Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > WIDDER
hledat

Za vlády Cantarů nad Mléčnou dráhou v roce 540 NGL zakládá Homer G. Adams organizaci odporu proti libovůli cizích mocipánů, kteří galaktiky odřízli od okolního vesmíru a utlačovali je. V roce 1144 NGL obsahuje WIDDER (organizace: psaná velkými písmeny, členové: psaní malými) ne více než 1000 aktivních, přes celou galaxii rozptýlených "Spáčů", které zatím ještě nepracují aktivně a čekají na okamžik svého nasazení.

Asi 500 Widderů je stále aktivních, přibližně 100 tvoří tvrdé jádro. Vedle nich je ještě tisíce sympatizantů, kteří jsou s útiskem nespokojení a někdy jim pomáhají a podporují, aniž by věděli, že pomáhají velké organizaci. Potenciálním Widderem jsou všichni, kdo si uvědomují útisk, což u většiny galaktiků není ten případ.

To, že WIDDER za 600 let své existence proti Cantarům skoro nic nedokázal, je především kvůli převaze protivníka, který skoro vždy ví, co WIDDER plánuje a kde leží jejich základny. Ty jsou většinou zničeni, než by mohli zasadit velkou ránu proti systému. Většinou jsou Widderové na stálém útěku a věčně pronásledováni. Že v roce 1144 NGL stále ještě existuje a bojuje, spočívá v nesmírném pudu po svobodě a v několika vynikajících osobnostech, kteří nepřestávají sršet nadějí na svobodu - všechny vede Romulus, tajemný náčelník WIDDERu. Jen málokdo ví, že jde o Homera G. Adamse, který před svými vlastními lidmi vystupuje jen pod ochranou deflektoru.

Existuje jen velmi málo pevných a tajných, dobře skrytých tajných základen, ale žádné planetární velitelství. To se nalérá na Romulově vlajkové lodi QUEEN LIBERTY.