Perry Rhodan 1479 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1479
Název:Prorok smrti
(Prophet des Todes)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Cantarové
Vydáno poprvé:1989
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1146 NGL = 4733
Čas na Size běží - epocho se chýlí ke konci
Hlavní postavy románu:

Donan Cruish - národní hrdina posledních Siganců

Dorta Mara - historička

Claarence - nový Paladin ze Sigy

Drenshoor - stratég Cantarů

Clare Thou - obdivuje »Proroka zániku«

15. června 1146 NGL odlétá Clare Thou, která jako všichni Siganci patří k WIDDERU, společně se siganským národním hrdinou Donanem Cruishem k jižnímu pólu Sigy1), aby na ostrově Laargalan nainstalovali robotickou sondu k pozorování cantarské klonovací továrny. Po neočekávaném útoku space-jetu se Cruish zřítí ze skály. Clare Thou je zachráněna starou historičkou Dortou Marou pomocí tažného paprsku. Když se mladá Siganka o čtyři dny později probudí z bezvědomí, vypráví jí Dorta Mara o své minulosti:

Roku 452 NGL, v roce narození Donana Cruisha, zachytí jedna kosmická loď cantarské manipulace s Gladorovou hvězdou, sluncem Sigy. V roce 490 NGL se objeví velká, hvězdicovitá robosonda nad světem Siganců a Cruish poprvé vystoupí na veřejnosti, zatímco prezentuje výsledky svého výzkumu: Siganci, jejichž tělesná výška se doposud od generace ke generaci zmenšovala a stáří dosahovalo až devět set let, jsou zásahem Cantarů nyní jedenáct centimetrů vysocí, ale už jen dvě stě padesát let staří. Roku 499 NGL pozoruje Cruish, jak tajně přistane 25 centimetrů vysoký, geneticky manipulovaný koloniální Siganec z Algustry2), který má příkaz odvézt 60 obyvatel Sigy. Vizí, že by se na Size mohli objevit klonovaní Siganci a propašovat do siganského genopoolu nevypočitatelný genotyp, probudí Cruish ve svých krajanech iracionální strach, který se brzy vyvine v agresi proti němu osobně. Nakonec je obviněn, že návštěvu Algustranů sám zinscenoval. Ačkoliv je v procesu z obžaloby z vlastizrady osvobozen, stáhne se Cruish z veřejného života. K neutralizaci robosond opatří Siganci svá města zaměřovacími zařízeními. V roce 521 NGL je několik málo měst, které jako volavky zůstaly nechráněné, ale byly evakuovány, zničeno útočníky. Když Cruish chce o osm let později vletět do Sluneční soustavy, aby se spojil s Terranci, je odmítnut cizí kosmickou lodí. Zpráva o Perry Rhodanově smrti, kterou přitom zachytí, Sigance demoralizuje. To umožní Gladoristům pod vedením Gordy Flashe potají vybudovat mocnou organizaci a roku 594 NGL pučem převzít moc na Size. Cruish organizuje účinnou podzemní organizaci, ke které patří také Dorta Mara.

V roce 607 NGL vybudují Arasové laboratorní zařízení na jižním pólu Sigy. Gladoristé, kteří s nimi chtějí navázat kontakt, jsou zatčeni. Cruish objeví, že vězňové jsou zneužíváni ke genetickým experimentům. Jeho soupeř Flash vědomosti o tom ututlá a nechá Cruishe odsoudit na padesát let vězení, zatímco Arasové své zařízení obklopí energetickým štítem. Nepovolená revolta proti Gladoristům prodlouží v roce 649 NGL Cruishovu vazbu, ale o čtyři roky později se mu podaří uniknout a skrýt se mezi odbojáři. Roku 711 NGL pozoruje, jak kosmická loď na jižním pólu vezme na palubu naklonované Skokany, Bluesany a Sigance. Mezi Siganci a stanicí na jižním pólu dojde poté k válce, která roku 793 NGL vede ke zničení Arasské laboratoře. Cruish uprchne ze Sigy a připojí se k WIDDERU. Když se v roce 902 NGL jako černý pasažér vrací v lodi Cantara Claarenceho, padne znovu do rukou Gladoristů. Proces proti Cruishovi z něj udělá mediální hvězdu a vyprovokuje povstání, které odstraní jejich vládu. Jasnou většinou je Cruish zvolen novým ministerským předsedou. Koncem roku najdou Siganci tělo Claarenceho, který ještě žije, zatímco vědomí Cantara při těžkém pádu zaniklo, a začínají z něho stavět nového Paladina3). V roce 1001 NGL vybudují Arasové na jižním pólu Sigy klonovací továrnu. S Paladinem, který je kvůli velkým potížím dokončen teprve roku 1142 NGL, vnikne Cruish a jeho společníci do továrny, naváží spojení s klonovanými Siganci a vybudují si podzemní základnu. Cruish později opustí klonovací továrnu. Claarence, který je dál považován za Cantara, tam zůstane.

Zatímco se Dorta Mara a Clare Thou ukrývají v jeskyni, přistane na Size kosmická loď Cantarů a vypustí bezpočet létajících disků s naklonovanými Siganci. Jsou mezi nimi prototypy typu Goliath-700, které jsou plánované pro jubilejní rok 1149 NGL4). Nekompromisně zaútočí na obyvatele Sigy. Když boje počátkem července povolí, naváží Dorta Mara a Clare Thou kontakt s dalšími pozůstalými. Asi tři sta posledních svobodně narozených Siganců se stáhne do tajné základny v klonovací továrně a obě ženy se vydají hledat Donana Cruishe.

Na Heleiosu přistane 17. července HALUTA a BOX-17‘4115), které prozkoumávaly kontrolní rádiovou síť Cantarů, a z Lokvorthu vracející se ANDRASSY. Icho Tolot chce dekódovat jednotlivé série impulzů SHF-záření a doufá, že během jednoho roku by mohl vyvinout vysílač k cílenému ovlivňování Cantarů. Sato Ambush opustí svůj projekt Humanidrom, aby Haluťanům pomohl. Přes ARINET přicházejí zas a znovu zprávy o prohrách, ale i o malých úspěších WIDDERU. Perry Rhodan hlásí, že v galaktické Eastside s lodí ODIN zachránil několik uprchlických transportů. Aby zoufalým Sigancům pomohl, odlétá Reginald Bull s CIMARRONEM k systému Gladorovy hvězdy, ale přítomnost cantarských kosmických lodí mu znemožní přistát na Size a donutí Terrance opět k ústupu.

Dorta Mara a Clare Thou objeví silně zesláblého Cruishe. Po týdne se slavný Siganec s Dorta Marou odeberou do základny na jižním pólu. S WIDDEREM spojený klonovaný Siganec Ud informuje, že cantarský stratég Drenshoor s šedesátimetrovou hrbolovitou lodí CYPRO je očekáván v továrně, a Cruish se vydá ihned s malou skupinkou, aby Drenshoora s pomocí Paladina zajal. Zatímco se Ud ukáže být zrádcem a postará se o to, že posádka základny na jižním pólu bude zajata, prokoukne Drenshoor Claarenceho-Paladina, protože ten nedisponuje Ortonatorem, a zničí ho. Cruish informuje Bulla o tom, že Siganci jakož i jiní zajatci Cantarů mají být převezeni na Maahkoru6). Kromě toho se Siganec postará o to, že v Claarence ukrytá trhavina zůstane na Size a po startu CYPRA zničí klonovací továrnu7).

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál