Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1619
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1619
Název:Krize na Bolanu
(Krisenherd Bolan)
Autor:Horst Hoffmann
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1992
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1200 NGL = 4787
Vzniká nová Zóna smrti – a protivníci Arkonu triumfují
Hlavní postavy románu:

Perry Rhodan - Pozemšťan riskuje život

Yart Fulgen - Atlanův bezpečnostní šéf v akci

Tenesch z Valvaaru - nejmocnější muž planety má zemřít

Daccran z Umaynu - Teneschův přítel a zachránce

Henna Zarphis - zdá se být všude

Bolan, druhá planeta k Novému impériu Arkonu patřícího systému Pungin, na kterém Akonané a Arkonidané dva tisíce let dlouho vzorně mírumilovně žili, je už půl roku postižena atentáty tajné, Akonem řízené organizace Modrý šíp. Když se 2. srpna 1200 NGL dcera a manželka Tenesche z Valvaaru, předsedy vládnoucí rady, stanou obětí atentátu a krátce na to příslušníci Modrého šípu v uniformách Teneschovi gardy způsobí masakr mezi akonským obyvatelstvem, dojde k otevřenému zlomu ve vládnoucí radě a rozbrojům. Tenesch se dostane do moci Modrého šípu, jehož velitel, arkonidský rada Zetthus Kohn, převezme moc. Teneschův důvěrník Daccran z Umaynu se stačí dostat do bezpečí. Akonská menšina na Bolanu přivolá Akon oficiálně na pomoc.

Na pozvání Atlana, který mu chce dát informace o galaktickém spiknutí Akonanů, odstartuje Perry Rhodan 2. srpna s ODINEM do systému Pungin. V tajné stanici GAFIF na Dandoru, osmé planetě Punginu, nalezne ale jen Yarta Fulgena.

3. srpna vznikne v 17:14 nová Zóna smrti, která má průměr pět tisíc světelných let a uzavírá kulovitou hvězdokupu M 131). Protože se tedy Atlan na Dandor nemůže dostat, vysvětluje Fulgen Rhodanovi, že Akon dlouhou dobu zintenzivňuje hospodářskou spolupráci se Skokany a Bluesany a připravuje se na zlomení moci Arkonu. Ochromení Arkonu hyperprostorovou parézou teď Akonanům dovoluje převzít arkonidské kolonie. Fulgenem vedené Antiteroristické komando (ATK), sporná paramilitaristická část GAFIF, byla založena jako protiváha k Modré legii, o které je známo jen krycí jméno její velitelky »Modrý had«2).

ODIN odlétá na Bolanu, a Rhodan, Fulgen a čtyři agenti GAFIFU opustí loď transmiterem. Společně s Daccranem se podaří zachránit Tenesche z Valvaaru a Zetthuse Kohna zbavit moci. Přistane akonská flotila. Její velitel Nyhar Tallyn označí Modrý šíp oficiálně za seskupení blouznivců a staví Bolan pod záminkou zajištění míru pod akonský protektorát. Rhodanovi zůstane jen možnost přednést před Galaktikem žalobu. Když se Terranec dozví, že se na Bolanu nachází MAGENTA, dohodne si setkání s Hennou Zarphis. Akonanka, která je doprovázena Gendalem Jumpharem, tvrdí, že její loď tu jen navštívila loděnici a že se procesů na bolenu neúčastnila, ale Rhodan zůstává skeptický. 10. srpna se ODIN vydá do sektoru Panot3), kde se BÁZE a FORNAX už od 5. srpna zdržují, aby zkoumali pět set světelných let vzdálenou Zónu smrti.

15. srpna navštíví na Arkonu Atlana Ennox Philip4).