Perry Rhodan 1639 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1639
Název:Signály z NGC 6503
(Signale aus NGC 6503)
Autor:Kurt Mahr
Cyklus:Velká kosmická záhada / Ennoxové
Vydáno poprvé:1993
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1201 NGL = 4788
Jen Nakk může interpretovat příznaky - je nalezen zdroj Zóny smrti
Hlavní postavy románu:

Boris Siankow - nexialista bojuje proti své noční můře

Xii-Gien-Qek - Siankowův bluesanský přítel se vydává znovu do nebezpečí

Myles Kantor - vědec se drží zpátky

Paunaro - Nakk objeví zdroj Zóny smrti

Reginald Bull - nositel aktivátoru myslí na odvetu a sestavuje flotilu

Aby potvrdili tezi, že zrcadlení1) pochází z cizího vesmíru, odlétají Julian Tifflor, Boris Siankow a Xii-Gien-Qek2) 16. února 1201 NGL s PERSEUSEM k páté planetě v proměnlivé zóně ležícího systému Gromat, protože zaměřovače tam během předchozí plusové fáze zaznamenali změnu strangeness. Když je Gromat V uchopen Zónou smrti, objeví se zrcadlení, které ukáže zbytky rozpadajícího se města. Siankow je váben sugestivním voláním stejného stroje, který krátce před tím viděl ve snu, a může se zachránit jen tak, že ho robot stluče do bezvědomí. Pozdější analýza pozorování udává, že Siankow, Xii-Gien-Qek a robot pozorovali částečně rozdílné vzhledy planety a zrcadlící se cizí realitu. Siankow se domnívá, že rozdíly jsou způsobeny rozdíly na psionické interakci pozorovatelů se světem zrcadlení.

Nakk Paunaro projeví domněnku, že se u zrcadlících světů Sinty nejedná o jiný vesmír, a místo toho přijde s koncepcí sféry. Kromě toho vysvětluje, že jen povrchní náznaky ukazují na to, že negativní strangeness je strangeness času3). Protože Nakk potřebuje další pozorování, aby mohl zjistit původ Zóny smrti, vydá se FORNAX, TARFALA a Dao-Linina NJALA s Mylesem Kantorem, Siankowem a Xii-Gien-Qekem do proměnlivé zóny na Mettra III, kde bylo zaměřeno abnormální strangeness. Během jednoho zrcadlení je Siankow svědkem, jak tisíce insektoidních bytostí v jeskynním systému jsou humanoidními, bíle oblečenými bytostmi sháněni dohromady. Technik Jecko Jeck je přiváben Maleomem, jak Siankow nazval již na Gromat V pozorovaný stroj kvůli jeho dunivým psionickým ruchům, a utrpí tak neopravitelné poškození mozku.

Paunaro vysvětluje, že velice nadaný národ ve 13 milionů světelných let od Mléčné dráhy vzdálené galaxii NGC 6503 je zodpovědný za vznik Zóny smrti. Zatímco FORNAX odlétá do Sluneční soustavy, postaví Siankow a Xii-Gien-Qek na radu Ennoxe Salpetera psionickou bombu, aby zneškodnili Maleom, ve kterém vidí pokus Sinty odstranit nežádoucí špióny. Na Mettra III najde Siankow během nového zrcadlení podzemní kaverny opuštěné a vidí vně jeskynního systému dvacet kilometrů dlouhou a tisíc pět set metrů širokou kosmickou loď, která na palubě transportuje Sintiny nové válečné otroky. Upadne znovu do moci Maleomu, může dát ale Xii-Gien-Qekovi včas signál k odpálení bomby, která nebezpečný stroj zničí4).

Ve Sluneční soustavě začíná Reginald Bull sestavovat flotilu pro výpad do galaxie NGC 6503, ve které předpokládá, že se nachází domov Ennoxů, kteří, jak mu objasnil zaražený Ennox Manfred, jsou podle jeho přesvědčení autoři Zóny smrti. 18. března dorazí XENOLITH5) do Sluneční soustavy. Zcela vysílený a o paraschopnosti oloupený Gucky je převeden do medocentra na Mimasu a vysvětluje Bullymu, že domovský svět Ennoxů se nachází v NGC 77936). 20. března rozhodne Galaktikum Bullovu flotilu, kterou doposud tvoří jen jeho CIMARRON, Tifflorův PERSEUS, Roi Dantonův MONTEGO BAY, Ronald Tekenerův LEPSO, Yart Fulgenův DAORMEYN, Homer G. Adamsova QUEEN LIBERTY a deset Hanzovních lodí, posílit dalšími jednotkami7).

15. dubna zemře Jecko Jeck, a Ennox Norman předá Atlanovo poselství, že akonský dlouhodobý plán vstupuje do konečného stádia a Akonané vykračují k rozhodujícímu úderu proti Arkonu.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál