, postaví Páni cest své poslední ultimátum. Ager Catomen hrozí zničením Sluneční soustavy, pokud nebude ihned vyklizena. Vyzve Rhodana k souboji na planetě Palkaru, 30. května 1147 NGL. Když Páni cest dostanou, co žádají, jsou ochotni opustit Mléčnou dráhu.

Aby byl Rhodan při zápase s Ager Catomenem dostatečně chráněn, Atlan mu opatří tajnou zbraň, která pochází ještě z časů Imperátora Dabrify. Jedná se o zvláštní druh virů, kteří se nabalí na paratronový štít, explozivně se množí, a přesně po 64 sekundách zaniknou v prudkém výbuchu. 30. květen nastává. Perry Rhodan vystoupí na Palkure proti Pánu cest Ageru Catomenovi. Napřed jsou ale úspěšně odraženy dva útoky Cantarů.

Catomenův požadavek vyrazí Rhodanovi dech. Jako odplatu za svůj odchod žádá vydání Gesil a Eirene. Catomen dále říká, že se Rhodan má připravit na zlé věci od jeho otce. Ve svém rozčilení dále Catomen řekne, že je asi syn Gesil - a to Rhodana zarazí.

O ukradených aktivátorů buněk neví Catomen k všeobecnému překvapení nic. Atlanovi specialisté zjistí, že v tomto bodě mluví pravdu.

Pak ale Catomen ztratí trpělivost. V pocitu převahy odhalí, že je jediným Pánem cest. Všichni ostatní byly jen ochranné masky. Když se Rhodan dozví, kdo před ním ve skutečnosti je, tuhne mu dech. Ten kdo proti němu stojí je, za mrtvého pokládaný, Drakista Pedrass Foch! Když Foch chce dát příkaz ke zničení Sluneční soustavy, dozví se, že Nakk Narragan, který měl tento příkaz vykonat, přeběhl k WIDDERu.

Když se situace stává kritickou, nasadí Atlan viry. Díky zvláštním impulsům je Rhodan informován a zkusí vydržet posledních 64 vteřin. Po uplynutí lhůty detonuje Fochův paratronový štít, ale v poslední vteřině se mu podaří vystřelit ze zářiče na Rhodana. Ničivý výbuch je psionické povahy. Když Atlan a další pozemšťané přistanou na Palkuře, naleznou kráter o průměru více než 20ti metrů. Všichni jsou zděšeni, protože mimo Monose ani Rhodan souboj nepřežil.

Při zpátečním letu na Heleios prožije posádka ODINU neuvěřitelné překvapení: Atlan vstoupí do centrály doprovázen Rhodanem - nezraněným. Jak se můžeme nyní dozvědět, Atlan společně s Vario-robotem Ansonem Argyrisem vyvinuli plán na to, jak zabránit Rhodanovi v letu na Palkuru. Rhodan byl omráčen a na jeho místo nastoupil Argyris, zahalen dokonalou maskou s Rhodanovým zevnějškem.

Počátkem června 1147 NGL začíná na Heleiosu vývoj plánů na to, jak po konci Pedrasse Focha zlepšit situaci v Mléčné dráze. Medici jsou mezitím schopni zbavit Cantary Ortonátoru. Na Heleiosu a na Tahunu jsou zřízeny kliniky, které ošetří na 20 milionů Cantarů. Posbijsko-Haluťanská flotila vyrazí do Andromedy, aby na Donganu podala zprávu o vítězství.

Vyjde najevo, že se Centrální plazma a Posbiové chtějí vrátit zpět na Svět sta sluncí a také Haluťané plánují učinit svůj zpustošený domov obyvatelným.

KARMINA a ODIN odstartují ke Sluneční soustavě, aby prošetřili situaci. Mezitím co se Julian Tifflor na zemi stará o lidi zajaté v Simusense - ve Sluneční soustavě žije i přes Monosovu práci ještě miliarda lidí - zkoumá Rhodan a Reginaldem Bullem pevnost na Saturnově měsíci Titanu. Atlan a Eirene odletí na Měsíc znovu aktivovat syntroniku NATHAN. Přitom vyjde najevo, jakým způsobem se Pedrass Foch chopil moci a jak přelstil Měsíční syntroniku.

Podstatnou pomoc ve Sluneční soustavě zastávají Nakkové, kteří se skoro všichni bez vyjímek přidali k Pozemšťanům.

Po zmizelých aktivátorech se nenajde ani stopa a nalezené záznamy potvrzují Fochovu výpověď, že s jejich loupeží neměl nic společného. Nenajde se také žádný poukaz na to, kdo je Fochův otec.

Valy okolo Mléčné dráhy jsou pomocí Nakků postupně strženy. Pro Pozemšťany nastávají roky rekonstrukce, protože Fochova vláda proměnila Mléčnou dráhu v pole trosek. Mezitím se začne, ale mnoho problémů zůstává nevyřešených. Co se stalo s ID? Superinteligence, jak se zdá, nereagovala na Fochovo převzetí moci. Jaká je situace v galaxiích mocenské oblasti ESTARTU? Kdo je otec tajuplného Monose?

Pozemšťané doufají, že budou moci nerušeně provést nový začátek a později snad otevřené problémy vyřešit.


Seznam dílů

čísloautorněmecký názevčeský název
1400. Kurt MahrGötter der NachtBohové noci
1401. Arndt EllmerHerr der TrümmerPán trosek
1402. H.G. EwersDie DrachenweltDračí svět
1403. Marianne SydowDie fliegenden MenschenLétající lidé
1404. K.H. ScheerDiebe aus der ZukunftZloději z budoucnosti
1405. H.G. EwersDas Erbe der PosbisDědicové Posbiů
1406. Robert FeldhoffBarriere im NichtsBariéra v nicotě
1407. Clark DarltonDer Eremit von SatrangPoustevník ze Satrangu
1408. Ernst VlcekEin Tropfen EwigkeitKrůpěj věčnosti
1409. Arndt EllmerSucher in M 3Hledání v M 3
1410. Kurt MahrDer DroideDroidi
1411. Peter GrieseEiswelt Issam-YuLedový svět Issam-Yu
1412. Marianne SydowDer Pirat von MagellanPirát z Magellanu
1413. H.G. FrancisEnklave Chronopuls-WallEnkláva chronopulzního valu
1414. K.H. ScheerDer letzte AufbruchPoslední výpad
1415. Robert FeldhoffDie Spur des ProphetenStopa proroka
1416. Arndt EllmerDas Gebot der GötterPříkaz bohů
1417. Clark DarltonFlug in Richtung EwigkeitLet vstříc věčnosti
1418. Kurt MahrDie Höhle des GigantenJeskyně gigantů
1419. H.G. EwersTod eines CynosSmrt Cyna
1420. H.G. EwersSternentoreHvězdná brána
1421. Ernst VlcekZeitzeugenSvědek času
1422. Ernst VlcekDie Tage der CantaroDen Cantarů
1423. K.H. ScheerWer ist Advok?Kdo je Advok?
1424. Kurt MahrRevolte auf PhönixVzpoura na Phoenixu
1425. H.G. FrancisEine Falle für die CantaroPast na Cantary
1426. Peter GrieseDaarshol, der CantaroDaarshol, Cantaro
1427. Marianne SydowDie Reise nach ArdustaarCesta do Ardustaaru
1428. Robert FeldhoffWächter der BASISStrážce BÁZE
1429. Arndt EllmerHamillers HerzHamillerovo srdce
1430. Arndt EllmerHamillers PuzzleHamillerovo puzzle
1431. H.G. FrancisDas HumanidromHumanidrom
1432. H.G. FrancisFlugziel GevoniaÚtěk na Gevonii
1433. Kurt MahrBlokadebrecherLamači blokády
1434. H.G. EwersStation der RätselStanice záhad
1435. Clark DarltonIm Halo der GalaxisV halu galaxie
1436. Robert FeldhoffDie Bionten von KyonBionti z Kyonu
1437. Marianne SydowDer Weg nach Bentu-KarapauCesta na Bentu-Karapau
1438. Ernst VlcekKinder der RetorteDěti ze zkumavky
1439. K.H. ScheerAgenten weinen nichtAgenti nepláčou
1440. Ernst VlcekDeckname RomulusKrycí jméno Romulus
1441. Arndt EllmerSchwarze SternenstraßeČerné hvězdné cesty
1442. Kurt MahrDie grauen EminenzenŠedá eminence
1443. Arndt EllmerDie Flucht der BarbarossaÚtěk BARBAROSSY
1444. Kurt MahrLegende und WahrheitLegenda a pravda
1445. K.H. ScheerGensklaven für UulemaGenetiční otroci pro Uulemu
1446. Peter GrieseRobotsporenRobospóry
1447. H.G. EwersSturmwelt am ScheidewegSvět bouří na rozcestí
1448. Marianne SydowDer Kaiser von KaraponCísař z Karaponu
1449. Marianne SydowDie Perle MotoPerla Moto
1450. H.G. FrancisDie Herren der StraßenPáni cest
1451. Robert FeldhoffDie Siragusa-FormelnFormule Siragusy
1452. Ernst VlcekEntscheidung am EreignishorizontRozhodnutí na horizontu událostí
1453. Kurt MahrDer unbekannte FeindNeznámý nepřítel
1454. Peter GriesePsychoterrorPsychoteror
1455. H.G. EwersKundschafter für HalutZvědové pro Halut
1456. K.H. ScheerFremde in der NachtCizinec v noci
1457. Robert FeldhoffBomben für TopsidBomby pro Topsid
1458. H.G. FrancisDie Spur der HaluterStopa Haluťanů
1459. Marianne SydowDie Dieb von Sira-VIIZloděj ze Sira-VII
1460. Arndt EllmerEllerts BotschaftEllertovo poselství
1461. Peter GrieseDer FriedenssprecherŠiřitel míru
1462. Robert FeldhoffOperation BrutweltOperace Líheň
1463. Ernst VlcekDie Geburt eines CantaroZrození Cantara
1464. Kurt MahrDas Phantom von PhönixFantom z Phoenixu
1465. K.H. ScheerSchach dem KlonŠach klonům
1466. H.G. EwersKontrakt mit UnbekanntSmlouva s neznámým
1467. H.G. FrancisHistorie der VerschollenenHistorie ztracených
1468. Marianne SydowZentralplasma in NotCentrální plazma v nouzi
1469. Peter GrieseImpulse des TodesImpulsy smrti
1470. Arndt EllmerDer Arzt von AngermaddonLékař z Angermaddonu
1471. Robert FeldhoffMuseum der ArchäontenMuzeum Archaontů
1472. Ernst VlcekLoge der UnsterblichenLóže nesmrtelných
1473. K.H. ScheerJagd den Terraner!Lovte Terrance!
1474. Kurt MahrDas SupremkommandoSupremkomando
1475. Clark DarltonAuf Gesils SpurenGesil na stopě
1476. Peter GrieseDrei gegen KaraponTři proti Karaponu
1477. H.G. EwersDie PiratinPirátka
1478. Marianne SydowPlanet der SammlerPlaneta povalečů
1479. H.G. FrancisProphet des TodesProrok smrti
1480. Arndt EllmerDie Verbannten von MaahkoraVyhnanci z Maahkory
1481. Robert FeldhoffKeine Chance für Raumfort ChoktasPro pevnost Choktas není naděje
1482. Kurt MahrDer Alleingang des AußenseitersAkce outsidera
1483. Ernst VlcekIn den Ruinen von LokvorthV ruinách Lokvorthu
1484. Marianne SydowDer Tod eines NakkenSmrt Nakka
1485. Peter GrieseWerkstatt der SucherDílna hledačů
1486. H.G. EwersMission auf AkkartilMise na Akkartilu
1487. H.G. FrancisRebellion in der Gen-FabrikRebelie v genetické továrně
1488. K.H. ScheerSöhne der HölleSynové pekla
1489. Arndt EllmerOffensive der WidderOfenzíva WIDDERU
1490. Ernst VlcekEndstation SolKonečná stanice Sol
1491. Robert FeldhoffTransit nach TerraTransit na Terru
1492. Robert FeldhoffDas dunkle NetzTemná síť
1493. Kurt MahrDas Gefängnis der KosmokratinVězení kosmokratky
1494. Peter GrieseJagd auf GesilHonba za Gesil
1495. Arndt EllmerDie GeneralprobeGenerální zkouška
1496. Marianne SydowDie Paratrans-MissionParatransová mise
1497. H.G. EwersUnternehmen ExitusOperace Exitus
1498. K.H. ScheerRhodans TodRhodanova smrt
1499. Ernst VlcekDas Mondgehirn erwachtMěsíční mozek se probouzí