Perry Rhodan 1634 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1634
Název:Meč Akonanů
(Das Schwert der Akonen)
Autor:H.G. Francis
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1200 NGL = 4787
Zrada na Size - celá galaxie je ohrožena
Hlavní postavy románu:

Armira Proket - udatná Siganka odhalí zradu

Frido Aslan - špičkový vědec a ostýchavý podivín

XS-2004 - Aslanův robotický věrný obraz a duchovní utěšitel

Poppotok Tkok - Alugstranec sleduje politické cíle s kriminálními prostředky

Perry Rhodan - Pozemšťan bojuje proti Modrému hadovi

Lemy - Ennox s velkým jménem

V MAGENTĚ zapřísahává Henna Zarphis1) Alnory Deponar2), aby předala vědomosti o XD-transponderu ostatním národům Mléčné dráhy a tak odvrátil izolaci Akonanů, ale její sestra vidí v transponderu zbraň k podmanění galaxie Akonem.

Mezitím pracuje na Size vědec Frido Aslan na příkaz Alnory Deponar na dalším vývoji a produkci XD-transponderových čipů. V prosinci 1200 NGL se Siganci ještě zcela nevzpamatovali z svého zdecimování Cantary v roce 1146 NGL3), které přežilo jen tři sta žen a mužů. Sedm set Siganců, kteří mezitím na Size žijí, jsou odkázáni na pomoci deseti tisíc Algustranů, potomkům siganských kolonistů, kteří kdysi druhou planetu Gladorovy hvězdy opustili, aby unikli vzrůstajícími zmenšování jejího národa4). Po konci Monosovy éry přispěchali Algustrani, jejichž průměrná výška je 45 centimetrů, svým druhům na pomoc, jejichž průměrná velikost je 11 centimetrů a střední délka života 250 let. Aby z pověření siganské kontrarozvědky Aslana překontrolovala, pokouší se mladá vědkyně Armira Proket uprostřed prosince proniknout do Lambarských dílen, ve kterém umíněný výzkumník už dvacet let izolovaně žije. Když je jí poskytnut přístup, vnutí jí Poppotokem Tkokem vedení Algustrané, kteří jako subdodavatelé pracují pro Aslana, velkou částku peněz jako dar pro Nacionalistické Algustranské křídlo, organizaci, která usiluje o vlastní algustranský stát na jednom z kontinentů Sigy. Aslan reaguje vůčí Armiře Proket odmítavě, ale Ennox Lemy5) vědkyni informuje o XD-transponderových čipech. Když Aslan na to reaguje výbuchem zuřivosti, naváže Siganka kontakt s Perry Rhodanem, který s ODINEM přistál na Size a marně se pokouší s vládou planety jednat o transponderových čipech. Společně s Lemym ukradne Armira Proket prototyp čipu, aniž by tušila, že Tkok do něj skryl bombu, aby Aslana vydíral. Když se Tkok o krádeži dozví, udělá všechno proto, aby omezil škodu, ale vědci z ODINU nálož už dávno objevili a zneškodnili. Mezitím Alnora Deponar požaduje od Aslana dodávku pěti set objednaných transponderových čipů. Po delším váhání odešle vědec čipy na MAGENTU, ta ale zpět pošle transformační bombu. Ta ale neúčinkuje, protože Aslan z opatrnosti transmiter obklopil paratronovým štítem. S nově zabudovaným hyperdimtransmiterovým adaptérem DAORMEYN zjistí, že XD-transponder MAGENTY transponderové čipy okamžitě předal na vzdálené místo, které je také dalším cílem akonské lodi. Yart Fulgen se s DAORMEYNEM vydá k této základně Modré legie.

Aktuální data:
27.1.2022
1565 před NGL
2. Eylon 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459606.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál